Se dette nyhedsbrev i en browser
Hvis du vil se dette Nyhedsbrev med billeder så klik på linket ovenfor "Se dette nyhedsbrev i en browser"
 
                                                                                                                           oktober 2021

Kære Fremmer.
 
 
 
Endnu et VIGTIGT nyhedsbrev. Et godt råd, tag allerede nu kalenderen frem.
 
Nedenfor følger information fra den ekstraordinære generalforsamling og bestyrelsens opfølgning i forhold til retauranten, og samtidig indkaldelse til vigtige møder.
Det gælder et stort møde for alle brugere af Svanemøllehavnen, et møde, om Havnens fremtid. Link til visionsplanen nedenfor. Der afholdes også snart bådejermøde, hvad skal der ske med havnen i nærmeste fremtid og hvordan vil overflytningen af både til erstatningshavnen foregå er nogle af emnerne.
 
Der er indbydelse til klubbens 124 års fødselsdagsfest og det traditionsrige julebanko.
Mad og Foredrag er tilbage igen efter nytår. Læs om det første foredrag i januar. Studiekredesen om EL i båden er en succes, som derfor fortsætter frem til maj, læs om emnerne for de enkelte aftener længere nede. Endelig er der også denne gang vigtige nyheder fra Sejlerskolen.
 
Altså velkommen til en opdatering fra din klub.
 
 Med venlig hilsen 
Øresunds Sejlklub Frem
 
 Kender du nogen, der skal have besked, som ikke selv får nyhedsbrevet, så send gerne denne mail videre. Det er nemt at tilmelde sig på forsiden af klubbens hjemmeside www.oesf.dk

Vi sender Nyhedsbrevet pr. post til de meget få, der ikke selv har mailadresser. Kender du nogle, der skal på denne liste, så kontakt klubbens kontor i åbningstiden om torsdagen.
Ønsker du ikke at modtage nyhedsbrevet fremover? Frameld dig via linket nederst i dette brev.
 

VIGTIGT: MØDE OM FREMTIDENS SVANEMØLLEHAVN, 8/11 kl 19-21. ALLE ER VELKOMNE

MØDE OM VISIONSPLAN 8/11 kl.19.00 hos Danske Studenters Roklub, Strandvænget 55, 2100 Ø
 
VIGTIGT : Visionsplanen for den fremtidige Svanemøllehavn er næsten færdig. Kom med de sidste ord om din fremtidige havn, mød op og giv din mening til kende.
 
Læs forordet til visionsplanen her og klik videre til hele visionsplanen nedenfor.
 
Svanemøllehavnen er Danmarks største lystbådehavn og søsportscentrum.
På trods af sin størrelse lever havnen en lidt anonym tilværelse i den nordlige del af København. Men rundt om havnen forandrer byen sig. Der bygges på livet løs på de gamle industrigrunde, der er planer om at lave Svanemølleværket til museum, og københavnerne søger ned til havnen og vandet for at bade, gå tur og i det hele taget nyde livet.  
Det stiller både en række udfordringer og giver en hel række nye muligheder for os som havnens brugere.   Det har været vigtigt for os at formulere en vision for udviklingen, der fokuserer på at bygge det nye; men med det gamle som et solidt fundament.
Svanemøllehavnen er nemlig en havn med stolte traditioner, og allerede i dag med mange brugere og mange brugergrupper. Den byder på en lang række af tilbud om et aktivt liv på vandet og har gjort det igennem flere generationer.  
Havnen hænger desværre i dag fysisk dårligt sammen både indadtil og med byen omkring. Det er svært at komme fra den ene ende til den anden, der er ingen toiletter og andre faciliteter for gæster, og der er lange ventelister til bådpladser. Blot for at nævne nogle af knasterne. Samtidig er der nye behov for faciliteter til nye vandsportsaktiviteter, for aktiviteter for børn og unge, evt. i samarbejde med skolerne og for gæstfri åbning mod lokalsamfundet.  
De åbenlyse mangler og havnens ligeså klare potentiale betød, at på initiativ af klubberne i havnen vedtog Borgerrepræsentationen at skrive ind i den nye Kommuneplan, at der skulle udarbejdes en helhedsplan for Svanemøllehavnen. Det er den bold vi har grebet.  
Svanemøllehavnens klubber har i samarbejde med bl.a. By & Havn set på, hvordan vi i sammenhæng med og forlængelse af de store udviklingsprojekter i området, kan skabe en endnu bedre havn for både faste og lejlighedsvise brugere, for de gamle klubber og for nye grupper, for tradition og fornyelse, for aktiviteter, oplevelser og sociale fællesskaber.
 
