Se dette nyhedsbrev i en browser
Øresunds Sejlklub Frem, august 2018

Hvis du vil se dette Nyhedsbrev med billeder så klik på linket ovenfor "Se dette nyhedsbrev i en browser"


Kære Fremmer.
 
 
Så kom regnen, men hvilken dejlig sejlersommer, som har skabt et skønt liv rundt i havnene og på vandet.
Hyggen og festlighederne fortsætter efter ferien. Læs om og meld dig til sommerfesten med grillstegt pattegris og sømandsmusik. Og husk, der er optirace for alle aldre. 
 
Selvom vi føler, sommeren ikke er slut, er det alligevel tid til at tænke på eksamen på sejlerskolen, standernedhaling eller den 6. sæson af Mad og Foredrag, hvor vi starter med et "brag". 
 
 
Læs også om dette om mink i havnen og  meget mere i dette nyhedsbrev.
 
 
Med venlig hilsen
Øresunds Sejlklub Frem
 
 Kender du nogen, der skal have besked, som ikke selv får nyhedsbrevet, så send gerne denne mail videre. Det er nemt at tilmelde sig på forsiden af klubbens hjemmeside www.oesf.dk

Vi sender Nyhedsbrevet pr. post til de meget få, der ikke selv har mailadresser. Kender du nogle, der skal på denne liste, så kontakt klubbens kontor i åbningstiden om torsdagen.
Ønsker du ikke at modtage nyhedsbrevet fremover? Frameld dig via linket nederst i dette brev.
 

25 AUGUST: SOMMERFEST og OPTIRACE

SOMMERSTEMNING MED OPTIRACE, MAD, SØMANDSMUSIK OG DANS.
 
 
PROGRAM FOR DAGEN:          
Kl. 10 Opti-racet for Old Boys og andre friske sejlere (mon sejlerskoleeleverne er friske på dyst mod de gamle?)     
Kl. 14 Kaffebord med kage                    
Kl. ca. 18.30 Fælles middag (helstegt pattegris) under det opslåede telt.
21.00 DANS i sommernatten til sømandsmusik med MÅNESTØV           
Der vil være salg af øl og vand hele dagen og aftenen, undtagen under middagen, hvor drikkevarer skal købes i restauranten.
 
 
 
Klubbens traditionsrige og løsslupne sommerfest afholdes d. 25.august under telt og halvtage. Her er konkurrencer, mad og musik. Allerede fredag sættes teltet op. Der bliver også stegt en hel pattegris. 
 
HELSTEGT PATTEGRIS FOR  kun 120kr pr.person
 
VI HÅBER AT RIGTIG MANGE VIL TAGE FAMILIE OG VENNER VED HÅNDEN OG  MØDE OP, SÅ VI FÆLLES KAN FÅ EN RIGTIG HYGGELIG DAG OG AFTEN I SEJLKLUBBEN.
 
 
 
 
 
MÅNESTØV
Musikken udspringer af musiktraditionen på Christiansø, hvor vi oprindelig mødtes og spillede sammen i vores sommerferier.
Vi bor alle i Hovedstadsområdet og spiller nu også sammen her. Det har vi gjort i over 30 år.
Vi har jobs på spillesteder i København såsom Fingerbøllet på Cristianshavn og Tolv haner på Nørrebro.


Musikken er instrumental og repertoiret er dels Evert Taubes tangoer og valse, dels gamle evergreens og dels swing-standards. NEMME AT DANSE TIL FOR ALLE.
 
 
TILMELDING:
SPISNING (hel stegt pattegris, 120 kr, der betales på dagen direkte til Laila) OG OPTIRACE PÅ LISTERNE I SKIPPERSTUEN eller frem@oesf.dk

BÅD PÅ LAND NÆSTE VINTER SE HER :

 

Optagnings-liste vil blive hængt op i skipperstuen samt annonceret på klubbens hjemmeside medio september.

HUSK at du selv skal være til stede og behjælpelig ved optagning og søsætning af din båd. Husk også at du skal have bukke/stativ klar, med tydeligt navn på båden, og de skal være i god stand.

HUSK STANDERNEDHALING OG SEJLERSKOLEFEST 6.OKTOBER OG HAVNETUR 7.OKTOBER

MAD OG FOREDRAG

I vinterens mørke og hygge mødes vi og spiser sammen og hører et godt foredrag.
Den sidste torsdag i de 5 vintermåneder: Oktober, november, januar, februar og marts serverer John mad i restauranten fra kl. 17.30 . Et godt måltid koster 98 kr.
Fra 19-21.00 får vi så et nærende foredrag.
Mød op og vær med til denne 6.sæson.

