Se dette nyhedsbrev i en browser
Øresunds Sejlklub Frem, maj 2020

Hvis du vil se dette Nyhedsbrev med billeder så klik på linket ovenfor "Se dette nyhedsbrev i en browser"


Kære Fremmer.
 
 
 Coronaen forhindrede ikke, at vores stander blev sat, dog uden alt det sjove ved siden af. Men det varsler en ny sejlsæson.
Stadig hæmmet af restriktioner, men der er dejligt og mindst 1 meter mellem båden ude på vandet. Desværre bliver pinseturen aflyst, sejlerskolen er heller ikke kommet i gang og generalforsamling udskudt- MEN klubhuset er åbnet, alle havnens toiletter er åbne og de fleste havne er åbne for besøg.
 
Vi håber det meste normaliseres inden sommeren for alvor sætter ind. Og mon ikke vi ved, det stadig kræver vores indsats at nå dertil. Læs om alle intiativerne nedenfor, men også om P afgift og El målere og skrald på Nordmolen. 
 
 
I aktivitetskalenderen, i bunden af Nyhedsbrevet, kan du se alle datoerne for arrangementer i andet halvår af 2020. Håber, de kan gennemføres som planlagt.
Arkiver det eller print det ud og sæt kryds i kalenderen.
 
 
 Med venlig hilsen 
Øresunds Sejlklub Frem
 
 Kender du nogen, der skal have besked, som ikke selv får nyhedsbrevet, så send gerne denne mail videre. Det er nemt at tilmelde sig på forsiden af klubbens hjemmeside www.oesf.dk

Vi sender Nyhedsbrevet pr. post til de meget få, der ikke selv har mailadresser. Kender du nogle, der skal på denne liste, så kontakt klubbens kontor i åbningstiden om torsdagen.
Ønsker du ikke at modtage nyhedsbrevet fremover? Frameld dig via linket nederst i dette brev.
 

FREMS STANDER GLIDER TIL TOPS uden den store fest

 
 
 
 
 
 
Standeren og Dannebrog sættes som planlagt d. 25/4.
 
Det var formanden, der på slaget 14.00 gav signal.
 
 
De to æresmedlemmer Wills og Leif Beyer sørgede for, at stander og flag gled til tops.
 
 
 
 
 
 
 

PINSETUREN TIL SLETTEN HAVN ER AFLYST

 
 
Der arrangeres ikke nogen fælles pinsetur i år.
 
Det skyldes især kravet om max. 10 personer i en forsamling og ville selvfølgelig blive flere i det mundtre telt på Sletten Havn.
 
Havnen er ellers åbne for gæster og toiletter m.m. er ligeledes åbne.

VI HÅBER PÅ, AT SOMMERFESTEN 28.AUGUST KAN GENNEMFØRES.

GENERALFORSAMLING 2020

Generalforsamling udskudt.
 
Bestyrelsen har valgt at udskyde generalforsamlingen til tidligst september 2020.
 
Vi kan ikke afholde generalforsamling så længe, der er maksimums antal under 100-150 på, hvor mange, vi må være forsamlet.  Det er samtidig bestyrelsens opfattelse, at det ikke er hensigtsmæssigt at afholde generalforsamling i månederne juni, juli, august grundet sommerferier.
 
Bestyrelsen indkalder til generalforsamlingen senest 14 dage før, så forslag kan nå at stilles. Indtil det fortsætter den nuværende bestyrelse med det nuværende budget,
 
 

KLUBHUS ER ÅBNET.

Bestyrelsen har valgt at følge Dansk Sejlumions retningslinjer. Retningslinjer, som unionen har forhandlet med Regeringen gennem Dansk Idrætsforbund.
 
Det betyder, at klubhuset er åbnet igen.
Kontoret vil holde normalt åbent fra torsdag 28/5. ( vi opfordrer til at vente på trappen, hvis der er for mange inde i lokalet).
 
De nye toiletter på første sal er nu også åbne.
 
Skipperstuen er dermed også officielt åben. Her må max. være 10 personer med 1 meters afstand.
 

KLUBBEN HAR FÅET NYE TOILETTER OG BAD PÅ 1.SAL. KIG OP OG BRUG DEM:

CORONA OG BESØG I FREMMED HAVN

 

Langt de fleste havne er ved at være åbne.
 
Læs her, hvad havnene og Dansk Sejlunion kommer med af gode råd, når du kommer i havn og evt. skal ligge uden på en anden båd, brug af toiletter osv.
 
 
HUSK NYE SØKORT I KATTEGAT.
P-AFGIFT.
 
HUSK AT FÅ EN PARKERINGSTILLADELSE PÅ KONTORET.
DIN P TILLADELSE FRA SIDSTE ÅR GÆLDER OGSÅ I ÅR.
 
