Se dette nyhedsbrev i en browser
Øresunds Sejlklub Frem, august 2017

Hvis du vil se dette Nyhedsbrev med billeder så klik på linket ovenfor "Se dette nyhedsbrev i en browser"


Kære Fremmer.
 
Velkommen hjem fra en forhåbentlig god sommersejltur (trods alt).
Vi starter nu op på andet halvår af 2017. Klubben lægger ud med sin traditionsrige sommerfest og sejlerskolen har travlt med de sidste sejladser og prøver.
 
Læs også om møde med Overborgmesteren om Nordhavnstunnel, møde for nye medlemmer, oprydning på plads og i masteskur og sidste nyt fra havnen.
 
Endelig kan du i slutningen af nyhedsbrevet få et overblik over det næste halve års aktiviteter og ikke mindst nye åbningstider på kontoret og nyt telefonnummer.
 
God læselyst
 
Med venlig hilsen
Øresunds Sejlklub Frem
 
 Kender du nogen, der skal have besked, som ikke selv får nyhedsbrevet, så send gerne denne mail videre. Det er nemt at tilmelde sig på forsiden af klubbens hjemmeside www.oesf.dk

Vi sender Nyhedsbrevet pr. post til de meget få, der ikke selv har mailadresser. Kender du nogle, der skal på denne liste, så kontakt klubbens kontor i åbningstiden om torsdagen.
Ønsker du ikke at modtage nyhedsbrevet fremover? Frameld dig via linket nederst i dette brev.
 

NY ÅBNINGSTID PÅ KONTORET : TORSDAGE kl. 17.30 -19.00. FØRSTE GANG 10/8-2017. NYT TELEFONNUMMER: 30 11 39 89

SOMMERFEST OG OPTI SEJLADS d.19/8

Klubbens traditionsrige og løsslupne sommerfest afholdes d. 19.august under telt og halvtage. Her er konkurrencer, mad og musik. Allerede fredag sættes teltet op. Restauranten rykker ud med en stor grillmenu. Den koster 120 kr.
 
Du kan melde dig til grill hos John i restauranten på tlf: 39293385
Tilmelding til optirace på opslag i Skipperstuen, senest d. 15 august.
 
VI HÅBER AT RIGTIG MANGE VIL TAGE FAMILIE OG VENNER VED HÅNDEN OG  MØDE OP, SÅ VI FÆLLES KAN FÅ EN RIGTIG HYGGELIG DAG OG AFTEN I SEJLKLUBBEN.
PROGRAM FOR DAGEN:          
Kl. 10 mødes vi og starter opti-racet for Old Boys og andre friske sejlere         
Kl. 14 er der kaffebord med kage          
Kl. 16 Vinderne fra opti-race hyldes og præmieres          
Kl. ca. 18 er der fælles middag under det opslåede telt (grillmenu for 120 kr)           
Der vil hele aftenen være mulighed for at danse til god musik. Der vil kunne vælges musik efter individuelle ønsker   Der vil være salg af øl og vand hele dagen og aftenen, undtagen under middagen, hvor drikkevarer skal købes i restauranten.
 
 
HUSK AT KØBE ØL OG VAND HOS FESTUDVALGET I STEDET FOR AT MEDBRINGE DIT EGET,  SÅ ER DU MED TIL AT STØTTE, AT DER KAN AFHOLDES GODE ARRANGEMENTER I KLUBBEN

NORDHAVNSTUNNEL: BORGMESTRE OG BORGERREPRÆSENTANTER BESØGER HAVNEN 28.AUGUST

Frank Jensen besøger havnen

Overborgmester og Kultur-og Fritids borgmesterbesøger – sammen med Borgerrepræsentationens Økonomiudvalg – Svanemøllehavnen 28.August.

De er inviteret til en dialog om Nordhavnstunnelen af en kreds af sejl- og roklubber i Svanemøllehavnen på initiativ fra din sejlklub Øresundsesjlkulb FREM.

