Se dette nyhedsbrev i en browser
Øresunds Sejlklub Frem, august 2018

Hvis du vil se dette Nyhedsbrev med billeder så klik på linket ovenfor "Se dette nyhedsbrev i en browser"


Kære Fremmer.
 
 
 
 Vi sluttede sommeren med et brag af en sommerfest, mange mødte op og der var godt humør, dejlig mad og musik. Lad os håbe at vinterens mange arrangementer også trækker fulde huse.
 
 
Efteråret er nu startet, sejlskoleelever skal til eksamen, og der skal festes for de, der bliver færdige. Bådene skal snart på land ( se hvornår din båd skal op), standeren skal hales ned og sæsonen afsluttes med den traditionsrige sejllads gennem Københavns havn og sluserne. 
 
Vi skal også  i gang med 6. sæson af Mad og Foredrag, hvor hele programmet nu er klar.
Endelig foreligger de længe ventede beslutninger om det kommende Nordhavnstunnelbyggeri fra Borgerrepræsentationen. 
 
 Er du ny i klubben kan du allerede på torsdag komme til informationsmøde om alt det nye.
 
Læs om det hele i Nyhedsbrevet og glem ikke at gemme det, så du kan vende tilbage for tidspunkter og datoer.
 
 
Med venlig hilsen
Øresunds Sejlklub Frem
 
 Kender du nogen, der skal have besked, som ikke selv får nyhedsbrevet, så send gerne denne mail videre. Det er nemt at tilmelde sig på forsiden af klubbens hjemmeside www.oesf.dk

Vi sender Nyhedsbrevet pr. post til de meget få, der ikke selv har mailadresser. Kender du nogle, der skal på denne liste, så kontakt klubbens kontor i åbningstiden om torsdagen.
Ønsker du ikke at modtage nyhedsbrevet fremover? Frameld dig via linket nederst i dette brev.
 

13.september 17-19: MØDE NYE MEDLEMMER

Hvor står den fælles støvsuger?. Skal jeg selv være til stede, når min båd skal på land? Hvad er Stiftelsesfesten?
Som nye medlem eller blot interesseret kan du få svar på alle dine spørgsmål og blive vist rundt i klubbens fælles værksteder.
Vi holder hver halve år møde for nye medlemmer. Mød op også, hvis du ikke kunne komme sidst eller blot er almindelig nysgerrig.
Det foregår i sejlerskolens lokale ved siden af klubbens kontor 13/9 kl 17-19.00
(Næste møde er torsdag 14/3 2019)
Hver mandag afholdes, der "Kapsejlads for sjov" mellem Ballad. Foto:Jamie Guitart Vitches

HVORNÅR SKAL DIN BÅD OP ?

Her kan du se, hvornår, din båd skal på land på gammel plads:
 
 
Optagning på Kulpladsen bliver lørdag – søndag 20.-21. oktober 2018 fra kl. 07:30. 
 
Læs mere på hjemmesiden eller på listerne i Skipperstuen.

6. og 7. oktober : SEJLERSKOLEFEST, STANDERNEDHALING OG SLUSETUR

 
 
STANDERNEDHALING 6.10.2018 kl. 14.00    
Så er sæsonen ved at være slut og vi skal have vores stander ned. Derfor inviteres du til standernedhaling lørdag d. 6 oktober kl.14.00. Her kan du møde sejlervenner og høre lidt om, hvordan deres sommertogt har været. Efter vi har taget standeren ned, synger vi vores standernedhalings sang og klubben giver en "lille" en.    
 
 
SEJLERSKOLE OG STANDERNEDHALINGSFEST lørdag d. 6.10 kl.18.00     Her vil vi i fællesskab fejre de elever, der har bestået og hygge, lege, danse og feste til musik med DJ Mikkel Hansen.   HUSK Det er et arrangement for alle klubbens medlemmer. Menuen er efterårsbuffet og prisen er 168,00 kr. pr. person .   
 
Tilmelding senest d. 29.9.18 til John i restauranten telefon 39293385, på listen i Skipperstuen eller på frem@oesf.dk. HUSK AT MEDDELE OM DU ER INVITERET AF SEJLERSKOLEN.
 
HAVNETUR 7.10.2018 kl.9.00    
Vi mødes ved mastekranen til skippermøde kl. 9 og sejler derefter samlet i vores både uden mast. Turen går fra Svanemøllen gennem Københavns kanaler og ud til Slusen, hvor vi skal igennem kl. 12.30.
Vi sejler videre til Mellemfortet, hvor vi spiser deres søndagsbuffet til 125 kr. pr. person. Maden afregnes med Laila inden afgang.
Vi sejler tilbage ca. kl.15:00 gennem Slusen og videre gennem Christianshavns kanaler og gør stop, så vi kan gå på Eifel Bar. Det er en over 50 år gammel tradition i klubben.
Vi sejler derefter hjem til ØSF, hvor restauratør John har lavet dejlig varm suppe til os alle.
 