25/10 : Allan Mylius Thomsen,: Havnens Historie

TORSDAG 25/10 17.30 - 21.00 (foredrag 19.00 - 21.00).
 
 
 
VI HAR VÆRETS SÅ HELDIGE , AT FÅ LOKKET HISTORIKER, BYRUNDVISER ALLAN MYLIUS THOMSEN NED I SEJLKLUBBEN. HAN VIL FORTÆLLE OS OM HAVNENS HISTORIE.
 
 
Nogle kender måske Allan Mylius Thomsen gennem hans udsendelser i DK4, hans byrundture, hans bøger eller film.
Han er meget vidende og underholdende læs mere her:
 Halfdan, Bodil og deres 4 børn forlader Svanemøllen på vej til to års dagligdag og eventyr.
 
Foredragene er ikke endeligt på plads, Men glæd dig allerede nu til:
 SEJLLADS I ALLE ALDRE. De unges vovemod, de ældres eftertænksomhed. Causeri ved ESBEN JESSEN.
PÅ SEJLTUR MED MINE FORÆLDRE FRA SYDAFRIKA TIL DANMARK, Inge Gayle Nielsen
FRIHED OG FAMILIELIV: TO ÅRS SEJLTOGT MED FIRE BØRN OMBORD. BL.A. TIL CUBA, Halfdan og Bodil. 
 
 
KIG GODT EFTER I NYHEDSBREVET I SEPTEMBER

HUSK STANDERNEDHALING OG SEJLERSKOLEFEST 6.OKTOBER OG HAVNETUR 7.OKTOBER

Danmarksmesterskab i langdistanceroning

 
 
 
 
 
 
 
Danske Studenters Roklub afholder DM i langdistance roning den 25.August 2018. !0 km løbene vil blive holdt mellem 9.30 til 12 og 25. km fra 12.30 til 17.00.

Nyt fra Sejlerskolen

Birgit Ryaa Hansen
 
   
 
Vi nærmer os nu afslutningen af denne sejlsæson, og vintersæsonen nærmer sig
Vi åbner den 1. september for tilmelding til vinterkurserne dels i sejlkundskab og dels i navigation samt til sejlads i 2019.   Husk det er et krav at have gennemført kurset i sejlkundskab inden du kan gå til praktisk prøve. Navigation kan tages efter praktisk prøve da det er en selvstændig prøve.   
 
 
 
 Husk at du skal nå 12 sejlgange for at din sejlsæson kan godkendes, så hvis du mangler sejlads skal du til at aftale med andre lærere om at komme med ud på extra sejlads.
Vi skal  minde om, at der for de elever der skal til prøve i år er repetition af motorlære lørdag 22. september, mødetid kl 10:00 ved trekantskuret. Selve prøven er lørdag 29. september med søndag 30. september som reservedag, I skal afsætte hele dagen til prøven.
Når jeg har fået melding fra lærerne om, hvem der skal til prøve, vil der blive sendt materiale til jer på mail.  
 

HUSK PARKERINGSTILLADELSE VED PARKERING PÅ PLADSEN. FÅS PÅ KONTORET

NYT FRA HAVNEN

v. Havnefoged John Vestergaard
 
 Havnen har været godt besøgt af gæstebåde fra mange lande.
 
