Se dette nyhedsbrev i en browser
Øresunds Sejlklub Frem, september 2017

Hvis du vil se dette Nyhedsbrev med billeder så klik på linket ovenfor "Se dette nyhedsbrev i en browser"


Kære Fremmer.
 
Så er sejlersæsonen desværre ved at være slut. Derfor kan du i dette nyhedsbrev læse om standernedhaling, fest for os alle og specielt sejlerskolen, den traditionsrige havnesejlads. Men inden vi fester, skal vores sejlerskolelever op til prøve, læs om den og mulighederne i den kommende sæson  under "nyt fra Sejlerskolen".
 
Læs også om, hvordan mødet med Overborgmesteren og Kulturborgmestren om Nordhavnstunnel betød endnu et vigtigt tilsagn.
 
Endelig betyder efterår og vinter også for 5. år i træk en ny omgang "Mad og Foredrag" den sidste torsdag i måneden. Læs mere om de spændende foredragsholdere, om at hjælpe frivilligt til søs, lykken ved singlehandssejlads og Thyra og Svanen på togt.
 
I slutningen af nyhedsbrevet får du et overblik over de kommende aktiviteter og ikke mindst nye åbningstider på kontoret og nyt telefonnummer og spærring af Strandvænget.
 
God læselyst
 
Med venlig hilsen
Øresunds Sejlklub Frem
 
 Kender du nogen, der skal have besked, som ikke selv får nyhedsbrevet, så send gerne denne mail videre. Det er nemt at tilmelde sig på forsiden af klubbens hjemmeside www.oesf.dk

Vi sender Nyhedsbrevet pr. post til de meget få, der ikke selv har mailadresser. Kender du nogle, der skal på denne liste, så kontakt klubbens kontor i åbningstiden om torsdagen.
Ønsker du ikke at modtage nyhedsbrevet fremover? Frameld dig via linket nederst i dette brev.
 

NY ÅBNINGSTID PÅ KONTORET : TORSDAGE kl. 17.30 -19.00. FØRSTE GANG 10/8-2017. NYT TELEFONNUMMER: 30 11 39 89

STANDERNEDHALING 7/8 kl. 14.00

SEJLERSKOLE OG STANDERNEDHALINGSFEST 7/10 kl. 18.00

Her vil vi i fællesskab fejre de elever, der har
bestået, hygge, danse og feste. HUSK Det er et arrangement for alle
klubbens medlemmer.
Middag menu: VILDTBUFFET
Chili bagt laks på efterårets salater
Rødvins marineret US oksecuvette
Honning  / nøddestegt svinemørbrad m. ristede svampe
Ovnstegte kartofler m. krydderurter
Waldorfsalat samt tyttebær
Årstidens salat med skovbær & nødder
Stegte rodfrugter
Vildtsauce
Pris 158:00 kr.
Tilmelding til John restauratøren. tlf 39293385.
HUSK AT MEDDELE OM DU ER inviteret af sejlerskolen

Så er sæsonen ved at være slut, vi skal have vores stander ned.

Derfor inviteres du til standernedhaling lørdag d. 7 oktober kl.
14:00.
Her kan du møde sejlervenner og høre lidt om, hvordan deres
sommertogt har været.
Efter vi har taget standeren ned synger vi vores standernedhalings
sang og klubben er vært ved en "lille" en.

DANS til musik med DJ Mikkel Hansen.

HAVNETUR 8/10 kl.9.00

EN FANTASTISK TUR, EN FANTASTISK DAG.
Vi  mødes ved mastekranen og sejler samlet i vores både uden mast.
Turen går fra Svanemøllen gennem Københavns kanaler og ud til Slusen, hvor vi skal igennem kl. 12:00.
Vi sejler videre til Mellemfortet, hvor vi spiser deres søndagsbuffet til 125 kr. (Maden afregnes med Laila inden start).
Vi sejler tilbage ca kl.15:00 gennem Christianshavns kanaler og gør stop, så vi kan gå på Eifel Bar. Det er en over 50 år gammel tradition i klubben.
Vi sejler hjem til ØSF, hvor restauratør John har lavet dejlig Minestrone suppe til os alle.

