Se dette nyhedsbrev i en browser
Hvis du vil se dette Nyhedsbrev med billeder så klik på linket ovenfor "Se dette nyhedsbrev i en browser"
 
                                                                                                                           august 2021

Kære Fremmer.
 
 
 
Bådene er ved at vende hjem, men heldigvis er der for de fleste flere gode ture på Øresund tilbage. På trods af dette er der allerede lister for optagning.
Samtidig står sommerfesten for døren, sejlerskoleeleverne skal til eksamen og nye hold starter. Tillykke til de heldige, der har fået plads.
Standernedhaling, sejlerskolefest, sejllads gennem København venter i horisonten.
Mad og Foredrag, vores månedlige arrangement den sidste torsdag i måneden vil først starte i januar 2022.
Endelig vil den udskudte generalforsamling blive afholdt i september.
Til alle vores nye medlemmer, der holdes introduktionsmøde også i september.
 
Vi har haft ubudne gæster, derfor skal alle nu have nøgle til klubben, se nedenfor.
 
På trods af nedlukninger er der flere store projekter på tegnebrættet i havnen.
Det drejer sig om etablering af erstatningshavn på Nordhavnssiden i forbindelse med tunnelbyggeri og arbejde med en visionsplan for hele havnen i takt med, at Svanemølleværket omdannes (måske) til teknisk museum og kommende boligbyggeri. Læs om  tidsplan for visionsarbejdet og arbejdet med nye lejekontrakter med kommunen
 
 
 
Altså velkommen til en opdatering fra din klub.
 
 Med venlig hilsen 
Øresunds Sejlklub Frem
 
 Kender du nogen, der skal have besked, som ikke selv får nyhedsbrevet, så send gerne denne mail videre. Det er nemt at tilmelde sig på forsiden af klubbens hjemmeside www.oesf.dk

Vi sender Nyhedsbrevet pr. post til de meget få, der ikke selv har mailadresser. Kender du nogle, der skal på denne liste, så kontakt klubbens kontor i åbningstiden om torsdagen.
Ønsker du ikke at modtage nyhedsbrevet fremover? Frameld dig via linket nederst i dette brev.
 

SOMMERFEST

SOMMERFEST d. 28/8.
 
Om eftermiddagen vil der være optirace og fælles kaffebord, om aftenen fælles spisning og dans.
 
Det hele blev annonceret i et ekstraordinært nyhedsbrev. Så bemærk tilmelding til spisning er slut. Du kan gerne kigge ind før eller efter.
 

MØDE FOR NYE MEDLEMMER TORSDAG 16/9 kl 17.00

Hvad kan klubben gøre for dig og hvad kan du gøre for klubben?
 
Er du nyt medlem eller ved du ikke, hvordan klubbens værksted fungerer, hvor støsugeren står, hvad sker der, når bådene er på land?
 
Der holdes orienteringsmøde for nye medlemmer og rundvisning hvert halve år. Mød op også selvom du har været medlem i flere år. Møderne har jo også været aflyst på grund af Covid-19.
 
Kom op på klubbens kontor eller sejlerskolens lokaler.

UDSKUDT GENERALFORSAMLING 2021 27. SEPTEMBER kl.18.00

 

Bestyrelsen har jo valgt at udskyde klubbens generalforsamling til september 2021. 

DEN BLIVER 27/9 kl.19.00 I KLUBHUSET.

Har du et forslag til generalforsamlingen skal det skriftligt være bestyrelsen i hænde 12/9. Derefter vil endelig dagsorden samt regnskab blive lagt på hjemmesiden.

Bestyrelsen fortsætter jo som hidtil indtil generalforsamlingen.

STANDERNEDHALING, SEJLERSKOLEFEST OG SEJLTUR GENNEM KØBENHAVN d. 2.og 3.OKTOBER.

Sejlsæsonens afslutning markeres ved standernedhaling 2/10 kl 14.00.

 
Der vil være sang og klubben er vært ved en enkel skål, genstand
 
 
 

Sejlerskole og standernedhalingsfest d.2/10 kl.18.00 i KLUBHUSET.

 
Nærmere om arrangement og tilmelding på hjemmeside og i næste Nyhedsbrev.
3/10 : SEJLTUR GENNEM KØBENHAVNS HAVN, GENNEM SLUSERNE OG FROKOST. 
 
