Se dette nyhedsbrev i en browser
Øresunds Sejlklub Frem, september 2019

Hvis du vil se dette Nyhedsbrev med billeder så klik på linket ovenfor "Se dette nyhedsbrev i en browser"


Kære Fremmer.
 
 
 
Velkommen tilbage til alle efter en forhåbentlig god sejlersommer. Vi slutter sommeren med en fest, optirace og hygge allerede på lørdag. Og mens vi forbereder os til de kommende efterårsmåneder (ophalingslisterne er klar), så sker der også noget her i slutningen af august.
Københavns Borgerrepræsentation vil på torsdag vedtage en ny kommuneplan, der kan have katastrofale følger for vores gamle sejlklub. Vi har brug for, at alle deltager i debatten og snakker med evt.kontakter.
Havnen får ny havnefoged og sejlerskolen forbereder sig til de sidste sejladser og praktiske prøver. Den nye sæsonplan for Mad og Foredrag ligger også klar og endelig er der møde for nye medlemmer.
 
Alt dette kan du læse mere om i dette nyhedsbrev. 
 
Læs det, arkiver det eller print det ud.
 
 
 Med venlig hilsen
Øresunds Sejlklub Frem
 
 Kender du nogen, der skal have besked, som ikke selv får nyhedsbrevet, så send gerne denne mail videre. Det er nemt at tilmelde sig på forsiden af klubbens hjemmeside www.oesf.dk

Vi sender Nyhedsbrevet pr. post til de meget få, der ikke selv har mailadresser. Kender du nogle, der skal på denne liste, så kontakt klubbens kontor i åbningstiden om torsdagen.
Ønsker du ikke at modtage nyhedsbrevet fremover? Frameld dig via linket nederst i dette brev.
 

Sommerfest og hyggedag med optirace på lørdag


LØRDAG DEN 24. AUGUST
Program for dagen
Kl. 10.00 mødes vi alle og herefter starter Opti-race – tilmelding i Skipperstuen
Kl. 14.00 kaffebord med hjemmebagt kage, som Inga og Gyda har været så søde at bage
Kl. 16.00 Vinderne fra Opti-race hyldes og præmieres
Kl. 18.00 fælles middag (menu og pris på mad og drikkevarer følger snarest og drikkevarer til maden sælger Festudvalget for restauranten)
Kl. 20.00 Line dance ved Merete 😊
Resten af aftenen spiller bandet Ditto op til dans!
Dagen igennem (undtagen under middagen) købes øl, vin og vand til rimelige priser hos Festudvalget – overskuddet går til Klubben. Betal enten kontant eller på mobile pay.

Øl og vand kr. 10,-
Vin pr. fl. Kr. 100,-
Irish coffee kr. 20,-

Menuen er; 2 slags kød, kartoffelsalat og en anden lækker salat. Pølser og brød.

Prisen for mad bliver 178 kr. pr. kuvert.

Vin under middagen sælges for 100 kr. pr. fl.

Kande med øl under middagen koster 125 kr.Tilmelding kan her i sidste øjeblik ske ved at ringe eller smse til Gitte Primdahl : 25471004.
Af hensyn til bestilling af mad opfordrer vi til, at I skynder jer med tilmeding.
Vi håber, at mange igen i år har lyst til at møde op – sommerfesten er altid et hit 😉
Hilsen Festudvalget

FREMS FREMTID TRUET . KOMMUNEPLAN ER NETOP UDKOMMET

 

Frem er i fare for at miste sin 100 år gammel landplads.
 
Landpladsen skal i følge den Kommuneplan der skal sendes i høring af Borgerrepræsentationen på torsdag d. 22/8 og i 2 måneder frem, bruges til forsyningsvirksomhed eller rettere et spidsbelastningsanlæg for Svanemølleværket, når det skal stoppe. Området skifter dermed status fra rekrativt område til plads for forsyningsanlæg.
 