Indtil du har en P-tilladelse kan du risikere at få en bøde og kan vælge i stedet at finde parkeringspladser i nærheden.
 
DU KAN FÅ KORT PÅ HAVNEKONTORET TIL PARKERING PÅ KULPLADSEN.
 
 

Nyt fra Sejlerskolen

Birgit Ryaa Hansen
Ovenpå regeringens nye åbning torsdag 7/5, hvor der blev åbnet for udendørs idræt, har Dansk Sejlunion nu 14/5 åbnet lidt for skolesejlads, men afstandskravet på 1-2 meter fastholdes, og det kan vi ikke opfylde på vores både.

Hjemmesiden https://dansksejlunion.dk/corona er lige opdateret, og den vil løbende blive opdateret lige så snart de ændrer i anbefalingerne.
Det er derfor fortsat ikke til at sige, hvornår vi kan forvente at kunne starte, men vi følger meget nøje med.
Alle 5 både ligger klar til at starte, så snart vi får lov, en stor tak til de der har sørget for dette.

  

NYT FRA HAVNEN

v. Havnefoged Anders Ostenfeldt
 
 Havnekontoret er igen åbent: Efter regeringens seneste udmelding har vi valgt at åbne havnekontoret igen, for personlig betjening, med nogle enkelte Corona forholdsregler. Der er sat plexiglas skærme op, der hvor sejlerne bliver betjent samt håndsprit. Venligst benyt jer af det.
 
Toiletterne på hele havnen er igen åbnet og vi har valgt at intensivere rengøringen alle ugens 7 dage. Man bør dog selv tage sine forholdsregler og spritte hænder jævnligt af iflg. Sundhedsstyrelsen anbefalinger
 
Frihavnsmærker, standere og Svanemøllehavnen logo: Det er muligt at købe frihavnsmærker for de bådejere der har en fast- eller låneplads i havnen. Mærket koster DKR 40,- og kan købes på havnekontoret. Klubstandere kan købes på havnekontoret samt Svanemøllehavnen logo i to forskellige størrelser og forskellige farver.  
 
Navn og hjemhavn på båden: Alle både med fast plads eller låne plads skal have tydeligt navn og hjemhavn på båden jf. Havnereglementet.   § 16. Fartøjets mærkning. Fartøjer med fast plads eller låneplads skal være forsynet med tydeligt navn både for og agter, samt hjemsted agter. Fartøjet forsynes med et årsmærke, som påsættes af havnens personale. Grunden til dette er hurtig identifikation af fartøjet, når vi går runderinger på havnen for at kontrollere om der er gæste sejlere og om bådene ligger på deres rette plads. Det er muligt at sætte en lille dymo strimmel i stævnen af skibet på begge sider, med navn på.    
 
Skrald på nordmolen: Vi har oplevet en stor interesse for at folk sidde ved promenade dækket på nordmolen, specielt i den seneste tid hvor det har været godt vejr er havnen velbesøgt af ikke sejlere. Vi har derfor sørget for, at der er blevet stillet to store skralde containere op på promenade dækket, der bør kunne indeholde, det genereret skrald på molen, som kommer fra ikke sejlere. Det er fortsat meningen at bådejeraffald, afleveres i den store røde stål container ved Sundet’s landplads. På den måde kan vi hjælpe hinanden og holde nordmolen pæn og ren for affald. Vi har i starten haft lidt indkørings problemer med affaldsfirmaet, da de lige skal finde ud af hvor de forskellige containere står og hvornår de skal tømmes. Det arbejdes der på. 
 
El-standere: Der er enkelte steder i havnen hvor der er meget ”run” på el-stikne. Nedenstående er de gældende retningslinjer for hvordan strøm skal håndteres i havnen. I samme moment skal jeg appellere til det gode naboskab og godt sømandsskab og at man naturligvis ikke ”holder” på et stik, hele sæsonen igennem, og heller ikke hvis du har en træbåd eller mener det er nødvendigt at have kolde øl og vand når du skal sejle. Kontinuerlig batteri opladning er heller ikke meningen.   
Retningslinjer: Hvis der er stik i alle udtagene på den stander du ønsker at bruge, kan din ledning måske nå en anden stander. Måske har en bådejer ”glemt” at tage sit stik ud.
(Det kan undersøges ved at trykke på knapperne ”1-6”. Der er følgende muligheder: hvis displayet viser ”pris pr. Kwh xxxx kr.”, kan du overtage udgangen. · hvis displayet viser ”forbrug xxxx og rest xxxx” er stikket i brug og kan ikke overtages. · hvis displayet viser ”forbrug 0 og rest xxxx” er der købt strøm, men intet forbrug. I det tilfælde må stikket ikke tages ud idet der kan være et periodisk forbrug f.eks. pumpe / køleskab e.lign. ·         hvis displayet viser “forbrug 0 og rest Kwh o” i det tilfælde kan man tage stikket ud og købe strøm oveni det oprindelige udtag ved at følge ovennævnte køb af strøm. Derved ”parkeres” evt. restbeløb. Den oprindelige køber kan få sit restbeløb retur ved at indsætte sit kort i standeren. Tilgodehavende beløb indsættes automatisk på kortet. Du må ikke benytte det strøm en anden bådejer har købt).  
 
