Se dette nyhedsbrev i en browser
Øresunds Sejlklub Frem, juni 2018

Hvis du vil se dette Nyhedsbrev med billeder så klik på linket ovenfor "Se dette nyhedsbrev i en browser"


Kære Fremmer.
 
 
Så er det sommer, og hvilken start på sommeren. Det har skabt dejligt liv i havnen.
Snart sejler bådene igen i Øresund og fjernere farvande, men hyggen og festlighederne fortsætter efter ferien. Læs om sommerfesten og sømandsmusik. 
 
Selvom vi føler, sommeren lige er startet er det det tid til at tænke på efterår og vinter. Skal din båd på land eller skal du til eksamen på sejlerskolen.
 
 
Læs om dette og meget mere i dette nyhedsbrev.
 
 
Med venlig hilsen
Øresunds Sejlklub Frem
 
 Kender du nogen, der skal have besked, som ikke selv får nyhedsbrevet, så send gerne denne mail videre. Det er nemt at tilmelde sig på forsiden af klubbens hjemmeside www.oesf.dk

Vi sender Nyhedsbrevet pr. post til de meget få, der ikke selv har mailadresser. Kender du nogle, der skal på denne liste, så kontakt klubbens kontor i åbningstiden om torsdagen.
Ønsker du ikke at modtage nyhedsbrevet fremover? Frameld dig via linket nederst i dette brev.
 

KONTORETS sidste åbningsdag d. 21/6-2018, første åbningsdag 9/8-2018.

BÅD PÅ LAND NÆSTE VINTER SE HER :

Ansøgning om optagning på land gælder for medlemmer, der ikke har været på land i den forudgående sæson eller har været på land sidste sæson, men har skiftet båd.

Ansøgning sendes inden 1. august til: pladsudvalg@oesf.dk

Ansøgningsskemaet kan du få ved personlig henvendelse på kontoret og i Skipperstuen, eller du kan rekvirere skemaet via frem@oesf.dk.

Bådejere, der har været på land i den sidste sæson får automatisk en opkrævning for den kommende sæson i juni måned – med betalingsfrist 1. august. Ønsker du ikke at komme på land igen, bedes du meddele dette til pladsudvalget senest 1. august, gerne før, til: pladsudvalg@oesf.dk.

Optagnings-liste vil blive hængt op i skipperstuen samt annonceret på klubbens hjemmeside medio september.

HUSK at du selv skal være til stede og behjælpelig ved optagning og søsætning af din båd. Husk også at du skal have bukke/stativ klar, med tydeligt navn på båden, og de skal være i god stand.

HUSK KLUBSTANDER PÅ DIN BÅD.

Bestyrelsen har på sit sidste møde diskuteret, at flere både ikke fører klubstander eller standeren er flosset og slidt.
 
Der er forundring over, at ikke alle stolt vil fortælle andre sejlere, at de er medlemmer af Frem og faktisk er det også påbudt at føre klubstander i følge klubbens vedtægter

SOMMERFEST 25/8 og OPTIRACE

SOMMERSTEMNING MED OPTIRACE, MAD, SØMANDSMUSIK OG DANS.
 
 
PROGRAM FOR DAGEN:          
Kl. 10 Opti-racet for Old Boys og andre friske sejlere (mon sejlerskoleeleverne er friske på dyst mod de gamle?)      Kl. 14 Kaffebord med kage          
Kl. 16 Vinderne fra opti-race hyldes og præmieres          
Kl. ca. 18.30 Fælles middag (helstegt pattegris) under det opslåede telt.
DANS i sommernatten til sømandsmusik med MÅNESTØV           
Der vil være salg af øl og vand hele dagen og aftenen, undtagen under middagen, hvor drikkevarer skal købes i restauranten.
 
 
 
Klubbens traditionsrige og løsslupne sommerfest afholdes d. 25.august under telt og halvtage. Her er konkurrencer, mad og musik. Allerede fredag sættes teltet op. Der bliver også helstegt pattegris. 
 
Nærmere besked om pris og tilmelding ved opslag og augustnyhedsbrev.
Tilmelding til optirace på opslag i Skipperstuen, senest d. 20 august.
 
VI HÅBER AT RIGTIG MANGE VIL TAGE FAMILIE OG VENNER VED HÅNDEN OG  MØDE OP, SÅ VI FÆLLES KAN FÅ EN RIGTIG HYGGELIG DAG OG AFTEN I SEJLKLUBBEN.
 
 
 
 
 
MÅNESTØV
Musikken udspringer af musiktraditionen på Christiansø, hvor vi oprindelig mødtes og spillede sammen i vores sommerferier.
Vi bor alle i Hovedstadsområdet og spiller nu også sammen her. Det har vi gjort i over 30 år.
Vi har jobs på spillesteder i København såsom Fingerbøllet på Cristianshavn og Tolv haner på Nørrebro.


Musikken er instrumental og repertoiret er dels Evert Taubes tangoer og valse, dels gamle evergreens og dels swing-standards. NEMME AT DANSE TIL FOR ALLE.
 
 

Sejlerskoleelever arrangerer sommerhygge og grillfest 22/6.

 Kære medsejlerelev  
Vi er et par elever som syntes det vil være hyggeligt, at mødes på tværs af holdene og sige god sommer til hinanden. Kom derfor til sommerhygge den 22. juni klokken 18.00 ved skolebådene.   Vi tænder den store grill.  
Du skal blot medbringe egne madvare og drikkelse til aftenen.  

