Se dette nyhedsbrev i en browser
Hvis du vil se dette Nyhedsbrev med billeder så klik på linket ovenfor "Se dette nyhedsbrev i en browser"
 
                                                                                                                           september 2021

Kære Fremmer.
 
 
 
Et VIGTIGT nyhedsbrev. Velkommen tilbage til både nyt og gammelt i klubben.
 
Nedenfor følger dagsorden til generalforsamling, som npget nyt tilmelding til spisning og tilmelding til standernedhalingsfest og sejlerskolefest, havnetur. Der er nok at gå i gang med. Lad os fejre det er muligt ved at møde op.
 
Derudover er der et nyt initiativ. BLIV KLOG PÅ DIN EL OMBORD? Hvem kan ikke blive klogere. 
Et vigtigt spørgsmål fra restauranten til medlemmerne?
Nyt fra sejlerskole og ophalingslister, hvis du stadig skal på land.
 
Endelig Mad og Foredrag udgår til efter nytår, men vender stærkt tilbage.
 
Altså velkommen til en opdatering fra din klub.
 
 Med venlig hilsen 
Øresunds Sejlklub Frem
 
 Kender du nogen, der skal have besked, som ikke selv får nyhedsbrevet, så send gerne denne mail videre. Det er nemt at tilmelde sig på forsiden af klubbens hjemmeside www.oesf.dk

Vi sender Nyhedsbrevet pr. post til de meget få, der ikke selv har mailadresser. Kender du nogle, der skal på denne liste, så kontakt klubbens kontor i åbningstiden om torsdagen.
Ønsker du ikke at modtage nyhedsbrevet fremover? Frameld dig via linket nederst i dette brev.
 

UDSKUDT GENERALFORSAMLING 2021 27. SEPTEMBER kl.19.00

 

Dagsorden til Generalforsamling i Sejlklubben Frem mandag d. 27/9-2021 klokken 19:00 i Restauranten, Strandvænget 65, 2100 København Ø.

Regnskab er fremlagt i Skipperstue mandag 13. september, samt på hjemmesiden med indkaldelsen fra 20. maj 2021

Regnskab

Dagsorden:

1) Valg af dirigent

2) Bestyrelsens beretning

3) Forelæggelse af regnskab for det forløbne år til godkendelse, samt budget for det kommende år. 

4) Fastsættelse af kontingent

5) Behandling af eventuelt indkomne forslag

6) Valg af bestyrelsesmedlemmer, følgende er på valg:
Carsten Mikkelsen (genopstiller)
Dorthe Nonbo (genopstiller ikke)
Morten Mejer Müller (genopstiller)
Susanne Christiansen (genopstiller)

7) Valg af suppleant til bestyrelsen
Pernille Drost (genopstiller)

8) Valg af en intern revisor
Ole Rosted

9) Eventuelt.

NYT: Husk tilmelding til spisning før generalforsamling. Senest torsdag 23/9

Spisning inden generalforsamlingen 27. september

Det er muligt at spise fra kl 17 inden generalforsamlingen, men det kræver som noget nyt tilmelding.

Det bliver dagens ret : Kylling med champignonsovs, hvis du ønsker at spise skal du derfor tilmelde dig til spisning senest torsdag 23. september.

PRIS MEDLEMMER: 108 kr

Det kan ske ved at sende mail til frem@oesf.dk og oplyse antal spisende, eller tilmelde dig på listen i skipperstuen

 

Billede fra tidligere generalforsamling (dog ikke så længe siden9.
Hvem siger fuck til hvem ?

VIGTIGE SPØRGSMÅL FRA RESTAURATØREN. SVAR GERNE I DAG.

Kære Sejlere
 
Først vil vi gerne beklage overfor jer, at vi ikke har haft åben før d.3 august.
Det har ikke været muligt under Covid-19, og vi har haft behov for al den kompensation fra Staten, der var muligt.
 
Vi vil gerne her i Koøjet opfordre jer medlemmer til at komme med jeres ønsker, om at forbedre jeres oplevelse i Restaurant Sejlklubben Frem.
Er det åbningstiderne, menuen, priserne eller noget helt andet, så skriv gerne til Koøjet kooejet@oesf.dk, så samler de svarene og videregiver til os. 
 
Vi er åbne for ros og absolut også ris.

Sejlsæsonens afslutning markeres ved standernedhaling 2/10 kl 14.00.

 
 
Kl. 14: Stander ned.

