Se dette nyhedsbrev i en browser
Hvis du vil se dette Nyhedsbrev med billeder så klik på linket ovenfor "Se dette nyhedsbrev i en browser"
 
                                                                                                                           April 2021

Kære Fremmer.
 
 
 
Så kom foråret og bådene er godt på vej i vandet. Ikke nok med det en række restriktioner bortfalder. Nogle gælder dog stadig. Vi forsøger at efterleve dem i Dansk Sejlunions fortolkning.
 
Det får derfor også betydning for klubbens aktiviteter frem til sommerferien. Læs om officielt aflyst standerhejsning, pinsetur, der sikkert gennemføres og hvordan du kan få noget så vigtigt som en P-tilladelse
 
 
På trods af nedlukninger er der flere store projekter på tegnebrættet i havnen.
Det drejer sig om etablering af erstatningshavn på Nordhavnssiden i forbindelse med tunnelbyggeri og arbejde med en visionsplan for hele havnen i takt med, at Svanemølleværket omdannes (måske) til teknisk museum og kommende boligbyggeri.
 
 Og så er der en fælles sejlerevent, "Øresund sammen-hver for sig"
 
 
Du kan også læse om Sejlerskolen og hvad der sker der  i disse coronatider.
 
Altså velkommen til en opdatering fra din klub.
 
 Med venlig hilsen 
Øresunds Sejlklub Frem
 
 Kender du nogen, der skal have besked, som ikke selv får nyhedsbrevet, så send gerne denne mail videre. Det er nemt at tilmelde sig på forsiden af klubbens hjemmeside www.oesf.dk

Vi sender Nyhedsbrevet pr. post til de meget få, der ikke selv har mailadresser. Kender du nogle, der skal på denne liste, så kontakt klubbens kontor i åbningstiden om torsdagen.
Ønsker du ikke at modtage nyhedsbrevet fremover? Frameld dig via linket nederst i dette brev.
 

GENERALFORSAMLING 2021 UDSKUDT TIL SEPTEMBER

 

Bestyrelsen har valgt at udskyde vores generalforsamling til september 2021. Måske kan vi afholde den tidligere, men vi er bange for at støde ind i sommerferien og dermed altså sejlersæsonen. Derfor har vi valgt en dag i september, så vi giver alle mulighed for at komme hjem fra sommertogtet og deltage.

Det er naturligvis Corona epidemien, der er  årsag til udskydelsen.  

Bestyrelsen er opmærksom på, at dermed vil fristen for afholdelse af generalforsamlingen i marts (vedtægternes §9), blive overtrådt, men ifølge bl.a. Dansk Sejlunion vil der være hjemmel i en nødtilstand.

Indkaldelse vil ske med mindst 3 ugers varsel, så evt. forslag kan fremsendes inden de fastsatte 14 dage før generalforsamlingens afholdelse.

Bestyrelsen fortsætter som hidtil indtil generalforsamlingen.

STANDERHEJSNING AFLYST

 

Bestyrelsen aflyser den officielle standerhejsning.

I lighed med sidste år kan klubben ikke stå for en officiel standerhejsning d. 24/4 kl 14.00, men standeren skal nok komme op. Der vil nok også blive udbragt et "længe leve" og en enkelt skål.

Den officielle standerhejsning er aflyst, da forsamlingsforbuddet er på 50 og  bestyrelsen ikke ved ikke, hvor mange der kommer.

Hvordan får jeg P-tilladelse og stander og er der andre CORONATILTAG ?

PARKERINGSTILLADELSER
Alle der parkerer på pladsen skal have ny tilladelse i år.
(Bemærk at denne parkeringstilladelse kun gælder for parkering på Frem’s plads).

Det bliver muligt at parkere på pladsen, når bådene er søsat, det bliver ca 1/5, der åbnes.

Udlevering af P-tilladelse sker normalt på kontoret i åbningstiden om torsdagen kl 17:30-19:00, og man registreres på sit medlemsnummer.

I øjeblikket er der ikke åbent i klubhuset og kontoret er derfor lukket. 

MEN:
I uge 17, vil det være muligt at få P-tilladelse og købe stander fra SKIPPRSTUEN.
Søndag 25/4 kl 14:00 -17:00 
Mandag 26/4 kl 16:30 -18:00
Tirsdag 27/4 kl 16:30 - 18:00 
Onsdag 28/4 kl 16:30 - 18:00 
Torsdag 29/4 kl 16:30 - 18:00 
 
-----------------------------------------------------------------------------------------
 
 
KLUBHUSET ER STADIG LUKKET, hvis kontoret åbner inden næste Nyhedsbrev vil det fremgå af hjemmesiden oesf.dk og ved opslag.
 
