Se dette nyhedsbrev i en browser
Øresunds Sejlklub Frem, januar 2020

Hvis du vil se dette Nyhedsbrev med billeder så klik på linket ovenfor "Se dette nyhedsbrev i en browser"


Kære Fremmer.
 
 
 "Den er fin med kompasset, slå rommen i glasset", ja sømænd og Rom hører sammen. Hør hvorfor i den næste udgave af Mad og Foredrag og smag på rom fra hele verden. Det er den sidste torsdag i januar.
 
Og selvom det kun er januar, kan vi drømme os ud på bølgen blå, se, hvornår din båd kommer i vandet længere nede i nyhedsbrevet. Hør nyt fra sejlerskolen, som er helt fyldt op i den kommende sæson og Svanemøllehavnen A/S, bl.a. om tidsplan for Nordhavnstunnels byggeri.
 
 
I aktivitetskalenderen, i bunden af Nyhedsbrevet, kan du se alle datoerne for arrangementer i 2020. 
Arkiver det eller print det ud og sæt kryds i kalenderen.
 
 
 Med venlig hilsen 
Øresunds Sejlklub Frem
 
 Kender du nogen, der skal have besked, som ikke selv får nyhedsbrevet, så send gerne denne mail videre. Det er nemt at tilmelde sig på forsiden af klubbens hjemmeside www.oesf.dk

Vi sender Nyhedsbrevet pr. post til de meget få, der ikke selv har mailadresser. Kender du nogle, der skal på denne liste, så kontakt klubbens kontor i åbningstiden om torsdagen.
Ønsker du ikke at modtage nyhedsbrevet fremover? Frameld dig via linket nederst i dette brev.
 

MAD OG FOREDRAG

I vinterens mørke mødes vi og spiser sammen og hører et godt foredrag.
Den sidste torsdag i de 5 vintermåneder: Oktober, november, januar, februar og marts serverer Jeanett mad i restauranten fra kl. 17.30 . Et godt måltid koster 98 kr.
Fra 19-21.00 får vi så et nærende foredrag.
Mød op og vær med til denne 7.sæson.

PROGRAM FOR MAD OG FOREDRAG FORÅRSSÆSON 2020

Vi skal høre Rom Thomsen fortælle om Rom og så kommer han også med smagsprøver.
 
 
*TORSDAG 30/01: 19.00 - 21.00 : ROM og HAVET
Ingvar og også kaldt Rom Thomsen fortæller om, hvorfor Rom hører sammen med det maritime. Og så vil der være mulighed for at smage på udvalgte flasker rom.  
 
 
 
 
 *TORSDAG 27/02: 19.00 - 21.00 : GENNEM RUSLAND OG NORD OM NORGE
Karsten Møller-Hansen fortæller om sommerens tur op gennem russiske floder, nord om Norge og hjem.
 
 
 
 
*TORSDAG 26/03: 19.00 - 21.00 : DET GODE SKIB MARTHA.
Jens Ibenhard fortæller om denne herlige film fra 1967. Han synger også for til udvalgte sange, før filmen vises.
 
 

Hvornår skal båden i vandet ?

Selvom vi endnu er i januar, så kan du allerede nu se, hvornår din båd skal i vandet. 
Her kan du se isætningslisterne fra gammel plads:
 
Kulpladsen

Søsætning for Kulpladsen er den 18. april 2020, denne dag bliver alle bådene fra Kulpladsen søsat. Listerne kommer lidt senere.

Oversigten over pladser er også opsat i Skipperstuen og på Kulpladsen.

 Om søsætning og ophaling

Søsætning og ophaling foretages af Svanemøllehavnens folk. Du sørger for at din båd er klar med påsatte fendere samt fortøjninger foran og agter og du er til stede ved både søsætning og optagning. Dit stativ eller dine bukke stiller du på pladsen som anvist af Svanemøllehavnens folk.

GENERALFORSAMLING 2020

Generalforsamling 30. marts 2020  kl 19:00 i restauranten.
 
Ifølge klubbens vedtægter skal forslag, der ønskes forelagt generalforsamlingen til vedtagelse være bestyrelsen i hænde senest 14 dage før generalforsamlingens afholdelse. Forslag om vedtægtsændringer dog senest 1. februar.  
 