Søsætning og bedding: Søsætningen er gået rigtig godt. Der er kun to dage tilbage ved ØSF. Beddingen ved ØSF skal til reparation og de planlagte beddinger er derfor indstillet indtil videre. ØSF og Havnen melder ud igen når der er en tidsplan for hvor lang tid reparationen forventes at tage. Den er også kun fra ca. 1964.   Vi ser frem til en god sæson med en masse positive og glade bådejere.
 
Husk at hygge jer med afstand til hinanden.    
 

AKTIVITETSKALENDER

 2020

MAJ
30/05-01/06 : Pinsetur  AFLYST
 
JUNI:
JULI:
 
AUGUST:
29/08 : Optirace, Sommerfest
SEPTEMBER:
Torsdag 10/09 kl 17.00: Møde nye medlemmer
FORMODENTLIG GENRALFORSAMLING, besked senere.
 
2020
 
OKTOBER:
Lørdag 03/10 kl.14.00: Standernedhaling
Lørdag 03/10 kl 18.00: Skole-/standernedhalingsfest
Søndag04/10 kl 10.00:Havnetur
Torsdag 29/10 kl 18.00: Mad og Foredrag
NOVEMBER:
Mandag 16/11kl 19.00:Bådejermøde
Lørdag  21/11kl 18.00: Stiftelsesfest
Torsdag 28/11kl.18.00: Mad og Foredrag
DECEMBER
Søndag 06/12 kl 14.00: Julebanko
(Søndag 03/01/2021: Nytårskur)
.

BRUG HJEMMESIDEN AKTIVT - LÆS OG FORTÆL SELV HISTORIER

På denne side på vores hjemmeside, ligger der historier fra medlemmerne om sejllads og klubliv. Du kan også bidrage. Send en mail til koojet@oesf.dk
 

Medlemskortet

Klubben udsteder medlemskort til alle medlemmer. Det giver: 10%  på "dagens ret" i klubbens restaurant. Kan bruges som legimitation i andre sejlklubber i ind-og udland. Pris 20 kr. Skal fornys en gang årligt ved henvendelse til klubbens kontor. Gælder fra 1.april til 1.april

ÅBNINGSTID PÅ KONTORET : TORSDAGE kl. 17.30 -19.00. TELEFON: 30 11 39 89

KASKET OG T-SHIRT MED FREMLOGO

 
Øresunds Sejlklub Frem tøj.
 
Med stander på bryst :Damemodel Herremodel  Polo: 290 kr. (S,M,L,XL)  
 
Caps: 150 kr. (onesize)
 
Bestilling: Skrive mail til mads@voldby.dk
 
Afhentning på kontoret om torsdagen. Betaling nærmere besked ved bestilling.
 
 
KØB
 
 
Der er stadig eksemplarer af denne fornemme bog om Svanermøllehavnens historie.
100 kr på Klubbens kontor.
 

Nyhedsbreve, hjemmeside og facebook


Susanne Christiansen er redaktør af Nyhedsbrevene, der påregnes at udkomme 6 - 8 gange årligt.

Klubben har en hjemmeside, hvor alle informationer om Øresundsejlklubben Frem er samlet. www.oesf.dk.  Webmaster er Jens Stavnstrup.

Endelig findes der også en facebookside. Øresunds Sejlklubben Frem. Her kan medlemmer kommunikere med hinanden. Administrator er Morten Terf Andersen.

Har du ris eller ros, gode historier, spændende arrangementer eller flotte billeder, så send dem endelig til koojet@oesf.dk.
 

DEADLINE TIL NÆSTE NYHEDSBREV 10..JUNI 2020

Om dette nyhedsbrev

 
  • Nyhedsbrevet udgives af Øresunds Sejlklub Frem.
  • Læs mere om klubben på www.oesf.dk
  • Bliv medlem af klubbens facebookgruppe Øresunds Sejklub Frem
  • Ønsker du ikke at modtage nyhedsbrevet, kan du altid framelde dig igen. Vær opmærksom på, at du derved kan gå glip af nyttige informationer om klubbens aktiviteter mv.
  • Kontorets åbningstid er torsdage 17.30 - 19.00

Frameld dig dette nyhedsbrev