Se dette nyhedsbrev i en browser
Øresunds Sejlklub Frem, august 2020

Hvis du vil se dette Nyhedsbrev med billeder så klik på linket ovenfor "Se dette nyhedsbrev i en browser"


Kære Fremmer.
 
 
VELKOMMEN TILBAGE FRA EN FORHÅBENTLIG DEJLIG SOMMER.
 
Hvordan skal flytningen til erstatningshavnen foregå og hvem kan/skal flytte, læs om, hvad generalforsamlingen i Svanemøllehavnen A/S har besluttet under punktet "Nyt fra Havnen". 
 
I dette Nyhedsbrev kan du også læse om den udskudte ordinære generalforsamling, om helstegt pattegris og musik fra Ditto til sommerfesten.
 
Under "Nyt fra sejlerskolen", fortælles om en helt anderledes sæson.
 
Der er også et møde til dig, der er ny i klubben.
 
Læs, hvornår din båd skal på land og som noget nyt tider for kulspul, hvis din båd skal op på Kulpladsen.
  
I aktivitetskalenderen, i bunden af Nyhedsbrevet, kan du se alle datoerne for arrangementer i andet halvår af 2020. Også datoer for Mad og Foredrag, emner kommer med næste Nyhedsbrev. Håber, vi kan gennemføre alle aktiviteter som planlagt.
Arkiver det eller print det ud eller sæt kryds i kalenderen.
 
 
 Med venlig hilsen 
Øresunds Sejlklub Frem
 
 Kender du nogen, der skal have besked, som ikke selv får nyhedsbrevet, så send gerne denne mail videre. Det er nemt at tilmelde sig på forsiden af klubbens hjemmeside www.oesf.dk

Vi sender Nyhedsbrevet pr. post til de meget få, der ikke selv har mailadresser. Kender du nogle, der skal på denne liste, så kontakt klubbens kontor i åbningstiden om torsdagen.
Ønsker du ikke at modtage nyhedsbrevet fremover? Frameld dig via linket nederst i dette brev.
 

SOMMERFEST 29.AUGUST. TILMELDING TIL SPISNING SLUT. MEN DELTAG I ALLE ANDRE AKTIVITETER

Kl. 10:00 : Optirace. Alle aldre kan deltage ”unge som gamle”.
Tilmelding på opslagstavlen i ”SKPPERSTUEN”
 
Kl. 15:00 Kaffe og kage ”under halvtaget” på pladsen.
 
Kl. 17:30 - (TILMELDING SLUT)vil SLAGTER LASSE have helstegt pattegris med alverdens lækkert tilbehør klar til maven og der kan købes følgende;
1 øl el. vand 10 kr.
1 fl. Vin 100 kr.
1 glas vin 25 kr.
1 kop Irsk Kaffe 25 kr.
 
20.00 (DELTAG GERNE) DITTO – kommer og spiller op til dans
 

RESTAURANTEN ER IGEN ÅBEN ( Med de sædvanlige åbningstider)

GENERALFORSAMLING 28.september 2020 kl.19.00

DER INDKALDES TIL GENERALFORSAMLING 28.SEPTEMBER kl.19.00
 
(Mulighed for spisning fra 17.00)
 
Der har allerede i februar været indkaldt forslag til vedtægtsændringer, hvor fristen udløb inden aflysning på grund af Corona. Der er ikke kommet nogle forslag.
 
Forslag til generalforsamlingen skal være bestyrelsen i hænde senest 14 dage før, senest 14.september.
 
Dagsorden m.m. kommer senere.

MØDE FOR NYE MEDLEMMER

10. september kl 17.00 til 19.00 I SKOLESTUEN.
 
 
Ved du , hvor vores fælles støvsuger står, eller hvor værkstedet ligger. Ved du, hvilke klubaktiviteter, der er i vinterhalvåret, fremtiden for Svanemøllehavnen ?. 
 
 
Hvis du er nyt medlem er der sikkert mange spørgsmål. Mød op og få information og snak med nogle af bestyrelsens medlemmer. Ældre medlemmer af klubben er også velkomne.
 
