Se dette nyhedsbrev i en browser
Øresunds Sejlklub Frem, februar2020

Hvis du vil se dette Nyhedsbrev med billeder så klik på linket ovenfor "Se dette nyhedsbrev i en browser"


Kære Fremmer.
 
 
 Kom og hør, hvordan både fra Svanemøllehavnen brugte sidste sommer på at sejle gennem Rusland, nord om Norge og ned langs vestkysten. Det er til Mad og Foredrag den sidste torsdag i februar.
 
Nu er det februar, snart marts og der er kun en måned til dag og nat er lige lange. Drøm dig ud på bølgen blå, se, hvornår din båd kommer i vandet længere nede i nyhedsbrevet. Hør nyt fra sejlerskolen, som er helt fyldt op i den kommende sæson og om, hvem den nye havneassistent Svanemøllehavnen er. Endelig kan du læse om noget der koster penge, nye søkort og tøj med frems logo.
 
 
I aktivitetskalenderen, i bunden af Nyhedsbrevet, kan du se alle datoerne for arrangementer i 2020. 
Arkiver det eller print det ud og sæt kryds i kalenderen.
 
 
 Med venlig hilsen 
Øresunds Sejlklub Frem
 
 Kender du nogen, der skal have besked, som ikke selv får nyhedsbrevet, så send gerne denne mail videre. Det er nemt at tilmelde sig på forsiden af klubbens hjemmeside www.oesf.dk

Vi sender Nyhedsbrevet pr. post til de meget få, der ikke selv har mailadresser. Kender du nogle, der skal på denne liste, så kontakt klubbens kontor i åbningstiden om torsdagen.
Ønsker du ikke at modtage nyhedsbrevet fremover? Frameld dig via linket nederst i dette brev.
 

MAD OG FOREDRAG

I vinterens mørke mødes vi og spiser sammen og hører et godt foredrag.
Den sidste torsdag i de 5 vintermåneder: Oktober, november, januar, februar og marts serverer Jeanett mad i restauranten fra kl. 17.30 . Et godt måltid koster 98 kr.
Fra 19-21.00 får vi så et nærende foredrag.
Mød op og vær med til denne 7.sæson.

MAD OG FOREDRAG FORÅRSSÆSON 2020

 
 TORSDAG 27/02: 19.00 - 21.00 :
 
 
GENNEM RUSLAND OG NORD OM NORGE
 
Karsten Møller-Hansen fortæller om sommerens tur op gennem russiske floder, nord om Norge og hjem.
 
Hør om turen gennem Rusland, Midnatssol og Norges barske vestkyst.
 
 
 
 
 
 
 
*TORSDAG 26/03: 19.00 - 21.00 : DET GODE SKIB MARTHA.
 
 
Jens Ibenhard fortæller om denne herlige film fra 1967.
 
Han synger også for til udvalgte sange, før filmen vises og sejlersæsonen skydes i gang.

Hvornår skal båden i vandet ?

Selvom vi endnu er i januar, så kan du allerede nu se, hvornår din båd skal i vandet. 
Her kan du se isætningslisterne fra gammel plads:
 
Kulpladsen

Søsætning for Kulpladsen er den 18. april 2020, denne dag bliver alle bådene fra Kulpladsen søsat. Listerne kommer lidt senere.

Oversigten over pladser er også opsat i Skipperstuen og på Kulpladsen.

 Om søsætning og ophaling

Søsætning og ophaling foretages af Svanemøllehavnens folk. Du sørger for at din båd er klar med påsatte fendere samt fortøjninger foran og agter og du er til stede ved både søsætning og optagning. Dit stativ eller dine bukke stiller du på pladsen som anvist af Svanemøllehavnens folk.

GENERALFORSAMLING 2020

Generalforsamling 30. marts 2020  kl 19:00 i restauranten.
 
Ifølge klubbens vedtægter skal forslag, der ønskes forelagt generalforsamlingen til vedtagelse være bestyrelsen i hænde senest 14 dage før generalforsamlingens afholdelse. Forslag om vedtægtsændringer dog senest 1. februar.  
 
Til generalforsamlingen vil der være åbent for spisning mellem kl 17 og 19 med dagens ret til medlemspris.