Det er vigtigt for os, at en samlet visionsplan sikrer, at vi allerede nu kan gå i gang med de nødvendige projekter, som presser sig mest på, men at det samtidig har en klar samlet retning hen mod den dynamiske havn, som især vil kunne realiseres efter byggeriet af Nordhavnstunnellen er færdigt.  
Vi håber at visionsplanen vil blive taget godt imod af både borgere og politikere. Vi håber derfor, at Borgerrepræsentationen endnu en gang griber vores initiativ og muligheden for at realisere visionerne for Danmarks største søsportscentrum, der både er solidt forankret i mere end 100 år gamle traditioner og rækker langt ind i fremtiden.  
I løbet af processen er en række relevante interessenter blevet involveret som fx medlemmerne i havnens forskellige klubber og foreninger, Østerbro Lokaludvalg, Københavns Kommune, Lokale- og Anlægsfonden og By & Havn. Især vil vi gerne fremhæve den professionelle hjælp og med- og modspil By & havn har stillet til rådighed sammen med Spektrum Arkitekter i forbindelse med udarbejdelsen af visionsplanen. Vi håber planen vil begejstre og skabe lyst og initiativ hos alle, som den har gjort hos os.
 
Klubberne i Svanemøllehavnens brugere
 

UDSKUDT GENERALFORSAMLING AFHOLDT 2021 27. SEPTEMBER kl.19.00

Beretning , regnskab og budget vedtaget.

Følgende er valgt til og medlemmer af bestyrelsen: 

Carsten Mikkelsen , formand, genvalgt
Birgit Ryaa Hansen, Sejlerskolechef og Næstformand.
Joe Fnug Hansen, kasserer, nyvalgt
Lars Walter, sekretær
Morten Meyer Muller, Kapsejllads, genvalgt
Niels Erik Larsen, Klubhuset
Stig Nonbo, Pladsudvalgsformand
Henrik Toft, Repræsentant i Svanemøllehavnsen bestyrelse, kontaktperson til festudvalg
Susanne Christiansen, Medieansvarlig, genvalg
Ove Rosted, Intern Revisor, genvalg.

Under punktet evt. ytrede flere medlemmer utilfredshed med klubbens restaurant, bl.a at restauratøren vægtede selskaber over restaurationens virke i dagligdagen. 

Bestyrelsen har bl.a på baggrund af stigende utilfredshed blandt medlemmerne besluttet, at kontrakten med restauratøren ikke forlænges, når den udløber. 

BÅDEJERMØDE d. 15.november kl. 19.00

 
Har du spørgsmål om dine forhold som bådejer i Svanemøllehavnen, f.eks. om optagning af både eller broernes belysning . Mød op, stil spørgsmål og giv din mening til kende. Bliv klogere på nye stativer, isætning, planer for kulpladsen  og ikke mindst
 
HAVNENS NÆRMESTE FREMTID.
 
Hvornår skal overflytning for  både til erstatningshavnen på Nordhavnsbassinet ske ? Hvordan foregår fordeling af pladser, hvor er der udsejling for de både, der bliver i Svanemøllehavnen og mange andre spørgsmål forsøges besvaret denne aften.
Her vil Frems repræsentanter i havnebestyrelsen og havnefoged Anders Brix være til stede.  

STIFTELSESFEST 20.november kl. 18.30

KOM TIL KLUBBENS 124 ÅRS FØDSELSDAG. LØRDAG 20/11 kl. 18.30.
 
Vær med til at fejre klubbens junilarer, hyg dig med dine klubkammerater.
Først over en dejlig middag  ( se menu nedenfor) og senere hen til glad dansemusik ved MIKKEL DJ.
 
En både højtidelig og munter aften.
 
Tilmelding på frem@oesf.dk eller på liste i Skipperstuen. SENEST 17.NOVEMBER,
 
MENU;
3. Retters menu.
Forret.: Hjemmerøget laks med tomatkompot, dampet asparges samt pikant dressing.  
Hovedret.:Kalvemørbrad med torvegrønt, smørristedekartofler med persille samt marksvampesauce.  
Dessert.:Chokolade kage med syltede bær. 
Pris Pr. Person. 350,-kr.
Husets rød-eller hvidvin til 150 kr flasken.

JULEBANKO 5. December kl.14.00 . MØD OP OGSÅ SELVOM DU IKKE NORMALT SPILLER BANKO: DET ER SJOVT:

NØGLER TIL KLUBBEN
Der har været ubudne gæster i klubhuset. De havde slået sig ned med soveposer og gasapparat i skolestuen.
Derfor bliver bestyrelsen nødt til at indskærpe, at klubhuset skal være aflåst. DET BETYDER AT MEDLEMMER DER VIL IND TIL OMKLÆDNING, TOILET SKAL KØBE EN NØGLE TIL KLUBHUSET.
 
DET SKER PÅ KLUBBENS KONTOR I ÅBNINGSTIDEN.

 

Studiekreds om ‘EL OMBORD" FORTSÆTTER:

Har du svært ved at overskue el-nettet i din båd? Synes du dine batterier holder alt for kort tid? Er du i tvivl om hvad man skal og bør anskaffe, eller vil du bare ikke ofre mere end nødvendigt på el? Så tilmeld dig studiekredsen. 