SÅ ER DET TID : OPHALERLISTE ER KLAR.

 
GÅ IND PÅ HJEMMESIDEN OG SE, HVORNÅR DIN BÅD SKAL PÅ LAND:

NORDHAVNSTUNNEL: BORGMESTRE OG BORGERREPRÆSENTANT BESØGTE HAVNEN 28.AUGUST

På initiativ fra sejlklubben Frem mødte Overborgmester og Kultur-og fritidsborgmester op og fik en meget instruktiv rundsejling og derefter møde et med klubberne i havnen.

 
 
Klubberne fik endnu en "sejr", den forkætrede cykelbro droppes.
Som en embedsmand sagde: Så har I jo fået næsten det I kom efter :" Godt arbejde".
Det var allerede besluttet: Nordhavnsforbindelsen bygges i etaper.

Alle partier i Borgerrepræsentationen tilslutter sig nu en delt udsejling. Dette betyder at store dele af havnen samt landfaciliteter kan benyttes i hele anlægsperioden.

Der bliver etableret erstatningshavn i Nordhavnen for de både, der skal flyttes ( 600 både af 1400).

Læs mere her.

MAD OG FOREDRAG

I vinterens hyggelige mørke og får vi os lidt mad og et spændende foredrag. Det er nu 5. sæson, hvor sejlerne mødes den sidste torsdag i oktober, november, januar, februar og marts.
Frems restaurant serverer mad til 98 kr (drikkevarer kan købes) fra kl.17.30. Foredragene starter kl. 19.00 og slutter 21.00 med en pause. Aller garanteret en hyggelig, oplysende og nogle gange overraskende aften.
TORSDAG d. 26 . OKTOBER:  DOBBELTFOREDRAG : DE ER FRIVILLIGE OG DE HJÆLPER OS.
 
Kom og hør om Dansk Søredningstjeneste. De fleste kender de røde og gule både i den svenske søredningstjeneste, men de færreste ved, at tjenesten også er i Danmark og i rivende udvikling. Hør mere om det store frivillige arbejde og de sidste redningsaktioner. Læs mere her Dansk søredningstjeneste.
 
Efter pausen kommer andre frivillige, nemlig Marinehjemmeværnet og sætter os  ind i deres arbejde og ,hvordan de kan hjælper sejlere i havsnød. Hør om værnets mange opgaver og de frivilliges arbejde. Læs mere her :Marinehjemmeværnet
TORSDAG 30. NOVEMBER: SINGLEHAND FRA SVANEMØLLEN TIL SVALBARD
Claus Hagen (medlem af Frem) sejler til singlehand i sin 30 fods sejlbåd. Det bliver ind i mellem til nogle lange ture. Claus elsker at være alene ombord. Hør, hvorfor det kan være godt at sejle alene.
TORSDAG  d. 25. JANUAR:  SØVÆRNET FOR SEJL. THYRA OG SVANEN.
Martin Engelhardt er chef for Svanen, Søværnets øvelsessejlbåd. De har sejlet på store dele af jordkloden sidst var de i Caribien. Hør om togtet og livet ombord.
 

NY ÅBNINGSTID PÅ KONTORET : TORSDAGE kl. 17.30 -19.00.. NYT TELEFONNUMMER: 30 11 39 89

Strandvænget afspærres for biltrafik i otte uger
I forbindelse med at tilslutningsanlægget til den nye Nordhavnsvej skal gøres færdigt, er det nødvendigt at afspærre Strandvænget i otte uger hen over efteråret. Imens bliver Århusgade midlertidigt genåbnet for at give bilisterne en alternativ kørselsrute.
 
Strandvænget bliver spærret for gennemkørende biltrafik på
strækningen mellem roklubberne og Svaneknoppen fra fredag aften d.
22. september til søndag d. 19. november.
 
