Se dette nyhedsbrev i en browser
Hvis du vil se dette Nyhedsbrev med billeder så klik på linket ovenfor "Se dette nyhedsbrev i en browser"
 
                                                                                                                         februar 2022

Kære Fremmer.
 
Næsten 3 timer er lyset her længere og det begynder at pible alle vegne mellem blæst og regn.
 
I vores dejlige sejlklub pibler det også frem med gode ideer om, hvad vi skal bruge vores "nye" klubhus til. Mange frivillige har meldt sig , læs referat fra et optimistisk møde og kom gerne til næste mød 3.marts.
 
Mad og Foredrag kommer igen allerede 24 FEBRUAR efter nøjagtig 2 års Coronanedlukning. Jeg håber, du vil komme og høre det spændende fordrag med Sofie og Magnus om Nordatlantren, Caribien og ikke mindst Corona. Bak op .
 
Her i brevet kan du også læse om andre store ting, der er  på bedding, bogstavelig talt... så velkommen til en ny omgang nyheder fra vores sejlklub.
 
Husk, at det er 125 år siden klubben blev stiftet.  Der planlægges blandt andet et stort forårsbal d. 28.maj sammen med en store vandfestival i  hele Svanemøllehavnen i Kristi Himmelfartsferien. Den afholdes  under mottoet: Bliv hjemme og nyd ferien. Mere om det i næste Nyhedsbrev.
 
 
 
 
 
 Med venlig hilsen 
Øresunds Sejlklub Frem
 
Kender du nogen, der skal have besked, som ikke selv får nyhedsbrevet, så send gerne denne mail videre. Det er nemt at tilmelde sig på forsiden af klubbens hjemmeside www.oesf.dk

Vi sender Nyhedsbrevet pr. post til de meget få, der ikke selv har mailadresser. Kender du nogle, der skal på denne liste, så kontakt klubbens kontor i åbningstiden om torsdagen.
Ønsker du ikke at modtage nyhedsbrevet fremover? Frameld dig via linket nederst i dette brev.
 

LIV I KLUBHUSET, MAD OG FOREDRAG TILBAGE ALLEREDE 24. FEBRUAR -MØD OP

Det sidste Mad og Foredrag løb ad stablen i februar 2020 og her 2 år efter kan vi så åbne ballet med et nyt forrygende foredrag også i februar. TORSDAG den 24.FEBRUAR.
Vi skal heller ikke snydes for at spise sammen på hyggelig vis.
Derfor spisning fra 18 til 19.00 og foredrag fra 19.00 til 21.00.
 
MADEN VIL VÆRE BAGUETTE SANDWICH og øl, vand eller vin.
 
2 (halve) sandwich og 1 øl, vand eller glas vin for 70 kr.
1 (halv sandwich) og 1 øl, vand eller vin for 40 kr. 
Øl, vand vin kan tilkøbes for 10 kr pr.styk
(Der vil være kylling/baconsandwich, roastbeef sandwich, skinke/ost sandwich og lakse sandwich ). Er der en enkelt, der ønsker ren vegetar, så skriv senest 22/2 kl.9.00 på kooejet@oesf.dk
 
HUSK KUN MOPILPAY ELLER KONTANT (lige penge, der er ingen byttepenge)
 
SOFIE LEWESON og MAGNUS :
Atlanterhavskryds, Caribien og Corona.
 
Drømmen om at krydse Atlanterhavet.
I 2018 købte Sofie Leweson og hendes kæreste en ældre 49-fods sejlbåd og et år senere kunne den sammenbragte familie stævne ud på deres livs drømmerejse fra Danmark til Caribien og retur.
Det blev en rejse der kom til at stå i coronaens tegn, men også en rejse der satte drømme og forventninger i perspektiv og frem for alt en rejse der bragte familien tættere på hinanden.
 
Sofie og hendes ”bonussøn” Magnus vil fortælle om det praktiske med forberedelse, planlægning, og gennemførelse af sejladsen. Om drømme og forventninger til rejsen og om hvad rejsen har betydet for dem hver især og i forholdet til hinanden
MAD OG FOREDRAG I MARTS:
24. MARTS kl. 18.00 til 21.00
 
 
 
ALLAN JUUL ANDERSEN  har i juli og august 2021 sejlet til Grønland, Island, Færøerne, Shetland og et strejf af Norge.
 
Den 23.august LANDEDE DE I SVANEMØLLEHAVNEN og d. 24.marts kan du MØDE Allan og høre alt om SEJLADSEN NORDOVER. 
 
Sæt allerede nu kryds i kalenderen.