Tilmelding til frokostbuffet senest d. 29.9.18 på listen i skipperstuen eller på frem@oesf.dk

MAD OG FOREDRAG

I vinterens mørke og hygge mødes vi og spiser sammen og hører et godt foredrag.
Den sidste torsdag i de 5 vintermåneder: Oktober, november, januar, februar og marts serverer John mad i restauranten fra kl. 17.30 . Et godt måltid koster 98 kr.
Fra 19-21.00 får vi så et nærende foredrag.
Mød op og vær med til denne 6.sæson.

25/10 : Allan Mylius Thomsen,: Havnens Historie

TORSDAG 25/10 17.30 - 21.00 (foredrag 19.00 - 21.00).
 
 
 
VI HAR VÆRETS SÅ HELDIGE , AT FÅ LOKKET HISTORIKER, BYRUNDVISER ALLAN MYLIUS THOMSEN NED I SEJLKLUBBEN. HAN VIL FORTÆLLE OS OM HAVNENS HISTORIE.
 
 
Nogle kender måske Allan Mylius Thomsen gennem hans udsendelser i DK4, hans byrundture, hans bøger eller film.
Han er meget vidende og underholdende læs mere her:
 Halfdan, Bodil og deres 4 børn forlader Svanemøllen på vej til to års dagligdag og eventyr.
 
Glæd dig allerede nu til:
 
NOVEMBERSEJLLADS I ALLE ALDRE. De unges vovemod, de ældres eftertænksomhed. Causeri ved ESBEN JESSEN.
JANUAR: FRIHED OG FAMILIELIV: TO ÅRS SEJLTOGT MED FIRE BØRN OMBORD. BL.A. TIL CUBA, Halfdan og Bodil.
FEBRUAR: PÅ SEJLTUR MED MINE FORÆLDRE FRA SYDAFRIKA TIL DANMARK, Inge Gayle Nielsen
MARTS: PÅ HAVSEJLERNES HOVEDGADE, Peter Riis
 

HUSK STANDERNEDHALING OG SEJLERSKOLEFEST 6.OKTOBER OG HAVNETUR 7.OKTOBER

NYT OM NORDHAVNSTUNNEL

Borgerrepræsentationen har 23/8 2018 truffet beslutning angående etablering af Nordhavnstunnelen. 

1.       Nordhavnstunnelen etableres som en kort tunnelløsning fra Nordhavnsvej til øst for Færgehavnsvej og igangsættes under forudsætning af, at der anvises finansiering, 
2.       Det tages til efterretning, at forslag til anlægslov, efter krav fra staten, indeholder en fremtidssikring af Nordhavnstunnelen i form af en forberedelse til en østlig ringvej, 
3.       Anlægsfasen af Nordhavnstunnellen etapeopdeles og erstatningshavnen placeres i Færgehavn Nord, 
4.       Der etableres ikke en cykelstiforbindelse på tværs af Svanemøllebugten.

 

 

 

 

Borgerrepræsentationen skal i forbindelse med budget 2018 anvise finansiering på i alt 745,4 mio. kr. (2018 p/l), for at anlægget kan igangsættes.

 

 På baggrund af Borgerrepræsentationens valg af løsning udarbejder Vejdirektoratets udkast til forslag til anlægslov om etablering af tunnel mv. Udkastet forelægges Borgerrepræsentationen, inden det forelægges Folketinget vedtagelse. Herefter er anlægsperioden for tunnelen i VVM-redegørelsen vurderet til ca. 8 år, heraf 3 år til forberedelse og udbud samt til anlæg af erstatningshavn og ca. 5 år til anlæg af tunnel. 

 

De særligt interesserede kan læse mere om beslutning m.v. her: Se mere

Nyt fra Sejlerskolen

Birgit Ryaa Hansen
 
   
Vi har åbnet for tilmeldinger til vinterens kurser og til sejlads 2019 Tilmelding sker via skolens hjemmeside www.oesf.dk/skolen . Der er plads til 18 elever på hvert af vinterens kurser, så vent ikke for længe med at tilmelde dig, husk kurset i sejlkundskab skal være gennemført inden du kan gå til prøve efter 2. år. Sejlholdene fyldes i den takt tilmeldingerne kommer ind, så hvis du har specielle ønsker skal du ikke vente for længe.   
 