Bukke og stativer:
Igen i år kan bukke og stativer bestilles igennem havnekontoret. Bukke/stativer bestilles senest d. 1 September til levering før optagningen.
Miljø:
Efteråret nærmer sig og dermed også klargøring af båden til vinteropbevaring, men husk at gøre det på en skånsom måde overfor miljøet. Når affaldet skal bortskaffes, så gør det på den rigtige måde, sorter affaldet rigtigt, på miljøstationerne er der opsat skilte med hvad der skal i hvilke beholdere, husk det er dig selv, der indirekte, kommer til at betale hvis affaldet ikke er sorteret rigtig og selskabet der afhenter miljøaffaldet er meget opmærksomme på dette. De store containere ( blå ) der gerne kun skulle indeholde dagrenovation fra sejlere/bådejere er IKKE til malerruller, tomme malerdåser, oliebøtter og andet miljøfarligt affald, de er heller er de beregnet til haveaffald, kontoraffald og andet affald der ikke kommer fra havnen.
Parkering ved Svanemøllehavnen:
Parkering ved Strandvænget er stadig det samme, der er 3 timers parkering indtil kl. 17 udfor roklubberne og fri parkering i ”skråparkeringen” MEN ikke på græsplænen ej heller i svinget og HUSK der er stadig ensrettet, pas på cyklister, de har den opfattelse at de kan køre overalt og er urørlige og da de er ”bløde”  skal de have særlig hensyn.
Før vi ved af det er det vinter:
Hvis båden skal ligge i vandet til vinter så giv havnekontoret besked, husk også at give besked hvis du har ændret adresse, telefon nummere, E mail adrs. eller andre kontaktoplysninger.
Nordhavnsvejen
Nordhavnsvejens etape 2, videreførelse af tunnelen til Nordhavn, lader vente på sig, der er intet besluttet og vi ved ikke noget med sikkerhed, når der kommer en afklaring på hvad der skal ske skal vi nok informere hurtigst muligt. Selve arbejdet med at videreføre Nordhavnsvejen bliver først aktuelt efter en licititation og udbudsrunde
Mink
Er der nogen der har lyst til en mink kan de få den, ganske gratis, de skal bare selv fange og passe den.Vi har mink her i havnen, de ser søde ud, men er et stort skadedyr især hvis de kommer i bådene raserer de alt, så vær varsom og husk at lukke godt til, der er sat fælder ud for at fange dem, lad også dem stå de er overvåget med en radiosender. 

BRUG HJEMMESIDEN AKTIVT - LÆS OG FORTÆL SELV HISTORIER

På denne side på vores hjemmeside, ligger der historier fra medlemmerne om sejllads og klubliv. Du kan også bidrage. Send en mail til koojet@oesf.dk
 

AKTIVITETER I 2018

 
AUGUST
25/8 kl.18.00 Sommerfest og OLDBOYS race
 
OKTOBER
6/10 kl 14.00: Standernedhaling
6/10 kl 18.00: Skole- og standernedhalingsfest
7/10 kl 9.00: Havnetur
25/10kl.18.00: Mad og Foredrag
 
 
NOVEMBER
24/11 kl. 18.00 : Stiftelsesfest

29/11 kl. 18.00: Mad og Foredrag
DECEMBER
2/12 kl. 14.00: Banko (buffet fra kl. 12.00)
JANUAR 2019
6/1 kl.14.00: Nytårskur (buffet fra kl.12.00
 

Medlemskortet

Klubben udsteder medlemskort til alle medlemmer. Det giver: 10%  på "dagens ret" i klubbens restaurant. Kan bruges som legimitation i andre sejlklubber i ind-og udland. Pris 20 kr. Skal fornys en gang årligt ved henvendelse til klubbens kontor. Gælder fra 1.april til 1.april

ÅBNINGSTID PÅ KONTORET : TORSDAGE kl. 17.30 -19.00. TELEFON: 30 11 39 89

KØB
 
 
Der er stadig eksemplarer af denne fornemme bog om Svanermøllehavnens historie.
100 kr på Klubbens kontor.
 

Nyhedsbreve, hjemmeside og facebook


Susanne Christiansen er redaktør af Nyhedsbrevene, der påregnes at udkomme 6 - 8 gange årligt.

Klubben har en hjemmeside, hvor alle informationer om Øresundsejlklubben Frem er samlet. www.oesf.dk.  Webmaster er Jens Stavnstrup.

Endelig findes der også en facebookside. Øresunds Sejlklubben Frem. Her kan medlemmer kommunikere med hinanden. Administrator er Morten Terf Andersen.

Har du ris eller ros, gode historier, spændende arrangementer eller flotte billeder, så send dem endelig til koojet@oesf.dk.
 

DEADLINE TIL NÆSTE NYHEDSBREV 15.september 2018

Om dette nyhedsbrev

 
  • Nyhedsbrevet udgives af Øresunds Sejlklub Frem.
  • Læs mere om klubben på www.oesf.dk
  • Bliv medlem af klubbens facebookgruppe Øresunds Sejklub Frem
  • Ønsker du ikke at modtage nyhedsbrevet, kan du altid framelde dig igen. Vær opmærksom på, at du derved kan gå glip af nyttige informationer om klubbens aktiviteter mv.
  • Kontorets åbningstid er torsdage 17.30 - 19.00

Frameld dig dette nyhedsbrev