Alle partier i Borgerrepræsentationen tilslutter sig nu en delt udsejling. Dette betyder at store dele af havnen samt landfaciliteter kan benyttes i hele anlægsperioden.

Der bliver etableret erstatningshavn i Nordhavnen for de både, der skal flyttes ( 600 både af 1400).

Læs mere her.

HUSK GYLDIGT P-KORT, NÅR DER PARKERES PÅ PLADSEN.

Fra 1.juni 2017, skal alle, der vil parkere på pladsen have et gyldigt P-Kort for ikke at få pålagt parkeringsafgift. (gælder ikke kulpladsen, hvor kort købes på havnekontoret)
 
*Alle Fremmedlemmer kan ved henvendelse på kontoret gratis få udleveret et P-Kort, der gælder i to sæsoner. 
*Gæster til restaurationen kan her få udleveret et gæstekort til den pågældende dag 
* P-Kortene skal placeres synligt i højre side af bilen (Det er ejerens ansvar, det kan ses)
*Alle parkeringsafgifter betales direkte til Europark og er et mellemværende mellem bilens ejer og Europark.

INFORMATIONSMØDE NYE MEDLEMMER 13.SEPTEMBER kl. 17.30 - 19.00

 
 
Hvor står de fælles støvsugere, hvordan skal jeg forholde mig, når min båd skal på land eller hvad er Mad og Foredrag?
Blot nogle af de spørgsmål, der vil blive afklaret på møderne.
Mød op på klubbens kontor kl. 17.30.
Her vil der være information om en række vigtige punkter, derefter rundvisning til klubbens værksteder og bagefter vil der være mulighed for at stille spørgsmål over en lille en/kop kaffe i restauranten. 
Møderne afholdes to gange om året i september og marts og kan du ikke komme til det ene, så vent til næste.
 "Næsten nye medlemmer" (og andre interesserede) er også velkomne. 

NY ÅBNINGSTID PÅ KONTORET : TORSDAGE kl. 17.30 -19.00. FØRSTE GANG 10/8-2017. NYT TELEFONNUMMER: 30 11 39 89

OPRYDNING I MASTESKUR, OPRYDNING PÅ PLADSEN

 
OPRYDNING  I  MASTESKUR
ALLE MASTER, BOMME, SPILERBOMME, RYGNINGER. STATIVER M.M. DER IKKE ER MÆRKET MED MEDLEMS NR.
ELLER BÅDE NAVN, VIL BLIVE FJERNET DEN 1. SEPTEMBER 2017, UDEN ANSVAR FRA KLUBBENS SIDE.
 
OPRYDNING PÅ PLADSEN
ALLE BUKKE, STATIVER, RULLESTATIVER, RYGNINGER M.M. DER IKKE ER MÆRKET MED MEDLEMS NR. ELLER 
BÅDE NAVN VIL BLIVE FJERNET DEN 1. SEPTEMBER 2017, UDEN ANSVAR FRA KLUBBENS SIDE.
 
BESTYRELSEN OG PLADSUDVALGET
 

MAD OG FOREDRAG : SÆT KRYDS I KALENDEREN VED SIDSTE TORSDAG I OKTOBER,NOVEMBER 2017 OG JANUAR, FEBRUAR OG MARTS I 2018. MERE INFORMATION I SEPTEMBERNYHEDSBREV.

Nyt fra Sejlerskolen

Birgit Ryaa Hansen
 
 Så tager vi hul på sidste del af denne sejlsæson.
 
Det betyder, at det er nu du skal have tjek om du kan nå de 12 gange sejlads på dit eget hold, eller om du skal tage med andre hold ud for at nå de 12 gange.
 