 DM for spækhuggere: Foto : Sejr Hansen
 Spækuline deltager i DM. Foto: Sejr Hansen
 Hvis du har lyst er der i KAS mulighed for at tage kursus i VHF/SRC, Yacht skipper 3 og Yachtskipper 1, kurserne udbydes til alle i Svanemøllekredsen og starter i uge 43 – se på KAS.dk  
Vi har årets førerprøve lørdag 29. september og håber på en god dag for alle.
Næste punkt er standernedhaling lørdag 6. oktober og denne dag er der standernedhalings- og skolefest hvor vi forhåbentlig kan uddele Frems førerbevis til en del elever og ellers have en hyggelig aften. (se ovenfor)

HUSK PARKERINGSTILLADELSE VED PARKERING PÅ PLADSEN. FÅS PÅ KONTORET

NYT FRA HAVNEN

v. Havnefoged John Vestergaard
 
 
Bukke og stativer:
Igen i år kan bukke og stativer bestilles igennem havnekontoret. Bukke/stativer bestilles senest d. 1 September til levering før optagningen.
Miljø:
Efteråret nærmer sig og dermed også klargøring af båden til vinteropbevaring, men husk at gøre det på en skånsom måde overfor miljøet. Når affaldet skal bortskaffes, så gør det på den rigtige måde. sorter affaldet rigtigt, på miljøstationerne er der opsat skilte med hvad der skal i hvilke beholdere, husk det er dig selv, der indirekte, kommer til at betale hvis affaldet ikke er sorteret rigtig og selskabet der afhenter miljøaffaldet er meget opmærksomme på dette. De store containere ( blå ) der gerne kun skulle indeholde dagrenovation fra sejlere/bådejere er IKKE til malerruller, tomme malerdåser, oliebøtter og andet miljøfarligt affald, de er heller er de beregnet til haveaffald, kontoraffald og andet affald der ikke kommer fra havnen.
 
Før vi ved af det er det vinter:
Hvis båden skal ligge i vandet til vinter så giv havnekontoret besked, husk også at give besked hvis du har ændret adresse, telefon nummere, E mail adrs. eller andre kontaktoplysninger.
 
 

BRUG HJEMMESIDEN AKTIVT - LÆS OG FORTÆL SELV HISTORIER

På denne side på vores hjemmeside, ligger der historier fra medlemmerne om sejllads og klubliv. Du kan også bidrage. Send en mail til koojet@oesf.dk
 

AKTIVITETER I 2018

 SEPTEMBER
13/9 kl 17-19.00: Møde for nye medlemmer
 
OKTOBER
6/10 kl 14.00: Standernedhaling
6/10 kl 18.00: Skole- og standernedhalingsfest
7/10 kl 9.00: Havnetur
25/10kl.18.00: Mad og Foredrag
 
 
NOVEMBER
24/11 kl. 18.00 : Stiftelsesfest

29/11 kl. 18.00: Mad og Foredrag
DECEMBER
2/12 kl. 14.00: Banko (buffet fra kl. 12.00)
JANUAR 2019
6/1 kl.14.00: Nytårskur (buffet fra kl.12.00
 

Medlemskortet

Klubben udsteder medlemskort til alle medlemmer. Det giver: 10%  på "dagens ret" i klubbens restaurant. Kan bruges som legimitation i andre sejlklubber i ind-og udland. Pris 20 kr. Skal fornys en gang årligt ved henvendelse til klubbens kontor. Gælder fra 1.april til 1.april

ÅBNINGSTID PÅ KONTORET : TORSDAGE kl. 17.30 -19.00. TELEFON: 30 11 39 89

KØB
 
 
Der er stadig eksemplarer af denne fornemme bog om Svanermøllehavnens historie.
100 kr på Klubbens kontor.
 

Nyhedsbreve, hjemmeside og facebook


Susanne Christiansen er redaktør af Nyhedsbrevene, der påregnes at udkomme 6 - 8 gange årligt.

Klubben har en hjemmeside, hvor alle informationer om Øresundsejlklubben Frem er samlet. www.oesf.dk.  Webmaster er Jens Stavnstrup.

Endelig findes der også en facebookside. Øresunds Sejlklubben Frem. Her kan medlemmer kommunikere med hinanden. Administrator er Morten Terf Andersen.

Har du ris eller ros, gode historier, spændende arrangementer eller flotte billeder, så send dem endelig til koojet@oesf.dk.
 

DEADLINE TIL NÆSTE NYHEDSBREV 15.september 2018

Om dette nyhedsbrev

 
  • Nyhedsbrevet udgives af Øresunds Sejlklub Frem.
  • Læs mere om klubben på www.oesf.dk
  • Bliv medlem af klubbens facebookgruppe Øresunds Sejklub Frem
  • Ønsker du ikke at modtage nyhedsbrevet, kan du altid framelde dig igen. Vær opmærksom på, at du derved kan gå glip af nyttige informationer om klubbens aktiviteter mv.
  • Kontorets åbningstid er torsdage 17.30 - 19.00

Frameld dig dette nyhedsbrev