Strandvænget er en del af Ring 2, og mange bilister kører dagligt denne vej til og fra Nordhavn, så det kan ikke undgås, at afspærringen vil påvirke den øvrige trafik
på Østerbro. Derfor bliver Århusgade midlertidigt genåbnet i de otte uger, hvor
Strandvænget er spærret, så bilisterne til og fra Nordhavn og Kalkbrænderihavnsgade får en alternativ rute.

Nyt fra Sejlerskolen

Birgit Ryaa Hansen
 
Lørdag 23. september er der repetition af motorlære for de der skal til praktisk prøve.
Praktisk prøve afholdes lørdag 30. september med søndag 1. oktober som reservedag, der kommer mere om selve dagen til de, der skal til prøve.  
De 2 vinterkurser starter i uge 43, der udsendes faktura til de der har fået plads, vi har venteliste til evt. afbud.  Der er også åbnet for tilmeldinger til sejlads i sommeren 2018, samtidig med tilmelding vælger man 2 klargøringsdage. Holdene fyldes i den takt tilmeldinger kommer, så hvis du har ønske om at sejle en bestemt dag på et bestemt hold, er det med at få sendt tilmeldingen hurtigt.   
 
 
Hvis du er færdig med skolen, og dermed har bestået duelighedsprøven, er der mulighed for at tilmelde sig kapsejladsskolen, der sejles på mandage i vores 2 spækhuggere.   Tilmelding sker via skolens hjemmeside
 
Hvis du har lyst er der i KAS mulighed for at tage kursus i VHF/SRC, Yacht skipper 3 og Yachtskipper 1, kurserne udbydes til alle i Svanemøllekredsen – se på hjemmesiden hos  KAS   
 
Der er standernedhaling lørdag 7. oktober. Om aftenen er der standernedhalings/skolefesten hvor vi uddeler duelighedsbeviser til de der er bestået til prøven i år, vi håber at se rigtigt mange fra skolen så vi kan have en hyggelig afslutning på sæsonen.  
 

HUSK GYLDIGT P-KORT, NÅR DER PARKERES PÅ PLADSEN.

Fra 1.juni 2017, skal alle, der vil parkere på pladsen have et gyldigt P-Kort for ikke at få pålagt parkeringsafgift. (gælder ikke kulpladsen, hvor kort købes på havnekontoret)
 
*Alle Fremmedlemmer kan ved henvendelse på kontoret gratis få udleveret et P-Kort, der gælder i to sæsoner. 
*Gæster til restaurationen kan her få udleveret et gæstekort til den pågældende dag 
* P-Kortene skal placeres synligt i højre side af bilen (Det er ejerens ansvar, det kan ses)
*Alle parkeringsafgifter betales direkte til Europark og er et mellemværende mellem bilens ejer og Europark.

NYT FRA HAVNEN

Ved havnefoged John Vestergaard  
 
Miljø: Efteråret nærmer sig og dermed  også klargøring af båden til vinteropbevaring, men husk at gøre det på en skånsom måde overfor miljøet. Når affaldet skal bortskaffes,  så gør det på den rigtige måde, sorter  affaldet  rigtigt,  på miljøstationerne er der opsat skilte med hvad der skal i hvilke beholdere, husk det er dig selv,  der indirekte, der kommer til at betale hvis affaldet ikke er sorteret rigtig og selskabet der afhenter miljøaffaldet er meget opmærksomme på dette. De store containere ( blå ) der gerne kun skulle indeholde dagrenovation fra sejlere/bådejere  er IKKE til malerruller, tomme malerdåser, oliebøtter  og  andet miljøfarligt affald, de er heller er de beregnet til haveaffald, kontoraffald og andet affald der ikke kommer fra havnen.    
 