HUSK STANDERHEJSNING Lørdag 25/04 kl 14.00

KLUBBEN HAR FÅET NYE TOILETTER OG BAD PÅ 1.SAL. KIG OP OG BRUG DEM:

NYE RUTER - NYE SØKORT

Nye ruter i Kattegat og Skagerrak

Fra 1. juli 2020 træder nye skibsruter i Kattegat og Skagerrak i kraft. Ruterne er rettet imod storskibstrafikken, og etableres for at højne sejladssikkerheden og for at lede skibstrafikken af ruter, der vejleder og adskiller modgående skibstrafik bedre og dermed gøre sejladsen mere forudsigelig.

 Udviklingen i skibsfarten har betydet, at de skibe, der i dag skal sejle gennem farvandene, er større, end ruterne blev lavet til. Omkring 70.000 skibe sejler årligt gennem Kattegat, hvor hovedparten er skibe med stor dybgang, der sejler til og fra Østersøen.

Med det nye skibsrutesystem indføres på nogle strækninger krav om ensretning af sejladsen i såkaldte trafiksepareringssystemer. På den måde holdes modgående trafik adskilt og kan dermed bidrage til at forebygge skibskollisioner.

Søfartsstyrelsen har i samarbejde med Transportstyrelsen i Sverige og søkortmyndighederne i begge lande udarbejdet de nye skibsruter i Skagerrak og Kattegat.

De nye skibsruter træder i kraft fra 1. juli 2020. De detaljerede og officielle oplysninger om de nye ruter bliver offentliggjort i Efterretninger for Søfarende og i de officielle søkort fra Geodatastyrelsen.

 Nye kort inkl opdatering af elektroniske søkort, nye kort skulle være tilgængelige fra 2 måneder før ikrafttræden. (Måske allerede 1/4)
 

Nyt fra Sejlerskolen

Birgit Ryaa Hansen
 
Vinterundervisningen fortsætter lidt endnu - sejlkundskabskurset kører  til 10. marts, mens der er skriftlig prøve i navigation mandag 9. marts og mundtlig prøve lørdag 14. marts.
 
Klargøring af skolebåde starter lørdag 7. marts og ender med tilrigning i week-enden 25.-26. april, så skulle alle 5 både være klar til sæsonstart.
  
Vi har fået tilmeldinger til sejlads 2020 og alle hold er nu fyldt, så vi kan kun tilbyde at skrive på venteliste til evt.afbud, foreløbig holdliste hænger i skolestuen. 
 
Der vil komme information om sejlads sæsonen og faktura på skolepenge i løbet af februar, men vi kan allerede nu fortælle der er introduktionsmøde for elever og lærere onsdag 29. april kl 19:30 på verandaen, så reserver denne dato så du sammen med dit hold kan aftale hvornår I skal mødes.
 
Vi starter sejladserne i uge 19.  

NYT FRA HAVNEN

v. Havnefoged Anders Ostenfeldt
 
  Ny Havneassistent – Karl Villiam (38 år), er startet i stillingen som Havneassistent 03 feb. Han har tidligere arbejdet med bådhåndtering af større og mindre både. Han har erfaring med beddingsanlæg. Han kommer fra Grønland og tidl. Arbejdet ved Politiet. Karl Villiam har kone, to børn og bor i Lyngby.
 
Jollebroer, KØS, Sundet og Lavuk Broerne må ikke benyttes, da de er spærret af for vinteren og der forventes reparationer af de 3 broer inden foråret. De er i forsvarlig stand.
 
Løftestrop
t er de 3 klubbers ansvar at holde dem i sikkerhedsmæssig per/Sling Så er der mulighed for at få kontrolleret løftestrop / sling til både med centerløft. Løftestropperne / Sling indleveres på Havnekontoret inden 01. marts 2020. De skal være påført med mærke: fulde navn, båd navn og telefon nummer. Det er bådejers eget ansvar at have korrekte og godkendte løftestropper til fremtidige løft. De godkendte løftestropper og sling vil kunne hentes igen på havnekontoret efter 03. marts indenfor normal åbningstid.
 
Løsrevne presenninger Det er en god ide’ at kontrollere sin båd jævnligt hen over vinteren for:
-          Frie dræn i cockpittet
-          Løs presenning/overdækning
-          At stativet stadig står som det skal. Ved meget regn og blæst kan det godt stå og arbejde og blive løst.   
 