Første session gik fint, og der var stor interesse fra alle for at fortsætte resten af sæsonen.   Vi vedtog følgende plan:  

November 4/11 2. session:
Hovedtavlen og motor-kredsløbet
December 2/12 3. session:
230 Volt, tæring og sikkerhed
Januar 6/1 4. session:
Litium batterier
Februar 3/2 5. session:
Måleteknik & dimensionering
Marts 3/3  6. session:
Instrumenter
April 5/4 7. session:
Køl, Frys, varme, selvstyre
Maj 5/5 8. Session emnet ikke fastlagt  

Der er stadig plads til flere på holdet. Mødested er i skolestuen på første sal af klubhuset kl 19:00, hvor længe aftenen varer afhænger de fremmødte og aftenens emne.   For ikke at gå forgæves anbefales du at tilmelde dig de enkelte aftener på https://www.state.dk/frem/

Hvis du har spørgsmål kan du skrive til Christen Monberg på chr@monberg.com

MAD OG FOREDRAG Kommer igen. FØRSTE GANG 27/1 2022

 
 
ALLAN JUUL ANDERSEN  har i juli og august 2021 sejlet til Grønland, Island, Færøerne, Shetland og et strejf af Norge.
 
Den 23.august LANDEDE DE I SVANEMØLLEHAVNEN og d. 27.januar kan du MØDE Allan og høre alt om SEJLADSEN NORDOVER. 
Sæt allerede nu kryds i kalenderen.
 
 
 
Sæt også kryds ved 24/2 og 24/3, her skal du blandt andet høre om sejllads i coronalande. 

Nyt fra Sejlerskolen

Birgit Ryaa Hansen
 
Sejlerskolen holdt årets førerprøve lørdag 24. September i frisk vind, der var 10 til prøve og de 9 bestod. Det blev til 4 nye førere, mens de sidste 5 mangler at tage den teoretiske prøve (navigation)  
De nye førere er: Julie Bech Knoblauch, Christian von Pein, Karina Phoneko, Emil Victor Valentin Møller  
 
I uge 41 er der sendt link til alle elever der har sejlet i 2021 om tilmelding til sejlads i 2022, lige efter 1. November begynder vi at tilbyde plads på 1. År til personer fra vores venteliste.
I uge 43 starter de 2 kurser i sejlkundskab tirsdag og onsdag.
Navigation fortsætter med deltagere fra sidste vinter, der er skriftlig prøve 8/11 og mundtlig lørdag 13/11, mens det nye kursus i navigation først starter i uge 47.  
 

BRUG HJEMMESIDEN AKTIVT - LÆS OG FORTÆL SELV HISTORIER

På denne side på vores hjemmeside, ligger der historier fra medlemmerne om sejllads og klubliv. Du kan også bidrage. Send en mail til koojet@oesf.dk
 

Medlemskortet

Klubben udsteder medlemskort til alle medlemmer. Det giver: 10%  på "dagens ret" i klubbens restaurant. Kan bruges som legimitation i andre sejlklubber i ind-og udland. Pris 20 kr. Skal fornys en gang årligt ved henvendelse til klubbens kontor. Gælder fra 1.april til 1.april. MEN afventer at KONTORET ÅBNER.

ÅBNINGSTID PÅ KONTORET : TORSDAGE kl. 17.30 -19.00. TELEFON: 30290386, mobil 30113989

KØB
 
 
Der er stadig eksemplarer af denne fornemme bog om Svanermøllehavnens historie.
100 kr på Klubbens kontor.
 

Nyhedsbreve, hjemmeside og facebook


Susanne Christiansen er redaktør af Nyhedsbrevene, der påregnes at udkomme 6 - 8 gange årligt.

Klubben har en hjemmeside, hvor alle informationer om Øresundsejlklubben Frem er samlet. www.oesf.dk.  Webmaster er Morten Terf Andersen.

Endelig findes der også en facebookside. Øresunds Sejlklubben Frem. Her kan medlemmer kommunikere med hinanden. Administrator er Morten Terf Andersen.

Har du ris eller ros, gode historier, spændende arrangementer eller flotte billeder, så send dem endelig til koojet@oesf.dk.
 

DEADLINE TIL NÆSTE NYHEDSBREV 10.november 2021

Om dette nyhedsbrev

 
  • Nyhedsbrevet udgives af Øresunds Sejlklub Frem.
  • Læs mere om klubben på www.oesf.dk
  • Bliv medlem af klubbens facebookgruppe Øresunds Sejklub Frem
  • Ønsker du ikke at modtage nyhedsbrevet, kan du altid framelde dig igen. Vær opmærksom på, at du derved kan gå glip af nyttige informationer om klubbens aktiviteter mv.
  • Kontorets åbningstid er torsdage 17.30 - 19.00

Frameld dig dette nyhedsbrev