OPTIMISTISK MØDE OM KLUBHUS, MØDE FOR DE MANGE FRIVILLIGE 3. MARTS.

HVAD SKAL VI BRUGE VORES KLUBHUS TIL OG HVORDAN?

60 medlemmer var mødt op og kom med mange bud på, hvad vi skal bruge vores "nye " klubhus til. 24 meldte sig til fremover at lave frivilligt arbejde.  Det blev et af resultaterne af et livligt, optimistisk og hyggeligt møde d. 8. februar.

Iderigdommen var stor såvel i plenum, som i de fire grupper, vi blev delt i. Alle var enige om at værne om traditionerne, men også lave aktiviteter, der kunne tiltrække og fastholde unge.

En del af snakken drejede sig om mad, muligheder og begrænsninger, herunder ansættelse af "vicevært", maketender eller lignende. Muligheden for et "tekøkken", automat og kaffemaskine. Muligheden for at tilbyde faciliteter til gæstesejlere. Alle er enige om, at der skal ansættes en person, men endnu ikke til hvad. Udelukkende rengøring eller mere ?

Alle er også enige om, det er vigtigt, der nu endelig bliver god plads til sejlerskolens undervisning. Det skal dog ikke blokere for andre og faste aktiviteter ( Mad og Foredrag blev nævnt som eksempel.)

Her er noget af det, der ellers blev nævnt : Hyggekroge, foredrag, fredagsbar, kortspil, strikkeklub, gymnastik, sangkor og studiekredse. Billiardbord og andre spil. Stor skærm til film, foredrag og fælles TV sports-begivenheder.

Vigtigt, at der udover sejlerskolen også er plads til gråsælerne, onsdagskapsejlerne og de aktive på pladsen om sommeren.

Hvad skal der ske udenfor vores klubhus på pladsen, hvordan forenes en op"shining" sammen med det hyggelige slidte miljø?
Palmehaven skal friskes op, ble foreslået, "rygekabinen" fjernes, så borde under halvtag har frit udsyn og der kan måske laves solnedgangsbænk foran klubhuset i forbindelse med beddingsprojekt.

Vores værksted(er) er også i alt for dårlig stand flere var interesseret i at gøre noget ved det 

Alle, der ønsker at være frivillige og give en tørn med - og specielt de 24, der allerede har meldt sig, indkaldes til møde d. 3/3 i klubhuset kl. 19.00. Her skal vi nedsætte forskellige arbejdsgrupper, der skal komme med forslag til, hvad vi skal gøre fremover.

Kunne du ikke komme på mødet 8.februar  eller får du lige lyst til også at gøre en indsats, så mød meget gerne op sammen med de andre frivillige. Frivillige, der har meldt sig, men ikke kan komme d. 3/3 og gerne vil være med fremover skriv til kooejet@oesf.dk 

DER INDKALDES TIL FRIVILLIGMØDE d 3/3 kl.19.00 I KLUBBEN.

MØDE FOR NYE MEDLEMMER 17.marts

Møde for nye medlemmer

17. marts kl. 17:00 - 19:00

Alle nye medlemmer af Øresunds Sejlklub Frem kan få de fleste spørgsmål om klubben  besvaret. Ældre medlemmer, der er nysgerrige, er også velkomne.


Hvor står f.eks. den fælles støvsuger? Hvor mange hjælpere er der, når min båd skal på land/i vandet? Hvor meget værktøj råder klubben over, og hvordan får man en nøgle? Hvordan fungerer mastekran og masteskur? Det er nogle af de spørgsmål, du vil kunne få svar på. 

Så vel mødt.

GENERALFORSAMLING AFHOLDES 28. marts 2022

 

Hermed indkaldes til generalforsamlingen 2022 det bliver mandag 28. Marts kl 19:00 i restauranten.

Forslag, der ønskes forelagt generalforsamlingen til vedtagelse, skal være bestyrelsen i hænde senest 14 dage før generalforsamlingens afholdelse. 

Søsætningslister

Søsætning af Frems både starter d. 29.marts og slutter d. 11.maj.
Fra Kulpladsen sker det d. 9/4.
 