Du skal selv kontakte en lærer på et andet hold for at høre om du kan komme med ud, det er vigtigt at du får det noteret hos din egen lærer at du har været med et andet hold ude.
 Hvis du er 2. års elev er det vigtigt du får deltaget i natsejlads, hvis du ikke allerede har gjort det på første år. Det er muligt på fælles skoletur, 24-timers eller natsejlads for skoleelever.
Endelig er der natsejlads for elever 15. september, her skal du aftale med din lærer om I stiller et hold, der kommer indbydelse til denne sejlads senere fra Sejlklubben København, du kan ikke tilmelde dig selv uden at have en fører der deltager.
 
1. september åbner vi for tilmelding til vinterens 2 kurser dels sejlkundskab (onsdage) og dels navigation (mandage), begge kurser starter i uge 43.
Tilmelding til sejlads sommeren 2018 åbnes også 1. september. Da der er begrænset deltager antal på begge vinterkurser, vil vi kraftigt opfordre til hurtig tilmelding. Holdene fyldes i den takt der kommer tilmelding, det er især sejlkundskabs kurset der er vigtigt, da dette skal tages inden man kan gå til praktisk prøve, navigation er en selvstædig prøve der kan tages efter praktisk prøve.  
 
I september afholder Svanemølle kredsens sejlerskoler Gaffelrigger dag, der er en kapsejlads for elever der endnu ikke har bestået førerprøven. Der kan sejles i spækhugger og Gaffelrigger, og i år er det Sundet der skal stå for arrangementet. Det er søndag 10. september, for at kunne deltage kræver det at der er en fører/lærer der vil være med på et hold og så elever som rorsmand og gaster, så spørg din lærer om det ikke er jer der skal stille et hold. Det er en elev der står ved roret og der kapsejles mod tilsvarende både i 2 heat, og en efterfølgende finale, hvor man trækker lod om hvilken båd man skal sejle i. Der vil blive opsat tilmelding ved trekantskuret.  
 
Endelig skal vi minde om, at der for de elever der skal til prøve i år er repetition af motorlære lørdag 23. september, mødetid kl 10:00 ved trekantskuret.
 
Selve prøven er lørdag 30. september med søndag 1. oktober som reservedag, I skal afsætte hele dagen til prøven. 
 

NYT FRA HAVNEN

Ved havnefoged John Vestergaard
 
Sejler sæsonen går stille og roligt mod den tid hvor bådene skal på land.
 
Bukke og stativer: Igen i år kan bukke og stativer bestilles igennem havnekontoret. Bukke bestilles senest d. 1 September og stativer kan bestilles frem til 10 september.  
 
Miljø: Efteråret nærmer sig og dermed  også klargøring af båden til vinteropbevaring, men husk at gøre det på en skånsom måde overfor miljøet. Når affaldet skal bortskaffes,  så gør det på den rigtige måde, sorter  affaldet  rigtigt,  på miljøstationerne er der opsat skilte med hvad der skal i hvilke beholdere, husk det er dig selv,  der indirekte, der kommer til at betale hvis affaldet ikke er sorteret rigtig og selskabet der afhenter miljøaffaldet er meget opmærksomme på dette. De store containere ( blå ) der gerne kun skulle indeholde dagrenovation fra sejlere/bådejere  er IKKE til malerruller, tomme malerdåser, oliebøtter  og  andet miljøfarligt affald, de er heller er de beregnet til haveaffald, kontoraffald og andet affald der ikke kommer fra havnen.    
 
Parkering ved Svanemøllehavnen: Parkering ved Strandvænget er stadig det samme, der er 3 timers parkering indtil kl. 17 udfor roklubberne og fri parkering i ”skråparkeringen” MEN ikke på græsplænen ej heller i svinget og HUSK der er stadig ensrettet, pas på cyklister,  de har den opfattelse at de kan køre overalt og er urørlige og da de er ”bløde” trafikkanter skal de have særlig hensyn.  
 
Før vi ved af det er det vinter: Hvis båden skal ligge i vandet til vinter så giv havnekontoret besked, husk også at give besked hvis du har ændret adresse, telefon nummer eller andre kontaktoplysninger.    
 
