Se dette nyhedsbrev i en browser
Øresunds Sejlklub Frem, april 2019

Hvis du vil se dette Nyhedsbrev med billeder så klik på linket ovenfor "Se dette nyhedsbrev i en browser"


Kære Fremmer
 
Klubben har fået ny formand, mød ham i dette nyhedsbrev. Her kan du også læse om nyt fra sejlerskolen, møde for nye elever allerede på onsdag.
 
På lørdag er der standerhejsning, og alle både er også på vej i vandet, men husk, at mærke bukkene, se længere nede.
 
Alle parkeringstilladelser udløber i år, så husk at forny den
 
Sidst i Nyhedsbrevet er aktivitetskalender for 2019. Print ud, hæng op eller noter.
 
 
Så god læselyst og god vind på de første sejlture.
 
Med venlig hilsen
Øresunds Sejlklub Frem
 
 Kender du nogen, der skal have besked, som ikke selv får nyhedsbrevet, så send gerne denne mail videre. Det er nemt at tilmelde sig på forsiden af klubbens hjemmeside www.oesf.dk

Vi sender Nyhedsbrevet pr. post til de meget få, der ikke selv har mailadresser. Kender du nogle, der skal på denne liste, så kontakt klubbens kontor i åbningstiden om torsdagen.
Ønsker du ikke at modtage nyhedsbrevet fremover? Frameld dig via linket nederst i dette brev.
 

CARSTEN MIKKELSEN NY FORMAND FOR KLUBBEN

Efter mere end 10 år i bestyrelsen for Øresundssejlklubben Frem takker Laila Hansen af som formand for klubben. På generalforsamlingen var der både roser, tak og klapsalver på grund af hendes store arbejde.
Ny formand er Carsten Mikkelsen. 67 år og medlem af .sejlklubben i 22 år. Han sejler i Madicken (maxi 999) sammen med sin kone Jytte.
INTERVIEW MED CARSTEN MIKKELSEN.
Carsten siger selv, at han absolut ikke gik med en formand i maven, men tog imod en opfordring. Han er samtidig ikke ubekendt med organisationsarbejde, dels har han været tillidsmand i mange år og dels formand for den andelsboligforening, hvor han bor.
 
Når han for alvor starter som formand, mener Carsten, det er vigtigt først "at stikke fingeren i jorden" og at der fortsat er et godt samarbejdsklima i bestyrelsen. En af hans mærkesager er mere åbenhed, hvor det er muligt og se på, om der er arbejdsgange, der kan moderniseres.
 
Udover at sejle, cykler Carsten og Jytte mange kilometer og er medlem af en cykelklub. Men børnebørnene har også en stor plads i familien. Sejlturen i år går op langs ad den østsvenske kyst op til Stockholm. 

Klubben fik også ny kasserer

 
Efter generalforsamlingen har bestyrelsen konstituteret sig som følger:
Formand Carsten Mikkelsen,  Kasserer Dorthe Nonbo Savioli,  Skolechef/Næstformand Birgit Ryaa Hansen,   Kapsejladschef Morten Mejer Müller,   Sekretær Lars Walter,   Pladsudvalgsformand Stig Nonbo Sørensen,   Medieansvarlig Susanne Christiansen,   Klubhusudvalgsformand Niels-Jørgen Larsen ,  Havnerepræsentant Leif Beyer   1. Suppleant Pernille Drost   2. Suppleant Gitte Walter
 
Referat fra generalforsamlingen finder du på klubbens hjemmeside
 
 

STANDERHEJSNING

 LØRDAG d. 27/4 kl.14.00.
 
Mød op og skyd en god sejlersæson officielt i gang. Vi hejser stander og flag, uddeler æresstander og klubben byder på en øl, vand og en lille en.
 
Restauranten byder i dagens anledning på buffet fra kl.12.00 til medlemspris på 108 kr.