GRATIS BRUG AF SEJLKLUBBENS GRUND ER FORHANDLET PÅ PLADS MED MED KØBENHAVNS KOMMUNE

 
Der har været mange spørgsmål omkring dette, derfor en gentagelse fra sidste nyhedsbrev:
 
I over 100 år har klubben lejet det meste af vores grund af Københavns kommune. Desværre har opsigelsesfristen været 6 måneder, hvilket vi mange i årenes løb har været bekymret for.
I øjeblikket betaler vi i nærheden af en kvart million i årlig leje, med udsigt til at stige til markedsbestemt leje på 653.000 kr i årligt.
Derfor og fordi, vi gerne vil i gang med at investere i vores fælles beddingsprojekt med K.A.S, ønskede vi nye lejekontrakter med længere opsigelse.
Vi henvendte os sidste forår til Københavns kommune og resultatet er yderst tilfredsstillende.
.
Klubben kommer sammen med K.A.S kommunale grund ind under kommunens fritidforvaltning, og kommunen overtager grunden. Vi har til gengæld fået brugsret pr.1/1-2022 og så længe sejlklubben eksisterer og er en fritidsklub. Det bliver kontrolleret hvert 3.år.
Og lejen eller brugsafgiften, nå ja...0 kr.
 
Vi er tilfredse . 
 
En meget lille del af vores grund ejes af By og Havn ligesom det er gældende for resten af Svanemøllehavnens klubber (undtagen en del af K.A.S grund). Her er der nu lagt op til nye forhandlinger om lejens størrelse og opsigelse.
 

GRÅSÆLERNE VAR PÅ HOLMEN OG SE MODELBYGGERI. SKAL DU MED PÅ NÆSTE TUR , BLIV MEDLEM

Læs mere på hjemmesiden  http://oesf.dk/klubben/graasaelerne/

NYT BEDDINGSPROJEKT PÅ VEJ.

VISIONSPLAN VEDTAGET, BEDDINGSPROJEKT SAMMEN MED K.A.S KAN GÅ I GANG.
 
Der er netop nu sendt en fælles henvendelse fra Frem og K.A.S til By og Havn om, at komme i gang med det fælles vedtagne beddingsprojekt. Det stammer tilbage til vedtagelser i 2017.  
Det betyder fælles optag, fælles miljørigtig spuleplads og fælles nyt optagegrej.
Mere på generalforsamlingen.
 
Du kan læse hele visonsplanen for hele havnen her. her: http://oesf.dk/nyheder/2021/10/moede-om-visionsplan-8-11-2021/

Nyt fra Sejlerskolen

ved Birgit Ryaa Hansen.   
 

Der er 13. Februar udsendt informationsmateriale fra sejlerskolen@oesf.dk til alle der skal sejle i sommeren 2022, hvis du ikke har modtaget den så tjek dit spamfilter.

Faktura på skolepenge udsendes sidst i februar, skolepenge skal være betalt inden 1. April, hvis du ikke har modtaget fakturaen inden 1. Marts så send en mail til sejlerskolen@oesf.dk.

 Vi forventer holder introduktionsmøde onsdag 27. April kl 19:30 for alle elever og lærere. De der skal til prøve i år skal notere sig, at der er repetition af motorlære lørdag 18. September og praktisk prøve lørdag 25. September

NØGLER TIL KLUBBEN
Der har været ubudne gæster i klubhuset. De havde slået sig ned med soveposer og gasapparat i skolestuen.
Derfor bliver bestyrelsen nødt til at indskærpe, at klubhuset skal være aflåst. DET BETYDER AT MEDLEMMER DER VIL IND TIL OMKLÆDNING, TOILET SKAL KØBE EN NØGLE TIL KLUBHUSET.
 
DET SKER PÅ KLUBBENS KONTOR I ÅBNINGSTIDEN.

 

Studiekreds om ‘EL OMBORD" FORTSÆTTER:

Har du svært ved at overskue el-nettet i din båd? Synes du dine batterier holder alt for kort tid? Er du i tvivl om hvad man skal og bør anskaffe, eller vil du bare ikke ofre mere end nødvendigt på el? Så tilmeld dig studiekredsen. 

Første session gik fint, og der var stor interesse fra alle for at fortsætte resten af sæsonen.   Vi vedtog følgende plan:  

Marts 3/3  6. session:
Instrumenter
April 5/4 7. session:
Køl, Frys, varme, selvstyre
Maj 5/5 8. Session emnet ikke fastlagt  

Der er stadig plads til flere på holdet. Mødested er i skolestuen på første sal af klubhuset kl 19:00, hvor længe aftenen varer afhænger de fremmødte og aftenens emne.   For ikke at gå forgæves anbefales du at tilmelde dig de enkelte aftener på https://www.state.dk/frem/

Hvis du har spørgsmål kan du skrive til Christen Monberg på chr@monberg.com

NYT FRA HAVNEN

Ved havnefoged Anders Ostenfeldt.
 
BLå Kran skal renoveres 
I forbindelse med påkrævet større vedligehold af 5 tons/blå kran på
Svaneknoppen, er det nødvendigt at tage kranen ned for sandblæsning og
udskiftning af sliddele mm.