Til generalforsamlingen vil der være åbent for spisning mellem kl 17 og 19 med dagens ret til medlemspris.

KLUBBEN HAR FÅET NYE TOILETTER OG BAD PÅ 1.SAL. KIG OP OG BRUG DEM:

Nyt æresmedlem i Frem

Bestyrelsesmedlem Susanne Christiansen blev udnævnt til æresmedlem i Frem under nytårskuren 2020 på verandaen i Frems restaurant. Emblemet blev overrakt af næstformand Birgit Ryaa Hansen.
Udnævnelsen begrundes i Susannes indsats for klubben, herunder for bevarelsen af landpladsen.
 
Der er 5 æresmedlemmer i Frem og fem emblemer, der går i "arv".
I øjeblikket er Jørn Henriksen, derudover Mogens Henriksen, Leif Beyer, Willy Lok og nu Susanne Christiansen.

Nyt fra Sejlerskolen

Birgit Ryaa Hansen
 
Vinterundervisningen fortsætter lidt endnu - sejlkundskabskurset kører  til 10. marts, mens der er skriftlig prøve i navigation mandag 9. marts og mundtlig prøve lørdag 14. marts.
 
Klargøring af skolebåde starter lørdag 7. marts og ender med tilrigning i week-enden 25.-26. april, så skulle alle 5 både være klar til sæsonstart.
  
Vi har fået tilmeldinger til sejlads 2020 og alle hold er nu fyldt, så vi kan kun tilbyde at skrive på venteliste til evt.afbud, foreløbig holdliste hænger i skolestuen. 
 
Der vil komme information om sejlads sæsonen og faktura på skolepenge i løbet af februar, men vi kan allerede nu fortælle der er introduktionsmøde for elever og lærere onsdag 29. april kl 19:30 på verandaen, så reserver denne dato så du sammen med dit hold kan aftale hvornår I skal mødes.
 
Vi starter sejladserne i uge 19.  

NYT FRA HAVNEN

v. Havnefoged Anders Ostenfeldt
 
 
Vintersæsonen: 
Vi går nu den relative kolde periode i møde (Klima forandringer taget i betragtning), hvor jeg vil anbefale, at man sikrer sig, at ens motor er frostsikret, presenningen over båden er tilstrækkelig fastgjort og at man efterser bådens bukke/stativ regelmæssigt, således man undgår en ”kedelig” oplevelse til foråret eller i løbet af vinteren.
For jer der stadig har båd i vandet, husk at kontrollere fortøjninger regelmæssigt og lænse båden rettidigt. Der må ikke været tilsluttet ledninger med flere samlinger/plastik poser langs broen fra el-standeren til båden. Lågen til midtermolen er sat op af en årsag. Det er for at beskytte jeres værdier/både for ubudne gæster, hvorfor jeg vil henstille jer til at holde øje med hvem der færdes på havnen og på landpladserne. Jeg håber alle er kommet godt ind i den nye år og ser frem til at vi skal søsætte bådene igen, så vi kan komme på vandet igen.
 
Nordhavnstunnelen
En endelig vedtaget anlægslov træder i kraft 01 jan. 2020. Der har flere steder været fremsat forventninger om afslutning af tunnelprojektet omkring 2028.   Ifølge lovforslaget bliver der tale om en løsning med en delvis åben havn i byggeperioden med erstatningshavn i Færgehavn Nord for samme antal både (ca. 600 både), der ikke er plads til i Svanemøllehavnen i byggeperioden. Efter byggeperioden, som forventes at vare ca. 5 år, vil de udflyttede både kunne indtage deres oprindelige pladser igen.  
Nordhavnstunnel projektet forventes at blive igangsat snarest med konkrete konsekvenser for Svanemøllehavnen i løbet af 2-3 år når selve byggeriet går i gang.   Overordnet ser planen således ud: -        
2021, 4 kvartal, erstatningshavn i udbud -        
2022, 2 kvt. Start bygning af erstatningshavn -        
2023, 2 kvt. Ibrugtagning af erstatningshavn -        
2023, 2 kvt. Tunnel anlægsarbejde påbegyndes -        
2027, 2 kvt. Åbning af tunnel, fjernelse af erstatningshavn -        
2028, 2 kvt. Erstatningshavn fjernet igen, oprindelig havn reetableret          
 
