Se dette nyhedsbrev i en browser
Øresunds Sejlklub Frem, april 2019

Hvis du vil se dette Nyhedsbrev med billeder så klik på linket ovenfor "Se dette nyhedsbrev i en browser"


Kære Fremmer
 
Så er alle bådene i vandet, sejlersæsonen er skudt i gang og skolebådene sejler trofast ind og ud af havnen, hver aften.
Traditionen tro byder forsommeren også på en Pinsetur, læs nærmere nede i teksten.
Desværre er vores æresmedlem Tove Christensen afgået ved døden. Læs mere om Tove og hendes store betydning for Frem længere nede i dette Nyhedsbrev.
 
Sidst i Nyhedsbrevet er aktivitetskalender for 2019. Print ud, hæng op eller noter.
 
 
Så god læselyst og god vind på sommerens sejlture.
 
Med venlig hilsen
Øresunds Sejlklub Frem
 
 Kender du nogen, der skal have besked, som ikke selv får nyhedsbrevet, så send gerne denne mail videre. Det er nemt at tilmelde sig på forsiden af klubbens hjemmeside www.oesf.dk

Vi sender Nyhedsbrevet pr. post til de meget få, der ikke selv har mailadresser. Kender du nogle, der skal på denne liste, så kontakt klubbens kontor i åbningstiden om torsdagen.
Ønsker du ikke at modtage nyhedsbrevet fremover? Frameld dig via linket nederst i dette brev.
 

ÅRETS PINSETUR

PINSETUR 8-10/6 Til SLETTEN
FORSOMMERSTEMNING MED MAD OG MUSIK.
 
Fælles afgang for de, der ønsker det, lørdag klokken 10:00.
Vi ankommer lørdag eftermiddag, hvor festteltet rejses på havnepladsen og havnens borde/bænke placeres under teltet, så det hele er klart til fælles grillaften, hvor hver især har egen grill og forsyninger med
.
Søndag formiddag fra klokken 10 er der sammenkomst i teltet, og efter frokost går vi samlet til Humlebæk Skole, hvor vi spiller rundbold med børnene.
Søndag aften er der fælles middag klokken 18:30 i Sletten Sejlklub i restaurant Kabyssen og derefter musik og dans.
Mandag pakker vi teltet sammen og rydder op og derefter går turen hjem.
 
FÆLLESSPISNING SØNDAG klokken 18:30
MENU: Endnu ikke fastlagt, men offentliggøres senere. Vi forsøger at gøre menuen så billig som mulig, så flere får lyst til at deltage. BAK OP, MØD OP.
 
Tilmelding ved opslag i klubben eller på frem@oesf.dk senest torsdag d. 30. maj 2019. 
 
 
 
Sletten havn

VIGTIG NYT TIL ALLE BÅDEJERE

Hvis du har bukke eller andet udstyr på pladsen, efter forårets udsætninger, skal der ryddes op. Bukke, klodslag og andet udstyr skal mærkes med enten Bådnavn,Medlemsnummer eller Navn. Er det ikke mærket, kan man ikke forvente det er på pladsen til foråret. 
 
Pladsudvalget.

NYT FRA SEJLERSKOLEN

Ved Birgit Ryaa Hansen
 
Nu er sejlsæsonen godt igang, alle hold er fyldt og vi har venteliste. Vi håber det bliver en god sæson med gode aftener til sejlads.
 
  Fredag 14. Juni sejler vi til Flakfortet og griller vores medbragte mad. Der plejer at være private både der tager elever med og det håber vi også er tilfældet i år, der er mødetid kl 17 og afsejling fra Flakfortet kl 22 - afhængig af vind og båd er vi så i havn omkring midnat. Der er opslag og tilmelding ved trekantskuret  
 
                     DM i Spækhuggere, med spækuline                                                                          
 

NYT FRA SEJLERSKOLEN

HUSK AT FORNY PARKERINGSTILLADELSE I KONTORETS ÅBNINGSTID

ÆRESMEDLEM TOVE CHRISTENSEN ER DØD, 90 ÅR GAMMEL

Tove var medlem af Øresundssejlklubben Frem i 74 år. Hun har haft en meget stor betydning for sejlklubbens virke.
Hun var den første kvinde på Frems sejlerskole og har været foregangskvinde på flere områder.
Første kvinde i Frems bestyrelse (i 1970).
Første kvindelige kystskipper.
Første kvindelige bådejer.
Stiftede i 1990 Gråsælerne. (Gråsælerne er i dag en selskabelig forening). Var med til at starte KOøjet og redaktør. Bladet udkom i mange år ti gange om året. Nu afløst af dette nyhedsbrev.
 
 
ÆRE VÆRE TOVES MINDE
Tove døde 11/5 og skal bisættes tirsdag 21/5 kl 13.00 fra Godthåbskirken på Nyelandsvej 51 a, 2000 Frederiksberg. Efterfølgende mindearrangement i restauranten i Frem.
LÆS PORTRÆTTET AF TOVE PÅ HJEMMESIDEN:

AKTIVITETSKALENDER 2019

 
 
 
JUNI
8.10/6      Pinsetur
AUGUST
24/8        Sommerfest
OKTOBER
5/10           14.00 Standernedhaling                  
5/10           18.00 Standernedhalings/skolefest 
6/10           Havnetur
 
 
 
31/10         19.00 Mad og foredrag
NOVEMBER
18/11         19.00 Bådejermøde
23/11         18.00 Stiftelsesfest
28/11         19.00 Mad og foredrag
DECEMBER
1/12           14.00 Bankospil
5/1 2020    14.00 Nytårskur

Medlemskortet

Klubben udsteder medlemskort til alle medlemmer. Det giver: 10%  på "dagens ret" i klubbens restaurant. Kan bruges som legimitation i andre sejlklubber i ind-og udland. Pris 20 kr. Skal fornys en gang årligt ved henvendelse til klubbens kontor. Gælder fra 1.april til 1.april

Nyhedsbreve, hjemmeside og facebook


Susanne Christiansen er redaktør af Nyhedsbrevene, der påregnes at udkomme 6 gange årligt.

Klubben har en hjemmeside, hvor alle informationer om Øresundsejlklubben Frem er samlet. www.oesf.dk.  Webmaster er Morten Terf Andersen.

Endelig findes der også en facebookside. Øresunds Sejlklubben Frem. Her kan medlemmer kommunikere med hinanden. Administrator er Morten Terf Andersen.

Har du ris eller ros, gode historier, spændende arrangementer eller flotte billeder, så send dem endelig til koojet@oesf.dk.
 

Om dette nyhedsbrev


  • Nyhedsbrevet udgives af Øresunds Sejlklub Frem.
  • Læs mere om klubben på www.oesf.dk
  • Bliv medlem af klubbens facebookgruppe Øresunds Sejklub Frem
  • Ønsker du ikke at modtage nyhedsbrevet, kan du altid framelde dig igen. Vær opmærksom på, at du derved kan gå glip af nyttige informationer om klubbens aktiviteter mv.
  • Kontorets åbningstid er torsdage 18.30 - 20.00

Frameld dig dette nyhedsbrev