Kranen vil være ude af funktion fra 01 juni til 01 august 2022.

Da Vejdirektoratet skal benytte området ved Svanesøen til
tunnelarbejdet, vil kranen blive sat op i den nye Erstatningshavn og
fuldt ud funktionsdygtig efter 01 august 2022.

Såfremt man benytter kranen på ugentlig basis skal man overveje andre
alternativer i perioden, som at lade båden forblive i vandet eller
finde alternativ kranløsning ved enten Jakob Jensen (værftet i
skudehavnen) eller Skovshoved Havn.
 
Erstatningshavnen: Byggeriet af Erstatningshavnen i Færgehavn Nord er i fuld gang og forventes færdigt 27 juli 2022, med indflytning 01 august 2022. Bådejere med fastplads der ligger i vejen for tunnelbyggeriet vil blive tilbudt erstatningsplads i den nye havn.Hele byggeriet og tunnelarbejdet forventes færdigt i 2027. Der findes fortsat informationsfoldere i vindfanget på havnekontoret og ellers på Vejdirektoratets hjemmeside. https://www.vejdirektoratet.dk/nordhavnstunnel
 
Munck Havne og anlæg som udfører opgaven med erstatningshavnen er også i gang med at udfærdige en optagekaj på nordspidsen af Svaneknoppen. Denne skal bruges ifbm. optagning/søsætning  af Sejlklubben Sundets både, da Svanesøen også delvist vil blive inddraget til arbejdsområde. Bådene vil fortsat stå på Svaneknoppen under byggefasen af tunnelen. 
 
Låge ved rampe opsat på Svaneknoppen. Der er i sommeren 2021 opsat en låge i stedet for den tidligere kæde for rampen. Prisen for op lukning af lågen er uændret ifht. Tidigere – 200 DKR. indenfor havnens åbningstid – hverdage 08:00-14:00. Der skal aftales og afregnes ved havnekontoret eller på Mobile Pay. Parkering af trailere og andet udstyr er ikke tilladt i området.
 
 Både på bedding: Tidsbestilling af både på bedding modtages fra 01 marts 2022, ved henvendelse på mail, telefon eller personligt fremmøde på havnekontoret og vil blive håndteret efter den rækkefølge de er kommet ind.
 
KALENDER:
 
ER DU INTERESSERET  I AT VÆRE PÅ FORKANT HER FINDER DU ALLE KENDTE DATOER FOR 2022.
 
 

BRUG HJEMMESIDEN AKTIVT - LÆS OG FORTÆL SELV HISTORIER

På denne side på vores hjemmeside, ligger der historier fra medlemmerne om sejllads og klubliv. Du kan også bidrage. Send en mail til koojet@oesf.dk
 

Medlemskortet

Klubben udsteder medlemskort til alle medlemmer. Kan bruges som legimitation i andre sejlklubber i ind-og udland. Pris 20 kr.
Skal fornys en gang årligt ved henvendelse til klubbens kontor.
Gælder fra 1.april til 1.april.

ÅBNINGSTID PÅ KONTORET : TORSDAGE kl. 17.30 -19.00. TELEFON: 30290386, mobil 30113989

KØB
 
 
Der er stadig eksemplarer af denne fornemme bog om Svanermøllehavnens historie.
100 kr på Klubbens kontor.
 

Nyhedsbreve, hjemmeside og facebook


Susanne Christiansen er redaktør af Nyhedsbrevene, der påregnes at udkomme 6 - 8 gange årligt.

Klubben har en hjemmeside, hvor alle informationer om Øresundsejlklubben Frem er samlet. www.oesf.dk.  Webmaster er Morten Terf Andersen.

Endelig findes der også en facebookside. Øresunds Sejlklubben Frem. Her kan medlemmer kommunikere med hinanden. Administrator er Morten Terf Andersen.

Har du ris eller ros, gode historier, spændende arrangementer eller flotte billeder, så send dem endelig til koojet@oesf.dk.
 

DEADLINE TIL NÆSTE NYHEDSBREV 14.marts 2022

Om dette nyhedsbrev

 
  • Nyhedsbrevet udgives af Øresunds Sejlklub Frem.
  • Læs mere om klubben på www.oesf.dk
  • Bliv medlem af klubbens facebookgruppe Øresunds Sejklub Frem
  • Ønsker du ikke at modtage nyhedsbrevet, kan du altid framelde dig igen. Vær opmærksom på, at du derved kan gå glip af nyttige informationer om klubbens aktiviteter mv.
  • Kontorets åbningstid er torsdage 17.30 - 19.00

Frameld dig dette nyhedsbrev