VIGTIG NYT TIL ALLE BÅDEJERE

Hvis du har bukke eller andet udstyr på pladsen, efter forårets udsætninger, skal der ryddes op. Bukke, klodslag og andet udstyr skal mærkes med enten Bådnavn,Medlemsnummer eller Navn. Er det ikke mærket, kan man ikke forvente det er på pladsen til foråret. 
 
Pladsudvalget.

HUSK AT FORNY PARKERINGSTILLADELSE I KONTORETS ÅBNINGSTID

PINSETUR 8-10/6 Til SLETTEN
 
Husk at sætte kryds i kalenderen. Turen går også i år til Sletten, her vil der blive stillet telt op, mulighed for fælles spisning og fælles middag i Kabyssen.
Hvis du gerne vil have en hyggelig pinse, lære nye klubmedlemmer at kende og danske til pinsesolen står op, så kom med.
Sletten havn

NYT FRA SEJLERSKOLEN

Ved Birgit Ryaa Hansen
 
Klargøringen af skolebådene er i fuld gang, og vi forventer at tilrigge bådene i week-enden 27.-28. april, så skolesejladsen kan starte mandag  29. april.
Inden sæsonen starter, holder vi introduktionsmøde for sæsonen. Det er onsdag 24.april, først er der lærermøde for sommerlærerne i skolestuen kl 18:30, og kl 19:30 er der møde på verandaen i restauranten for elever og lærere.
Her får eleverne nogle informationer om sæsonen, og de enkelte hold aftaler mødetid mv.
                     DM i Spækhuggere, med spækuline                                                                          
 

NYT FRA SEJLERSKOLEN

HUSK AT FORNY PARKERINGSTILLADELSE I KONTORETS ÅBNINGSTID

AKTIVITETSKALENDER 2019

APRIL
27/4         14.00 Standerhejsning
JUNI
8.10/6      Pinsetur
AUGUST
24/8        Sommerfest
OKTOBER
5/10           14.00 Standernedhaling                  
5/10           18.00 Standernedhalings/skolefest 
6/10           Havnetur
 
 
 
31/10         19.00 Mad og foredrag
NOVEMBER
18/11         19.00 Bådejermøde
23/11         18.00 Stiftelsesfest
28/11         19.00 Mad og foredrag
DECEMBER
1/12           14.00 Bankospil
5/1 2020    14.00 Nytårskur

Medlemskortet

Klubben udsteder medlemskort til alle medlemmer. Det giver: 10%  på "dagens ret" i klubbens restaurant. Kan bruges som legimitation i andre sejlklubber i ind-og udland. Pris 20 kr. Skal fornys en gang årligt ved henvendelse til klubbens kontor. Gælder fra 1.april til 1.april

Nyhedsbreve, hjemmeside og facebook


Susanne Christiansen er redaktør af Nyhedsbrevene, der påregnes at udkomme 6 gange årligt.

Klubben har en hjemmeside, hvor alle informationer om Øresundsejlklubben Frem er samlet. www.oesf.dk.  Webmaster er Morten Terf Andersen.

Endelig findes der også en facebookside. Øresunds Sejlklubben Frem. Her kan medlemmer kommunikere med hinanden. Administrator er Morten Terf Andersen.

Har du ris eller ros, gode historier, spændende arrangementer eller flotte billeder, så send dem endelig til koojet@oesf.dk.
 

Om dette nyhedsbrev


  • Nyhedsbrevet udgives af Øresunds Sejlklub Frem.
  • Læs mere om klubben på www.oesf.dk
  • Bliv medlem af klubbens facebookgruppe Øresunds Sejklub Frem
  • Ønsker du ikke at modtage nyhedsbrevet, kan du altid framelde dig igen. Vær opmærksom på, at du derved kan gå glip af nyttige informationer om klubbens aktiviteter mv.
  • Kontorets åbningstid er torsdage 18.30 - 20.00

Frameld dig dette nyhedsbrev