Når masten er taget af, efterår og vinteren nærmer sig, sejler vi i flotille gennem Havnen, ud gennem slusen, spiser frokost hos en "søster"klub, mens vi på tilbagevejen besøger Eifelbar på Christianshavn. Vi slutter med suppe i klubben. Glæd dig.
 
Mere besked i næste Nyhedsbrev og på hjemmesiden.
NØGLER TIL KLUBBEN
Der har været ubudne gæster i klubhuset. De havde slået sig ned med soveposer og gasapparat i skolestuen.
Derfor bliver bestyrelsen nødt til at indskærpe, at klubhuset skal være aflåst. DET BETYDER AT MEDLEMMER DER VIL IND TIL OMKLÆDNING, TOILET SKAL KØBE EN NØGLE TIL KLUBHUSET.
 
DET SKER PÅ KLUBBENS KONTOR I ÅBNINGSTIDEN.

 

 
RESTAURANTEN har åbnet. Du kan se menukort og åbningstid på restaurantens hjemmeside. www.sejlklubbenfrem.dk

FYSISKE PROJEKTER I HAVNEN

Du kan nu afhente information om Nordhavnstunnel i foldere, der er lagt frem i skipperstuen.
Nordhavns Avis har bragt denne gode artikel om Nordhavnstunnel og havnen og et interview med Frems formand Carsten Mikkelsen.
 
 
Der foregår endnu mere omkring Havnen i disse år. Som tidligere omtalt betyder det også:
 
•Spildevandsledning rykkes ved jolle- broen
•136 kv el-kabel, sø-kabel lægges ud fra svanemøllebugten til amager værket •skybrudstunnel
•Optagekaj ved sundet, nord for svaneknoppen
 
MERE INFORMATION:
 
•Havnens hjemmeside: www.SMHAVN.DK  - Nordhavnstunnel
•Facebook gruppe: svanemøllehavnen
 
 
 
 
 

VISIONSARBEJDET FOR FREMTIDENS SVANEMØLLEHAVN OG LEJEKONTRAKTER

I forbindelse med vedtagelse af kommunalplan for København, blev By og Havn pålagt, at lave en helhedsplan/visionsplan for Svanemøllehavnen og evt. nye aktiviteter f.eks. Teknisk Museum og Boligbyggeri.
 
Planen har betydning for, om det f.eks. er muligt at gå i gang med et fælles beddingsprojekt mellem KAS og FREM, men også hvor de store både i havnen skal placeres, når By og Havn inddrager kulpladsen.
 
Som det er fremgået af tidligere Nyhedsbreve arbejdes der intenst på, at færdiggøre denne visionsplan for havnen i samarbejde med By og Havn og arbejdet er nu ved at nå sin afslutning, men møderne er forskubbet en måned i forhold til tidligere udmeldt.
 
Styregruppen for det arbejde består af repræsentanter for By og Havn, sejlkluberne, roklubberne, vinterbaderne og Havnen. De har holdt adskillige møder før og under coronaen.
 
Tidsplanen ser foreløbig sådan ud:
Medio juni: Møde mellem styregruppe, Københavns kommune, Østerbro Lokaludvalg og øvrige centrale interessenter
 
September: Borger-/interessentmøde
Primo september Styregruppemøde: Opsamling på borger-/interessentmøde
Spektrum (Arkitektgruppen, der har udarbejdet og faciliteret arbejdet med visionsplanen) tilretter – tryk af mindre oplag
1. november: Endelig Visionsplan for Svanemøllehavnen foreligger
 
Lige så snart udspillet sendes ud, kan du læse om det her i Nyhedsbrevet. Forhåbentlig i næste nummer.
 
 
LANGE LEJEKONTRAKTER
 
En anden forudsætning for nye projekter er længere lejekontrakter.
 
K.A.S og Frem har haft møde med Københavns Kommune om længere opsigelse og bedre lejevilkår for vores landplads.
Københavns kommune var særdeles lydhøre og vi var enige om, at undersøge nogle detaljer, der har behov for afklaring. Kommunen er parat til et effektuere ændringerne i begyndelsen af 2022.
 