Formand holder tale og stander synges ned

Kl. 14:30: baren åbner under halvtaget

Der kan købes øl og vand til rimelige priser.

 

 

Sejlerskole og standernedhalingsfest d.2/10 kl.18.00 i KLUB

Kl. 18:00 Middag i restauranten (Buffet, 250 kr)

Under middagen vil de nye førere få overrakt deres bevis.

Kl. 21:00 Dans

DJ Mikkel disker op til dans.

Tilmelding og betaling

Der kan tilmeldes enten her på listen i skipprstuen eller – 

på e-mail til: frem@oesf.dk senest den 26. sep.

Betaling 250kr  til mobilpay: 25471004 eller kontant til Niels-Jørgen Larsen

3/10 : SEJLTUR GENNEM KØBENHAVNS HAVN, GENNEM SLUSERNE OG FROKOST. 
 Hej alle friske sejlere. Nu er tiden kommet til klubbens årlige fælles havnetur, hvor vi spiser frokost i Tutten på Mellemfortet.
Program: Kl. 9            Skippermøde ved mastekranen                       
Kl. 10          Afgang fra Svanemøllen
Kl. 12.30      Fælles gennemsejling ved Slusen
Kl. 13           Frokost i Tutten ved Mellemfortet             
Kl. 14.30      Tilbagesejling gennem Slusen
Kl. ca. 15.30 Besøg på Eiffel Bar   Til skippermødet byder klubben på en øl eller vand og en bitter.  
 
Prisen for frokost er 135 kr. pr. person, som betales ved tilmelding enten på mobile pay 25471004 eller kontant betaling til Niels-Jørgen
NØGLER TIL KLUBBEN
Der har været ubudne gæster i klubhuset. De havde slået sig ned med soveposer og gasapparat i skolestuen.
Derfor bliver bestyrelsen nødt til at indskærpe, at klubhuset skal være aflåst. DET BETYDER AT MEDLEMMER DER VIL IND TIL OMKLÆDNING, TOILET SKAL KØBE EN NØGLE TIL KLUBHUSET.
 
DET SKER PÅ KLUBBENS KONTOR I ÅBNINGSTIDEN.

 

 
RESTAURANTEN har åbnet. Du kan se menukort og åbningstid på restaurantens hjemmeside. www.sejlklubbenfrem.dk

FYSISKE PROJEKTER I HAVNEN

Du kan nu afhente information om Nordhavnstunnel i foldere, der er lagt frem i skipperstuen.
Nordhavns Avis har bragt denne gode artikel om Nordhavnstunnel og havnen og et interview med Frems formand Carsten Mikkelsen.
 
 
Der foregår endnu mere omkring Havnen i disse år. Som tidligere omtalt betyder det også:
 
•Spildevandsledning rykkes ved jolle- broen
•136 kv el-kabel, sø-kabel lægges ud fra svanemøllebugten til amager værket •skybrudstunnel
•Optagekaj ved sundet, nord for svaneknoppen
 
MERE INFORMATION:
 
•Havnens hjemmeside: www.SMHAVN.DK  - Nordhavnstunnel
•Facebook gruppe: svanemøllehavnen
 
 
 
 
 

Studiekreds om ‘EL OMBORD"

Har du svært ved at overskue el-nettet i din båd? Synes du dine batterier holder alt for kort tid? Er du i tvivl om hvad man skal og bør anskaffe, eller vil du bare ikke ofre mere end nødvendigt på el? Så tilmeld dig studiekredsen.

Det er tanken at en af deltagerne hver gang laver et kort oplæg om emnet, men det meste af tiden skal bruges til diskussioner og erfaringsudveksling.

Gruppen samles den første torsdag i hver måned og diskuterer et eller flere emner som fastlægges fra gang til gang, der er plads til 18 deltagere pr gang.

Emnerne kan fx være:

Batterilevetid og ladning – dette bliver emnet til første aften

Dimensionering og vedligehold af ledningsnettet

230V installation

Hovedtavlen og layout af 12V systemet

Køl, frys og varme

Sikkerhed

LED lys og lanterner

Instrumenter og NMEA

Mødedage bliver:

7/10 , 4/11, 2/12, 6/1, 3/2, 3/3, 5/4 og 5/5

Mødested er i skolestuen på første sal af klubhuset kl 19:00, hvor længe aftenen varer afhænger de fremmødte og aftenens emne.