Nyt fra Sejlerskolen

Birgit Ryaa Hansen
 Så tager vi snart hul på sidste del af denne sejlsæson.
*Det betyder, at det er nu, du snart skal have tjek på, om du kan nå de 12 gange sejlads på dit eget hold, eller om du skal tage med andre hold ud for at nå de 12 gange.Du skal selv kontakte en lærer på et andet hold for at høre, om du kan komme med ud. Det er vigtigt, du får noteret hos din egen lærer at du har været med et andet hold ude.  
*Hvis du er 2.års elev er det vigtigt du får deltaget i natsejlads, hvis du ikke allerede har gjort det på første år. Det er muligt på fælles skoletur, 24-timers eller natsejlads for skoleelever.
 
 
*Der er opsat tilmelding til fællesskoletur. Hvis du ønsker at deltage i 24-timers er det 1.-2. september kontakt sejlerskolen@oesf.dk og hør om der er plads. Natsejlads for elever 14. september, her skal du aftale med din lærer om I stiller et hold, der kommer indbydelse til denne sejlads senere.  
*Klubben afholder sommerfest lørdag 25. august, hvor der skal sejles opti-race for voksne om dagen, vi håber at se nogle af skolens elever til dette.
 
I september afholder Svanemølle kredsens sejlerskoler Gaffelrigger dag, der er en kapsejlads for elever der endnu ikke har bestået førerprøven. Der kan sejles i spækhugger og Gaffelrigger.
I år er det os i Frem der skal stå for arrangementet.
Det er søndag 9. september, for at kunne deltage kræver det, at der er en fører/lærer der vil være med på et hold og elever som rorsmand og gaster. Spørg din lærer om det ikke er jer der skal stille et hold. Der kapsejles mod tilsvarende både i 2 heat, og en efterfølgende finale hvor man trækker lod om hvilken båd man skal sejle i. Der vil blive opsat tilmelding ved trekantskuret.  
 
Endelig skal vi minde om, at der for de elever der skal til prøve i år er repetition af motorlære lørdag 22. september, mødetid kl 10:00 ved trekantskuret. Selve prøven er lørdag 29. september med søndag 30. september som reservedag, I skal afsætte hele dagen til prøven.  

HUSK PARKERINGSTILLADELSE VED PARKERING PÅ PLADSEN. FÅS PÅ KONTORET

Vigtigt! Flakfortet er alligevel ikke lukket for lystsejlere i 2018

MAD OG FOREDRAG

MAD OG FOREDRAG HAR AFSLUTTET SIN 5.SÆSON.
MEN DET ER ALLEREDE BESLUTTET AT FORTSÆTTE EN 6.SÆSON.
Vi mødes altså sidste torsdag i måneden i oktober, november, januar, februar og marts.
Der er allerede flere aftaler på plads, men har du ideer til foredragsholdere, så skriv gerne.

BRUG HJEMMESIDEN AKTIVT - LÆS OG FORTÆL SELV HISTORIER

På denne side på vores hjemmeside, ligger der historier fra medlemmerne om sejllads og klubliv. Du kan også bidrage. Send en mail til koojet@oesf.dk
 

AKTIVITETER I 2018

 
JUNI
JULI
AUGUST
25/8 kl.18.00 Sommerfest og OLDBOYS race
 
SEPTEMBER
OKTOBER
6/10 kl 14.00: Standernedhaling
6/10 kl 18.00: Skole- og standernedhalingsfest
 

7/10 kl 9.00: Havnetur
25/10kl.18.00: Mad og Foredrag
NOVEMBER
24/11 kl. 18.00 : Stiftelsesfest

29/11 kl. 18.00: Mad og Foredrag
DECEMBER
2/12 kl. 14.00: Banko (buffet fra kl. 12.00)
JANUAR 2019
6/1 kl.14.00: Nytårskur (buffet fra kl.12.00
 

Medlemskortet

Klubben udsteder medlemskort til alle medlemmer. Det giver: 10%  på "dagens ret" i klubbens restaurant. Kan bruges som legimitation i andre sejlklubber i ind-og udland. Pris 20 kr. Skal fornys en gang årligt ved henvendelse til klubbens kontor. Gælder fra 1.april til 1.april

ÅBNINGSTID PÅ KONTORET : TORSDAGE kl. 17.30 -19.00. NYT TELEFONNUMMER: 30 11 39 89

KØB
 
 
Der er stadig eksemplarer af denne fornemme bog om Svanermøllehavnens historie.
100 kr på Klubbens kontor.
 

Nyhedsbreve, hjemmeside og facebook


Susanne Christiansen er redaktør af Nyhedsbrevene, der påregnes at udkomme 6 - 8 gange årligt.

Klubben har en hjemmeside, hvor alle informationer om Øresundsejlklubben Frem er samlet. www.oesf.dk.  Webmaster er Jens Stavnstrup.

Endelig findes der også en facebookside. Øresunds Sejlklubben Frem. Her kan medlemmer kommunikere med hinanden. Administrator er Morten Terf Andersen.

Har du ris eller ros, gode historier, spændende arrangementer eller flotte billeder, så send dem endelig til koojet@oesf.dk.
 

DEADLINE TIL NÆSTE NYHEDSBREV 10. August 2018

Om dette nyhedsbrev

 
  • Nyhedsbrevet udgives af Øresunds Sejlklub Frem.
  • Læs mere om klubben på www.oesf.dk
  • Bliv medlem af klubbens facebookgruppe Øresunds Sejklub Frem
  • Ønsker du ikke at modtage nyhedsbrevet, kan du altid framelde dig igen. Vær opmærksom på, at du derved kan gå glip af nyttige informationer om klubbens aktiviteter mv.
  • Kontorets åbningstid er torsdage 17.30 - 19.00

Frameld dig dette nyhedsbrev