Helt kort lyder det sådan i Kommuneplan 2019
"Ved Svanemølleværket O1 – 1350 Økonomiforvaltningen vil leje arealet til HOFOR til brug for varmeproduktion. Del af rammen mod Svanemølleværket ændres til T2 og lægges sammen med rammen 897."  
 
Arrogance
 
Kommunens embedsmænd har sammen med By og Havn og Hofor arbejdet med disse planer i total stilhed. Kun ved et tilfælde opdager vi det i maj 2019. Topmålet af arrongance er, at ændringen foregår kun med ovenstående begrundelse i Kommuneplanen. Det er normalt, at forvaltningen giver en begrundelse og fortæller, at der skiftes status fra rekreativt til forsyningsområde og at der nu ligger en sejlklub. Så hvis, vi ikke har gjort politikerne opmærksomme , kunne denne ændring blot komme igennem.
Kommuneplanen findes her kp19.kk.dk
 
Baggrunden
 
By og Havn har overtaget Svanemølleværket og Svanemølleværkets grund. By og Havn har til opgave, at forhandle med Teknisk Museum, om at flytte dele af det gamle værk, finde ud af, hvad der skal ske inde i resten af værket og samtidig bygge boliger på den resterende del af grunden ( inklusive kulpladsen og der, hvor gasbeholderen står).
 
MEN der skal også bygges et erstatningsanlæg for Svanemølleværket, som kan klare spidsbelastningssituationer og det planlægges til at ligge på størstedelen af Frems gamle plads. (Fra der, hvor Svanemølleværket ”ender” og en lige linje over til KAS grund. Altså hele arealet syd for denne linje (op mod Strandvænget og ikke klubhus/restaurant) Bygningen bliver 20 m høj og dertil komme skorstene). Den første lejekontrakt til denne plads blev iøvrigt underskrevet i 1917).
 
Hvad gør vi og hvad har vi gjort
 
Frems bestyrelse og nabosejl klubberne arbejder i øjeblikket på højtryk for at hindre dette. Vi står ikke alene, men har fuld opbakning fra de andre klubber. Frems fremtid kan også have betydning for Svanemøllehavnens fremtid. Frem har samtidg ansat Niels Bak Henriksen, der kan hjælpe os med at kommunikere til pressen, politikerne og interesseorganisationer om, at pladsen er vital for sejlklubben Frems fremtid.
  
*Foreløbig har vi kommunikeret med og har haft besøg af politikere fra Rådhuset af flere omgange. De har allesammen udtrykt sig positivt om muligheden for at forsøge, at hindre spidsbelastningsanlæg på Frems Landsplads og vil bede forvaltningen om at se på andre placeringer for anlægget.
 
*Der har været afholdt møde med Københavns kommunes teknik-og miljøforvaltning, Hofor og By og Havn om mulige andre placeringer
 
* Der har været kontakt til pressen. Foreløbig omtale i Østerbro Lokalavis og Bådmagasinet
 
* Svanemøllehavnen har bevilliget penge til advokatbistand. Der har været holdt møde med advokat
og byplanlægger.
 
* Vi har deltaget i By og Havns møder om " den blå havn".
 
Vi vil fremover stadig holde møde med politikere, invitere overborgmester Framk Jensen til endnu et besøg, forsøge at få mere presseomtale og stadig holde møde i koordinationsgruppen, hvor repræsentanter fra Frems bestyrelse og de andre klubber sidder.
 
Der er brug for alle kræfter
 
Hvis du har ideer til, hvilke initiativer vi skal tage, hvis du kender nogle, der kender nogle som har lidt indflydelse, så kontakt dem eller fortæl bare vidt og bredt, at en 120år gammel sejlklub er i fare. Du kan får et nærmere baggrundspapir med mange argumenter. Skriv til kooejet@oesf.dk
 
Det nye spidsbelastningsanlæg (fjernvarmeværk) skal stå færdig før Svanemølleværket skal lukke og overgå til Teknisk Museum og boliger i 2023.
 