For ikke at gå forgæves anbefales du at tilmelde dig de enkelte aftener på https://www.state.dk/frem

Hvis du har spørgsmål kan du skrive til Christen Monberg på chr@monberg.com

VISIONSARBEJDET FOR FREMTIDENS SVANEMØLLEHAVN OG LEJEKONTRAKTER FÆRDIG INDEN ÅRSSKIFTET OG UDSENDES I EKSTRAORDINÆR NYHEDSBREV

Nyt fra Sejlerskolen

Birgit Ryaa Hansen
Sejlerskolen har søgt Trygfonden om donation til 10 nye redningsveste og 5 livliner.Vi har fået bevilling til dette, og vi glæder os til i næste sæson at kunne tage dem i brug, mange tak til Trygfonden.
Tilmelding til kurserne i sejlkundskab og navigation er sendt til nuværende elever og de første fra ventelisten, men vi har stadig lidt ledige pladser, så hvis du vil med på et af kurserne skal du sende en mail til sejlerskolen@oesf.dk
Vi nærmer os årets førerprøve dag som er lørdag 24. September, det markerer af sejlsæsonen slutter, og klubben stryger standeren lørdag 2. Oktober kl 14 og om aftenen er der standernedhalings-/skolefest hvor vi uddeler førerbevis til de elever der nu er helt færdige med sejlerskolen, vi håber at se mange denne aften så vi sammen kan fejre vores nye førere.
Så er det også tid til afrigning af skolebådene, gaffelriggerne afrigges 2.oktober og 3 glasfiberbåde den 9. Oktober - der er sendt mail til alle elever og der er ophængt tilmeldingsliste ved trekantskuret.

OPTAGNINGSLISTER

Der er hængt optagningslister op i Skipperstuen og om lidt du også finde dem på dette link :  http://oesf.dk/baadejer/soesaetning-og-ophaling/
 
Optagning på KULPLADS 30. og 31/10.

OVERSIGT OVER KLUBBENS AKTIVITETER:

MAD OG FOREDRAG Kommer igen i 2022. Har du forslag kom gerne med dem .

 
OVERSIGT OVER AKTIVITETER, HAR DU FORSLAG SÅ KOM MED DEM  frem@oesf.dk
 

BRUG HJEMMESIDEN AKTIVT - LÆS OG FORTÆL SELV HISTORIER

På denne side på vores hjemmeside, ligger der historier fra medlemmerne om sejllads og klubliv. Du kan også bidrage. Send en mail til koojet@oesf.dk
 

Medlemskortet

Klubben udsteder medlemskort til alle medlemmer. Det giver: 10%  på "dagens ret" i klubbens restaurant. Kan bruges som legimitation i andre sejlklubber i ind-og udland. Pris 20 kr. Skal fornys en gang årligt ved henvendelse til klubbens kontor. Gælder fra 1.april til 1.april. MEN afventer at KONTORET ÅBNER.

ÅBNINGSTID PÅ KONTORET : TORSDAGE kl. 17.30 -19.00. TELEFON: 30290386, mobil 30113989

KØB
 
 
Der er stadig eksemplarer af denne fornemme bog om Svanermøllehavnens historie.
100 kr på Klubbens kontor.
 

Nyhedsbreve, hjemmeside og facebook


Susanne Christiansen er redaktør af Nyhedsbrevene, der påregnes at udkomme 6 - 8 gange årligt.

Klubben har en hjemmeside, hvor alle informationer om Øresundsejlklubben Frem er samlet. www.oesf.dk.  Webmaster er Morten Terf Andersen.

Endelig findes der også en facebookside. Øresunds Sejlklubben Frem. Her kan medlemmer kommunikere med hinanden. Administrator er Morten Terf Andersen.

Har du ris eller ros, gode historier, spændende arrangementer eller flotte billeder, så send dem endelig til koojet@oesf.dk.
 

DEADLINE TIL NÆSTE NYHEDSBREV 15. oktober 2021

Om dette nyhedsbrev

 
  • Nyhedsbrevet udgives af Øresunds Sejlklub Frem.
  • Læs mere om klubben på www.oesf.dk
  • Bliv medlem af klubbens facebookgruppe Øresunds Sejklub Frem
  • Ønsker du ikke at modtage nyhedsbrevet, kan du altid framelde dig igen. Vær opmærksom på, at du derved kan gå glip af nyttige informationer om klubbens aktiviteter mv.
  • Kontorets åbningstid er torsdage 17.30 - 19.00

Frameld dig dette nyhedsbrev