 
 

HVORNÅR SKAL MIN BÅD PÅ LAND OG DATOER FOR KULSPUL.

 
 
LANDSPLADSER:
På hjemmesiden oesf.dk kan du se, hvornåd, din båd kommer på land.
Du kan også følge dette link  http://oesf.dk/baadejer/soesaetning-og-ophaling/
 
KULPLADSEN
Både optages 24-25/10. 
KULSPUL:
Både der har vinterplads på Kulpladsen kan komme op og spule båden inden selve optagningen.

*Kulspul, store både: 29 september & 8 oktober, ved Svanesøen -          
*Kulspul, små både: 5 oktober & 19 oktober, ved KAS og FREM’s beddinger
 
Bestilling gøres ved at ringe til Havnekontoret. 39202221.
Det er en forudsætning at man skal op på Kulpladsen for at kunne komme til Kulspul.

PAS PÅ I KALKBRÆNDERIHAVNSLØBET.

KAPRONING.
Den første mandag i september afholder roklubberne i Svanemøllehavnen
den traditionsrige kaproningsdyst, Svanemøllematchen. I år bliver det
mandag den 7. september 2020 fra ca. kl. 17.30 til kl. 20.00.

Matchen bliver afholdt i Kalkbrænderiløbet med start fra den røde
bagbordsbøje i indsejlingen og mål i bunden af havnen ved
Paustian/Svanemølleværket.

Som sædvanligt vil vi have en motorbåd liggende ved den røde bøje,
som både vil søge at give sejlere besked om kaproningen, men også
kalde robådene til start.

Roklubberne skriver: Det vil være sikrest for os, hvis de andre sejlere holder sig væk fra
løbet fra ca. KL. 17-20.00, dvs. at de sejler ud eller ind enten før
eller efter det nævnte tidsrum, såfremt det kan lade sig gøre. 
 
Måske er det svært at undgå, men under alle omstændigheder hvis ud-og indsejling ikke kan undgåes, så vis gerne maksimal hensyn.

KLUBBEN HAR FÅET NYE TOILETTER OG BAD PÅ 1.SAL. KIG OP OG BRUG DEM:

P-AFGIFT.
 
HUSK AT FÅ EN PARKERINGSTILLADELSE PÅ KONTORET.
DIN P TILLADELSE FRA SIDSTE ÅR GÆLDER OGSÅ I ÅR.
 
Indtil du har en P-tilladelse kan du risikere at få en bøde og kan vælge i stedet at finde parkeringspladser i nærheden.
 
DU KAN FÅ KORT PÅ HAVNEKONTORET TIL PARKERING PÅ KULPLADSEN.
 
 

Nyt fra Sejlerskolen

Birgit Ryaa Hansen
*På denne tid plejer sejlerskolen at være igang med den sidste del af sæsonen, og andenårs eleverne at have travlt med den sidste finpudsning inden den praktiske prøve, men i år har vi haft en modspiller Covid-19, som har sørget for at intet er som det plejer. Nogle af de der var tilmeldt kapsejlads skolen har sejlet om mandagen, der er også sejlet lidt om onsdagen til onsdagsmatch med faste hold, men det har også været efter særlige regler, ellers er det ikke meget skolens både har været ude denne sæson.
Den Røde Løber deltager i DM for spækhuggere i dagene 21.-23. August i Hellerup, det er god træning, 3 dage med planlagt 12 sejladser.  
*Den aflyste sejlsæson betyder, at alle elever fra denne sommers hold har fået tilbudt samme plads i 2021, så vi får derfor ikke plads til ret mange nye i 2021. Vi har igennem denne sæson i lighed med mange andre sejlklubber fået opbygget en ret lang venteliste til skolen, lige nu afventer vi tilbagemelding på hvor mange, der fortsat vil stå på ventelisten, derefter kan vi se på de resterende pladser til sejlads, og få dem fordelt til nye fra ventelisten.   Det betyder også, at vi til vores 2 vinterkurser i første omgang udbyder pladserne til nuværende elever, de evt. resterende pladser vil blive tilbudt efter 1. September.   Der vil komme faktura på vinterens kurser i løbet af september, mens fakturaer på sejlads 2021 først kommer til februar.   Der vil komme tilmelding til de obligatoriske 2 klargøringsdage i løbet af oktober/november til alle der har plads til sejlads 2021.  
*Da vi ikke skal holde repetition af motorlære og ikke have førerprøve i denne sæson, vil vi benytte de 3 dage, til at få afsluttet sidste vinters kursus i motorlære, så eleverne kan komme ombord i båden og se motoren. Der er udsendt mail til de berørte, der skal vælge hvilken dato de vil komme.     