Det er dog vigtigt at fastslå, at vi indtil videre regner med, at der vil være sikkerhed for vinteropbevaring af Frems både et eller andet sted også i fremtiden.  

MAD OG FOREDRAG

I vinterens mørke mødes vi og spiser sammen og hører et godt foredrag.
Den sidste torsdag i de 5 vintermåneder: Oktober, november, januar, februar og marts serverer John mad i restauranten fra kl. 17.30 . Et godt måltid koster 98 kr.
Fra 19-21.00 får vi så et nærende foredrag.
Mød op og vær med til denne 7.sæson.

PROGRAM FOR MAD OG FOREDRAG SÆSON 19/20

 
 *TORSDAG 31/10: 19.00 - 21.00 : SEJLUNDERVISNINGENS BARNDOM
Henrik Effersøe fortæller om istandsættelse af Danmarks første skolebåd og sejlerskolernes historie.
 
*TORSDAG 28/11: 19.00 - 21.00 : SØRØVERE PÅ KONGENS NÅDE
Niels Bjørn Hansen fortæller om den gang Øresund var fyldt af kapere, men var de sørøvere eller frihedskæmpere. 
 
*TORSDAG 30/01: 19.00 - 21.00 : ROM og HAVET
Ingvar og også kaldt Rom Thomsen fortæller om, hvorfor Rom hører sammen med det maritime. Og så vil der være mulighed for at smage på udvalgte flasker rom.  
 
 *TORSDAG 27/02: 19.00 - 21.00 : GENNEM RUSLAND OG NORD OM NORGE
Karsten Møller-Hansen fortæller om sommerens tur op gennem russiske floder, nord om Norge og hjem.
 
 *TORSDAG 26/03: 19.00 - 21.00 : DET GODE SKIB MARTHA.
Jens Ibenhard fortæller om denne herlige film fra 1967. Han synger også for til udvalgte sange, før filmen vises.
 
 

OPHALINGSLISTER

 
 
Det er stadig sommer, men allerede nu kan du se, hvornår din båd skal på land.
Gå ind på klubbens hjemmeside eller klik her ophalingsliste.
 
Dato for og lister angående optagning til kulpladsen kommer senere.
 
Hvis du ønsker en anden tid end den opslåede kontakt Pladsudvalget på pladsudvalg@oesf.dk.

MØDE FOR NYE MEDLEMMER 19.september kl. 17.00

Nyt fra Sejlerskolen

Birgit Ryaa Hansen
 
Så er vi igang med sidste del af denne sejlsæson. Det er nu du skal have styr på om du kan nå 12 gange på dit eget hold, ellers skal du selv lave aftale med en anden lærer, så du kan sejle extra gange, telefonnumre står på listen ved trekantskuret.
 
 Der vil blive åbnet for tilmeldinger på hjemmesiden til kommende sæson 1. September, det gælder både til kurset i sejlkundskab, navigation og sejlads 2020, husk altså også tilmelding til sejlads, og sørg for at notere hvilke datoer du tilmelder dig til klargøring.
 
 DM for spækhuggere: Foto : Sejr Hansen
 Spækuline deltager i DM. Foto: Sejr Hansen
 
 
 
Der vil komme faktura på vinterens kurser i løbet af september, mens fakturaer på sejlads 2020 først kommer til februar.
 
Der holdes repetition i motorlære for de der skal til prøve lørdag 21. September, mødetid kl 10:00 ved trekantskuret.
 
Der er førerprøve lørdag 28. September her skal man afsætte hele dagen til dette, og søndagen 29. September er reservedag hvis vejret ikke er til prøve om lørdagen. 

SEJLER DU KAPSEJLADS SÅ VÆR AKTIV I KAPSEJLADSUDVALGET ELLERS ER SEJLADSERNE I FARE

NYT FRA HAVNEN

Ny direktør tiltræder i Svanemøllehavnen A/S pr. 1. september 2019

Anders Ostenfeldt 44 år tiltræder som ny direktør i Svanemøllehavnen A/S med stillingsbetegnelsen ”driftsleder og havnefoged” pr. 1 september 2019.