Søsætning af både: Jeg ved der endnu stadig er lidt tid, men det tager ikke skade at være i god tid og få planlagt sin klargørelse og søsætning af båden. Vi starter med at sætte både i vandet 27 marts indtil 25 maj. Det er den enkelte klub der planlægger rækkefølgen af søsætningen.  
 

AKTIVITETSKALENDER

 2020
FEBRUAR
Torsdag 27/02kl 18.00: Mad og Foredrag
MARTS 
Torsdag 19/03kl.17.00: Møde nye medlemmer
Torsdag 26/03kl 18.00: Mad og Foredrag
Mandag 30/03kl 19.00: Generalforsamling
APRIL
Lørdag 25/04kl 14.00: Standerhejsning
MAJ
30/05-01/06 : Pinsetur 
JUNI:
JULI:
AUGUST:
29/08 : Optirace, sommerfest
 
2020
SEPTEMBER:
Torsdag 10/09 kl 17.00: Møde nye medlemmer
OKTOBER:
Lørdag 03/10 kl.14.00: Standernedhaling
Lørdag 03/10 kl 18.00: Skole-/standernedhalingsfest
Søndag04/10 kl 10.00:Havnetur
Torsdag 29/10 kl 18.00: Mad og Foredrag
NOVEMBER:
Mandag 16/11kl 19.00:Bådejermøde
Lørdag  21/11kl 18.00: Stiftelsesfest
Torsdag 28/11kl.18.00: Mad og Foredrag
DECEMBER
Søndag 06/12 kl 14.00: Julebanko
(Søndag 03/01/2021: Nytårskur)
.

BRUG HJEMMESIDEN AKTIVT - LÆS OG FORTÆL SELV HISTORIER

På denne side på vores hjemmeside, ligger der historier fra medlemmerne om sejllads og klubliv. Du kan også bidrage. Send en mail til koojet@oesf.dk
 

Medlemskortet

Klubben udsteder medlemskort til alle medlemmer. Det giver: 10%  på "dagens ret" i klubbens restaurant. Kan bruges som legimitation i andre sejlklubber i ind-og udland. Pris 20 kr. Skal fornys en gang årligt ved henvendelse til klubbens kontor. Gælder fra 1.april til 1.april

ÅBNINGSTID PÅ KONTORET : TORSDAGE kl. 17.30 -19.00. TELEFON: 30 11 39 89

KASKET OG T-SHIRT MED FREMLOGO

 
Øresunds Sejlklub Frem tøj.
 
Med stander på bryst :Damemodel Herremodel  Polo: 290 kr. (S,M,L,XL)  
 
Caps: 150 kr. (onesize)
 
Bestilling: Skrive mail til mads@voldby.dk
 
Afhentning på kontoret om torsdagen. Betaling nærmere besked ved bestilling.
 
 
KØB
 
 
Der er stadig eksemplarer af denne fornemme bog om Svanermøllehavnens historie.
100 kr på Klubbens kontor.
 

Nyhedsbreve, hjemmeside og facebook


Susanne Christiansen er redaktør af Nyhedsbrevene, der påregnes at udkomme 6 - 8 gange årligt.

Klubben har en hjemmeside, hvor alle informationer om Øresundsejlklubben Frem er samlet. www.oesf.dk.  Webmaster er Jens Stavnstrup.

Endelig findes der også en facebookside. Øresunds Sejlklubben Frem. Her kan medlemmer kommunikere med hinanden. Administrator er Morten Terf Andersen.

Har du ris eller ros, gode historier, spændende arrangementer eller flotte billeder, så send dem endelig til koojet@oesf.dk.
 

DEADLINE TIL NÆSTE NYHEDSBREV 10.marts 2020

Om dette nyhedsbrev

 
  • Nyhedsbrevet udgives af Øresunds Sejlklub Frem.
  • Læs mere om klubben på www.oesf.dk
  • Bliv medlem af klubbens facebookgruppe Øresunds Sejklub Frem
  • Ønsker du ikke at modtage nyhedsbrevet, kan du altid framelde dig igen. Vær opmærksom på, at du derved kan gå glip af nyttige informationer om klubbens aktiviteter mv.
  • Kontorets åbningstid er torsdage 17.30 - 19.00

Frameld dig dette nyhedsbrev