 

Nyt fra Sejlerskolen

Birgit Ryaa Hansen

 

 

 

Så er vi igang med sidste del af denne sejlsæson.

Det er nu du skal have styr på om du kan nå 12 gange på dit eget hold, ellers skal du selv lave aftale med en anden lærer, så du kan sejle extra gange, telefonnumre står på listen ved trekantskuret.  

Der holdes repetition i motorlære lørdag 18. September for de anden års elever der skal til førerprøve i år, mødetid kl 10:00 ved trekantskuret.  

Der er førerprøve lørdag 25. September, her skal man afsætte hele dagen til dette, og søndagen 26. September er reservedag hvis vejret ikke er til prøve om lørdagen.  

Der kommer mail til alle elever på sejlerskolen sidst i august vedr. vinterens kurser og sejlsæson 2022, så hold øje med jeres mail og tjek jeres spamfilter - mailen kan ende der da det er en masseudsendelse.  

OPTAGNINGSLISTER

Der er hængt optagningslister op i Skipperstuen og om lidt, kan du også finde dem på dette link :  http://oesf.dk/baadejer/soesaetning-og-ophaling/
 
Optagning på KULPLADS 30. og 31/10.

DANSKE STUDENTERS ROKLUB er i år vært for den traditionsrige Svanemøllematch mellem roklubberne i Svanemøllen og Hellerup Vi planlægger at afvikle matchen mandag 6. september fra kl. 17.30 til ca. 19.30. Løbsdistancen er de ca. 840 meter i Kalkbrænderiløbet fra det lille røde fyr til bunden af løbet. Der afvikles løb i robåde og kajakker.

OVERSIGT OVER KLUBBENS AKTIVITETER:

MAD OG FOREDRAG Kommer igen i 2022. Har du forslag kom gerne med dem .

 
OVERSIGT OVER AKTIVITETER, HAR DU FORSLAG SÅ KOM MED DEM  frem@oesf.dk
 

BRUG HJEMMESIDEN AKTIVT - LÆS OG FORTÆL SELV HISTORIER

På denne side på vores hjemmeside, ligger der historier fra medlemmerne om sejllads og klubliv. Du kan også bidrage. Send en mail til koojet@oesf.dk
 

Medlemskortet

Klubben udsteder medlemskort til alle medlemmer. Det giver: 10%  på "dagens ret" i klubbens restaurant. Kan bruges som legimitation i andre sejlklubber i ind-og udland. Pris 20 kr. Skal fornys en gang årligt ved henvendelse til klubbens kontor. Gælder fra 1.april til 1.april. MEN afventer at KONTORET ÅBNER.

ÅBNINGSTID PÅ KONTORET : TORSDAGE kl. 17.30 -19.00. TELEFON: 30290386, mobil 30113989

KØB
 
 
Der er stadig eksemplarer af denne fornemme bog om Svanermøllehavnens historie.
100 kr på Klubbens kontor.
 

Nyhedsbreve, hjemmeside og facebook


Susanne Christiansen er redaktør af Nyhedsbrevene, der påregnes at udkomme 6 - 8 gange årligt.

Klubben har en hjemmeside, hvor alle informationer om Øresundsejlklubben Frem er samlet. www.oesf.dk.  Webmaster er Morten Terf Andersen.

Endelig findes der også en facebookside. Øresunds Sejlklubben Frem. Her kan medlemmer kommunikere med hinanden. Administrator er Morten Terf Andersen.

Har du ris eller ros, gode historier, spændende arrangementer eller flotte billeder, så send dem endelig til koojet@oesf.dk.
 

DEADLINE TIL NÆSTE NYHEDSBREV 15. september 2021

Om dette nyhedsbrev

 
  • Nyhedsbrevet udgives af Øresunds Sejlklub Frem.
  • Læs mere om klubben på www.oesf.dk
  • Bliv medlem af klubbens facebookgruppe Øresunds Sejklub Frem
  • Ønsker du ikke at modtage nyhedsbrevet, kan du altid framelde dig igen. Vær opmærksom på, at du derved kan gå glip af nyttige informationer om klubbens aktiviteter mv.
  • Kontorets åbningstid er torsdage 17.30 - 19.00

Frameld dig dette nyhedsbrev