Parkering ved Svanemøllehavnen: Parkering ved Strandvænget er stadig det samme, der er 3 timers parkering indtil kl. 17 udfor roklubberne og fri parkering i ”skråparkeringen” MEN ikke på græsplænen ej heller i svinget og HUSK der er stadig ensrettet, pas på cyklister,  de har den opfattelse at de kan køre overalt og er urørlige og da de er ”bløde” trafikkanter skal de have særlig hensyn.  
 
Før vi ved af det er det vinter: Hvis båden skal ligge i vandet til vinter så giv havnekontoret besked, husk også at give besked hvis du har ændret adresse, telefon nummer eller andre kontaktoplysninger.    
 
Nordhavnsvejen Nordhavnsvejens etape 1 åbner d. ca. 27 december, men inden vil der blive lukket for trafik udfor havnen fra d. ca. 1 oktober til ca. d. 1 december det vil sige at skal man til Nordmolen´s aktiviteter skal man køre ind fra nord ad Strandøre/Strandpromenaden og skal man til den øvrige del af havnen skal man køre ind fra syd ad Kalkbrænderihavnsgade/Strandvænget nærmere vil tilgå ved opslag, vejen udfor havnen vil være lukket i denne periode, man vil ej heller kunne passere som gående eller på cykel.     

BRUG HJEMMESIDEN AKTIVT - LÆS OG FORTÆL SELV HISTORIER

På denne underside på vores hjemmeside, vil der nu ligge historier fra medlemmerne om sejllads og klubliv. Du kan også bidrage.
 

AKTIVITETER I 2017

OKTOBER
 
7/10: Kl.14.00 Stander ned
7/10: kl. 18.00 Skole- og standernedhalingsfest
 
8/10: kl.9.00 Havnetur
 
26/10: kl.18.00 Mad og Foredrag
 
NOVEMBER
25/11 kl. 18.00 : Stiftelsesfest
30/11 kl. 18.00 : Mad og Foredrag
DECEMBER
 
JANUAR - 2018
07/1:kl.12.00  Nytårskur
 

Medlemskortet

Klubben udsteder medlemskort til alle medlemmer. Det giver: 10%  på "dagens ret" i klubbens restaurant. Kan bruges som legimitation i andre sejlklubber i ind-og udland. Pris 20 kr. Skal fornys en gang årligt ved henvendelse til klubbens kontor. Gælder fra 1.april til 1.april

NY ÅBNINGSTID PÅ KONTORET : TORSDAGE kl. 17.30 -19.00. FØRSTE GANG 10/8-2017. NYT TELEFONNUMMER: 30 11 39 89

KØB
 
 
Der er stadig eksemplarer af denne fornemme bog om Svanermøllehavnens historie.
100 kr på Klubbens kontor.
 

Nyhedsbreve, hjemmeside og facebook


Susanne Christiansen er redaktør af Nyhedsbrevene, der påregnes at udkomme 6 - 8 gange årligt.

Klubben har en hjemmeside, hvor alle informationer om Øresundsejlklubben Frem er samlet. www.oesf.dk.  Webmaster er Jens Stavnstrup.

Endelig findes der også en facebookside. Øresunds Sejlklubben Frem. Her kan medlemmer kommunikere med hinanden. Administrator er Morten Terf Andersen.

Har du ris eller ros, gode historier, spændende arrangementer eller flotte billeder, så send dem endelig til koojet@oesf.dk.
 

DEADLINE TIL NÆSTE NYHEDSBREV 1 OKTOBER 2017

Om dette nyhedsbrev

 
  • Nyhedsbrevet udgives af Øresunds Sejlklub Frem.
  • Læs mere om klubben på www.oesf.dk
  • Bliv medlem af klubbens facebookgruppe Øresunds Sejklub Frem
  • Ønsker du ikke at modtage nyhedsbrevet, kan du altid framelde dig igen. Vær opmærksom på, at du derved kan gå glip af nyttige informationer om klubbens aktiviteter mv.
  • Kontorets åbningstid er torsdage 17.30 - 19.00

Frameld dig dette nyhedsbrev