Skybrudstunnelen   Gentofte-, Gladsaxe- og Københavns kommune har sammen med Hofor og Novafos besluttet at der skal etableres en skybrudstunnel gennem de tre kommuner med en udgang lige nord for nordmolen og med udløb ud for søspejderne. Dimensionerne er kolossale og vil betyde udledning af enorme mængder u-renset kloakvand ved store skybrud. Svanemøllehavnen A/S såvel som flere af bestyrelsesmedlemmerne har indleveret høringssvar.  http://www.mst.dk/skybrudstunnel   
 
     
 
Billedet er taget af Uffe Bodeholt    

AKTIVITETSKALENDER

 2020
JANUAR
Torsdag30/01 kl 18.00: Mad og Foredrag
FEBRUAR
Torsdag 27/02kl 18.00: Mad og Foredrag
MARTS 
Torsdag 19/03kl.17.00: Møde nye medlemmer
Torsdag 26/03kl 18.00: Mad og Foredrag
Mandag 30/03kl 19.00: Generalforsamling
APRIL
Lørdag 25/04kl 14.00: Standerhejsning
MAJ
30/05-01/06 : Pinsetur 
JUNI:
JULI:
AUGUST:
29/08 : Optirace, sommerfest
2020
 
SEPTEMBER:
Torsdag 10/09 kl 17.00: Møde nye medlemmer
OKTOBER:
Lørdag 03/10 kl.14.00: Standernedhaling
Lørdag 03/10 kl 18.00: Skole-/standernedhalingsfest
Søndag04/10 kl 10.00:Havnetur
Torsdag 29/10 kl 18.00: Mad og Foredrag
NOVEMBER:
Mandag 16/11kl 19.00:Bådejermøde
Lørdag  21/11kl 18.00: Stiftelsesfest
Torsdag 28/11kl.18.00: Mad og Foredrag
DECEMBER
Søndag 06/12 kl 14.00: Julebanko
 
(Søndag 03/01/2021: Nytårskur)
.

BRUG HJEMMESIDEN AKTIVT - LÆS OG FORTÆL SELV HISTORIER

På denne side på vores hjemmeside, ligger der historier fra medlemmerne om sejllads og klubliv. Du kan også bidrage. Send en mail til koojet@oesf.dk
 

Medlemskortet

Klubben udsteder medlemskort til alle medlemmer. Det giver: 10%  på "dagens ret" i klubbens restaurant. Kan bruges som legimitation i andre sejlklubber i ind-og udland. Pris 20 kr. Skal fornys en gang årligt ved henvendelse til klubbens kontor. Gælder fra 1.april til 1.april

ÅBNINGSTID PÅ KONTORET : TORSDAGE kl. 17.30 -19.00. TELEFON: 30 11 39 89

KØB
 
 
Der er stadig eksemplarer af denne fornemme bog om Svanermøllehavnens historie.
100 kr på Klubbens kontor.
 

Nyhedsbreve, hjemmeside og facebook


Susanne Christiansen er redaktør af Nyhedsbrevene, der påregnes at udkomme 6 - 8 gange årligt.

Klubben har en hjemmeside, hvor alle informationer om Øresundsejlklubben Frem er samlet. www.oesf.dk.  Webmaster er Jens Stavnstrup.

Endelig findes der også en facebookside. Øresunds Sejlklubben Frem. Her kan medlemmer kommunikere med hinanden. Administrator er Morten Terf Andersen.

Har du ris eller ros, gode historier, spændende arrangementer eller flotte billeder, så send dem endelig til koojet@oesf.dk.
 

DEADLINE TIL NÆSTE NYHEDSBREV 10.februar 2020

Om dette nyhedsbrev

 
  • Nyhedsbrevet udgives af Øresunds Sejlklub Frem.
  • Læs mere om klubben på www.oesf.dk
  • Bliv medlem af klubbens facebookgruppe Øresunds Sejklub Frem
  • Ønsker du ikke at modtage nyhedsbrevet, kan du altid framelde dig igen. Vær opmærksom på, at du derved kan gå glip af nyttige informationer om klubbens aktiviteter mv.
  • Kontorets åbningstid er torsdage 17.30 - 19.00

Frameld dig dette nyhedsbrev