Nordhavnsvejen Nordhavnsvejens etape 1 åbner d. ca. 27 december, men inden vil der blive lukket for trafik udfor havnen fra d. ca. 1 oktober til ca. d. 1 december det vil sige at skal man til Nordmolen´s aktiviteter skal man køre ind fra nord ad Strandøre/Strandpromenaden og skal man til den øvrige del af havnen skal man køre ind fra syd ad Kalkbrænderihavnsgade/Strandvænget nærmere vil tilgå ved opslag, vejen udfor havnen vil være lukket i denne periode, man vil ej heller kunne passere som gående eller på cykel. Selve arbejdet med at videreføre Nordhavnsvejen bliver først besluttet efter kommunevalget sidst i novem- ber og sættes tidligst i gang i foråret 2020.    

BRUG HJEMMESIDEN AKTIVT - LÆS OG FORTÆL SELV HISTORIER

På denne underside på vores hjemmeside, vil der nu ligge historier fra medlemmerne om sejllads og klubliv. Du kan også bidrage.
 

AKTIVITETER I 2017

 
 
AUGUST
19/8: kl.18.00 Sommerfest
28/8: kl.16.00 Borgmestre og borgerepræsentanter besøger havnen.
 
SEPTEMBER
13/9: kl.17.00 Møde nye medlemmer
 
OKTOBER
7/10: Kl.14.00 Stander ned
7/10: kl. 18.00 Skole- og standernedhalingsfest
 
OKTOBER
8/10: kl.9.00 Havnetur
26/10: kl.18.00 Mad og Foredrag
 
NOVEMBER
25/11 kl. 18.00 : Stiftelsesfest
30/11 kl. 18.00 : Mad og Foredrag
 
DECEMBER
 
JANUAR - 2018
07/1:kl.12.00  Nytårskur
 

Medlemskortet

Klubben udsteder medlemskort til alle medlemmer. Det giver: 10%  på "dagens ret" i klubbens restaurant. Kan bruges som legimitation i andre sejlklubber i ind-og udland. Pris 20 kr. Skal fornys en gang årligt ved henvendelse til klubbens kontor. Gælder fra 1.april til 1.april

NY ÅBNINGSTID PÅ KONTORET : TORSDAGE kl. 17.30 -19.00. FØRSTE GANG 10/8-2017. NYT TELEFONNUMMER: 30 11 39 89

KØB
 
 
Der er stadig eksemplarer af denne fornemme bog om Svanermøllehavnens historie.
100 kr på Klubbens kontor.
 

Nyhedsbreve, hjemmeside og facebook


Susanne Christiansen er redaktør af Nyhedsbrevene, der påregnes at udkomme 6 - 8 gange årligt.

Klubben har en hjemmeside, hvor alle informationer om Øresundsejlklubben Frem er samlet. www.oesf.dk.  Webmaster er Jens Stavnstrup.

Endelig findes der også en facebookside. Øresunds Sejlklubben Frem. Her kan medlemmer kommunikere med hinanden. Administrator er Morten Terf Andersen.

Har du ris eller ros, gode historier, spændende arrangementer eller flotte billeder, så send dem endelig til koojet@oesf.dk.
 

DEADLINE TIL NÆSTE NYHEDSBREV 1 SEPTEMBER 2017

Om dette nyhedsbrev

 
  • Nyhedsbrevet udgives af Øresunds Sejlklub Frem.
  • Læs mere om klubben på www.oesf.dk
  • Bliv medlem af klubbens facebookgruppe Øresunds Sejklub Frem
  • Ønsker du ikke at modtage nyhedsbrevet, kan du altid framelde dig igen. Vær opmærksom på, at du derved kan gå glip af nyttige informationer om klubbens aktiviteter mv.
  • Kontorets åbningstid er torsdage 17.30 - 19.00

Frameld dig dette nyhedsbrev