NYT FRA HAVNEN

Ved Havnefoged Anders Ostenfeldt.
 
 
*Feriestemning Der er i den grad feriestemning på havnen. Mange fastliggere har naturligt valgt at tage på sommertogt. Det har været i endnu større grad i år, grundet generelle rejserestriktioner i Europa og måske et ønske om at se vores dejlige land fra søsiden af. Der er også en stor efterspørgsel på havnepladser. Vi har fortsat lejet det meste af havnen ud for resten af sæsonen. Vi vender gerne jeres skilte tilbage fra grønt til rødt når i er på vej hjem fra sommertogt. Gi’ os dog 1-2 hverdage notits i forvejen, så vi evt. kan få andre både væk, der ligger på jeres plads. Dette gøres ved at skrive en mail igennem skiltevenderservicen på vores hjemmeside eller ringe til havnekontoret. https://smhavn.dk/information/skiltevender/  
 
*Havneassistent Karl-Villiam stoppet Havneassistent Karl Villiam har valgt at stoppe sit virke på havnen for at flytte tilbage til Grønland igen af familiemæssige årsager. Vi takker ham for hans korte tid på havnen.   *Beddinger Begge beddinger (KAS og FREM) var vedligeholdelses- og sikkerhedsmæssigt modne til en større reparation og udskiftning af stål. De har/er derfor sendt til smed og forventes tilbage sidst på sommeren. Dem der allerede har booket tider vil desværre blive aflyst og må finde alternative løsninger.  
 
*El-skab brudt op – Østmolen Vi har desværre observeret at El-skabene bliver brudt op ved cykelstativerne/ den store olie tank, dog uden materiel skade, kun lågen. Såfremt man observerer lignende bedes i tage kontakt til Havnekontoret.  
 
*Nordhavnstunnellen Procedure for udflytning til erstatningshavnen i forbindelse med udførelse af Nordhavntunnelen På en ekstraordinær generalforsamling i havnebestyrelsen, den 17-06-2020, er der truffet nedenstående beslutning om procedure for udflytning til erstatningshavnen, Færgehavn Nord. Udflytning til erstatningshavnen vil ske i følgende faser:
  1. Alle bådejere med fast plads i havnen får mulighed for frivilligt at flytte til erstatningshavnen. Pladserne vil blive fordelt efter “først til mølle-princippet”, hvor det kun vil være muligt at vælge blandt de ledige pladser, som passer til båden.
  2. Dem der ligger i arbejdsområdet, er dem der skal flyttes. Enten til ledige pladser i Svanemøllehavnen (SMH) eller i erstatningshavnen. Fordeling vil forgå ved lodtrækning. Der må gerne byttes internt. Alle tilbageblevne både i anlægsområdet flyttes til erstatningshavnen under anlægsarbejdet.
  3. Når anlægsarbejdet er tilendebragt og SVH kommer tilbage i almindelig drift, flyttes alle både tilbage til deres oprindelige plads.
*Havnebestyrelsen udmelder tidsplan for iværksættelse af proceduren, i løbet af september 2020.  
 