Anders Ostenfeldt er uddannet som skibsfører hos A.P Møller/Mærsk i 1996 og senere sejlet som officer af reserven i marinen i Danmark, Grønland og Færøerne.

De seneste 15 år har Anders Ostenfeldt været ansat på kontor i forskellige maritime selskaber, bl.a. som havneagent og ”head of crewing”.

Anders Ostenfeldt er gift og har 2 børn, bor på Østerbro og er sejler med egen båd.

 

Reception for afgående Havnefoged John Vestergaard

hos Restaurant Strandberg 29. august 2019, kl 14-16.

Vores dygtige havnefoged John Vestergaard stopper efter 12 års ansættelse i Svanemøllehavnen A/S.
Kom og vær med til at sige farvel til John ved receptionen i Restaurant Strandbergs lokaler torsdag den 29. august 2019 kl. 14-16.
Vi skylder alle John en stor tak for en ihærdig og aldrig svigtende indsats til gavn for alle bådejere og for selskabet.

Niels Laursen, Bestyrelsesformand

AKTIVITETSKALENDER

 
AUGUST
24/8        Sommerfest
SEPTEMBER
19/9 Møde for nye medlemmer
OKTOBER
5/10           14.00 Standernedhaling                  
5/10           18.00 Standernedhalings/skolefest 
6/10           Havnetur
 
   
 
 31/10         19.00 Mad og foredrag
NOVEMBER
18/11         19.00 Bådejermøde
23/11         18.00 Stiftelsesfest
28/11         19.00 Mad og foredrag
DECEMBER
1/12           14.00 Bankospil
5/1 2020    14.00 Nytårskur

BRUG HJEMMESIDEN AKTIVT - LÆS OG FORTÆL SELV HISTORIER

På denne side på vores hjemmeside, ligger der historier fra medlemmerne om sejllads og klubliv. Du kan også bidrage. Send en mail til koojet@oesf.dk
 

Medlemskortet

Klubben udsteder medlemskort til alle medlemmer. Det giver: 10%  på "dagens ret" i klubbens restaurant. Kan bruges som legimitation i andre sejlklubber i ind-og udland. Pris 20 kr. Skal fornys en gang årligt ved henvendelse til klubbens kontor. Gælder fra 1.april til 1.april

ÅBNINGSTID PÅ KONTORET : TORSDAGE kl. 17.30 -19.00. TELEFON: 30 11 39 89

KØB
 
 
Der er stadig eksemplarer af denne fornemme bog om Svanermøllehavnens historie.
100 kr på Klubbens kontor.
 

Nyhedsbreve, hjemmeside og facebook


Susanne Christiansen er redaktør af Nyhedsbrevene, der påregnes at udkomme 6 - 8 gange årligt.

Klubben har en hjemmeside, hvor alle informationer om Øresundsejlklubben Frem er samlet. www.oesf.dk.  Webmaster er Jens Stavnstrup.

Endelig findes der også en facebookside. Øresunds Sejlklubben Frem. Her kan medlemmer kommunikere med hinanden. Administrator er Morten Terf Andersen.

Har du ris eller ros, gode historier, spændende arrangementer eller flotte billeder, så send dem endelig til koojet@oesf.dk.
 

DEADLINE TIL NÆSTE NYHEDSBREV 15.september

Om dette nyhedsbrev

 
  • Nyhedsbrevet udgives af Øresunds Sejlklub Frem.
  • Læs mere om klubben på www.oesf.dk
  • Bliv medlem af klubbens facebookgruppe Øresunds Sejklub Frem
  • Ønsker du ikke at modtage nyhedsbrevet, kan du altid framelde dig igen. Vær opmærksom på, at du derved kan gå glip af nyttige informationer om klubbens aktiviteter mv.
  • Kontorets åbningstid er torsdage 17.30 - 19.00

Frameld dig dette nyhedsbrev