Navn og hjemhavn på båden: Alle både med fast plads eller låne plads skal have tydeligt navn og hjemhavn på båden jf. Havnereglementet.   § 16. Fartøjets mærkning. Fartøjer med fast plads eller låneplads skal være forsynet med tydeligt navn både for og agter, samt hjemsted agter. Fartøjet forsynes med et årsmærke, som påsættes af havnens personale. Grunden til dette er hurtig identifikation af fartøjet, når vi går runderinger på havnen for at kontrollere om der er gæste sejlere og om bådene ligger på deres rette plads. Det er muligt at sætte en lille dymo strimmel i stævnen af skibet på begge sider, med navn på.    
 
 
 

AKTIVITETSKALENDER

 2020
AUGUST:
29/08 : Optirace, Sommerfest
SEPTEMBER:
Torsdag 10/09 kl 17.00: Møde nye medlemmer
28/09 kl 19.00 GENRALFORSAMLING 
(Spisning fra 17.00)
OKTOBER:
Lørdag 03/10 kl.14.00: Standernedhaling
Lørdag 03/10 kl 18.00: Skole-/standernedhalingsfest
Søndag04/10 kl 10.00:Havnetur
 
2020
 
Torsdag 29/10 kl 18.00: Mad og Foredrag
NOVEMBER:
Mandag 16/11kl 19.00:Bådejermøde
Lørdag  21/11kl 18.00: Stiftelsesfest
Torsdag 28/11kl.18.00: Mad og Foredrag
DECEMBER
Søndag 06/12 kl 14.00: Julebanko
(Søndag 03/01/2021: Nytårskur)
.

BRUG HJEMMESIDEN AKTIVT - LÆS OG FORTÆL SELV HISTORIER

På denne side på vores hjemmeside, ligger der historier fra medlemmerne om sejllads og klubliv. Du kan også bidrage. Send en mail til koojet@oesf.dk
 

Medlemskortet

Klubben udsteder medlemskort til alle medlemmer. Det giver: 10%  på "dagens ret" i klubbens restaurant. Kan bruges som legimitation i andre sejlklubber i ind-og udland. Pris 20 kr. Skal fornys en gang årligt ved henvendelse til klubbens kontor. Gælder fra 1.april til 1.april

ÅBNINGSTID PÅ KONTORET : TORSDAGE kl. 17.30 -19.00. TELEFON: 30 11 39 89

KASKET OG T-SHIRT MED FREMLOGO

 
Øresunds Sejlklub Frem tøj.
 
Med stander på bryst :Damemodel Herremodel  Polo: 290 kr. (S,M,L,XL)  
 
Caps: 150 kr. (onesize)
 
Bestilling: Skrive mail til mads@voldby.dk
 
Afhentning på kontoret om torsdagen. Betaling nærmere besked ved bestilling.
 
 
KØB
 
 
Der er stadig eksemplarer af denne fornemme bog om Svanermøllehavnens historie.
100 kr på Klubbens kontor.
 

Nyhedsbreve, hjemmeside og facebook


Susanne Christiansen er redaktør af Nyhedsbrevene, der påregnes at udkomme 6 - 8 gange årligt.

Klubben har en hjemmeside, hvor alle informationer om Øresundsejlklubben Frem er samlet. www.oesf.dk.  Webmaster er Jens Stavnstrup.

Endelig findes der også en facebookside. Øresunds Sejlklubben Frem. Her kan medlemmer kommunikere med hinanden. Administrator er Morten Terf Andersen.

Har du ris eller ros, gode historier, spændende arrangementer eller flotte billeder, så send dem endelig til koojet@oesf.dk.
 

DEADLINE TIL NÆSTE NYHEDSBREV 10..september 2020

Om dette nyhedsbrev

 
  • Nyhedsbrevet udgives af Øresunds Sejlklub Frem.
  • Læs mere om klubben på www.oesf.dk
  • Bliv medlem af klubbens facebookgruppe Øresunds Sejklub Frem
  • Ønsker du ikke at modtage nyhedsbrevet, kan du altid framelde dig igen. Vær opmærksom på, at du derved kan gå glip af nyttige informationer om klubbens aktiviteter mv.
  • Kontorets åbningstid er torsdage 17.30 - 19.00

Frameld dig dette nyhedsbrev