Der er adgang til toilet. 
 
Retningslinjer fra Dansk Sejlunion:  dansksejlunion.dk/corona
 
RESTAURANTEN åbner lige så snart myndighederne giver tilladelse til fuld servering også selskaber.
 
Følg med på restaurantens hjemmeside: www.sejlklubbenfrem.dk
 
 

PINSETUREN 2021

 
Det planlægges at afholde årets pinsetur . Turen går til Sletten d. 22 til 24/5.
 
Festudvalget kan dog ikke garantere, at alt vil være ved det "gamle". Det afhænger af restriktioner. Sæt kryds i kalenderen og få nærmere besked senere.
 
Frokostpause på Svanemølleværket under byggeri -1952

FYSISKE PROJEKTER I HAVNEN

Der foregår rigtig meget i og omkring Havnen i disse år. Som tidligere omtalt betyder det også, at en tredjedel af bådene midlertidigt flyttes til en erstatningshavn i Nordhavnen. Der vil komme mere konkret til den enkelte bådejer til efteråret, men følg også med på nedenstående links.
 
***Nordhavnstunnel
•Spildevandsledning rykkes ved jolle- broen
•136 kv el-kabel, sø-kabel lægges ud fra svanemøllebugten til amager værket •skybrudstunnel
•Optagekaj ved sundet, nord for svaneknoppen
 
MERE INFORMATION:
 
•Havnens hjemmeside: www.SMHAVN.DK  - Nordhavnstunnel
•Facebook gruppe: svanemøllehavnen

VISIONSARBEJDET FOR FREMTIDENS SVANEMØLLEHAVN OG LEJEKONTRAKTER

I forbindelse med vedtagelse af kommunalplan for København, blev By og Havn pålagt, at lave en helhedsplan/visionsplan for Svanemøllehavnen og evt. nye aktiviteter f.eks. Teknisk Museum og Boligbyggeri.
 
Som det er fremgået af tidligere Nyhedsbreve arbejdes der intenst på, at færdiggøre en visionsplan for Havnen i samarbejde med By og Havn.
 
Lige så snart udspillet sendes ud til debat, kan du læse om det her i Nyhedsbrevet.
 
LANGE LEJEKONTRAKTER
 
K.A.S og Frem har i øjeblikket en kontakt til Københavns Kommune for at få langt længere opsigelse på vores plads til både. Et stykke jord, vi har lejetr i over 100 år. Også mere om det senere.
 
 

Nyt fra Sejlerskolen

Birgit Ryaa Hansen
 
INTRODUKTIONS - OG LÆREMØDE ÆNDRET.
 
 Det var planen at vi både skulle holde lærermøde og efterfølgende  introduktionsmøde for eleverne og lærerne 28. April,  det kan desværre ikke lade sig gøre, da vi ikke kan være i klubhuset.
 
Vi holder derfor lærermødet 28. April kl 18:30 udendørs, og introduktionsmøde bliver også udendørs, vi opdeler mødet i 3 så der afholdes møde de 3 dage vi sejler skolesejlads, altså IKKE 28. April som planlagt.
 
For mandagsholdene bliver det 3. Maj, for tirsdagsholdene 4. Maj og torsdagsholdene 6. Maj - alle 3 dage er det kl 18:30. Mødested for lærermødet og de 3 introduktionsmøder bliver under halvtaget bag toiletbygningen ved skolebådene.
 
Der er udsendt mail om dette, så tjek evt spamfilter 

ØRESUND SAMMEN - HVER FOR SIG 2021

 
 
 
Lørdag den 12. juni 2021 kl. 12.15 -14.15 
 
På vegne af alle sejlere og sejlklubber på Øresund og Dansk Sejlunion har Kongelig Dansk Yacht Klub taget initiativ til at gentage succesen fra sidste år - en “folkefest" på Øresund for alle motor- og sejlbåde. Langt de fleste Øresundsejlklubber bakker op.
 
Ønsket er at samle mere end 1000 sejl- og motorbåde på Øresund på én gang for at vise, at nu kan vi snart være sammen alle sammen -  i øjeblikket stadig hver for sig.
 
Med " Øresund Sammen - hver for sig i 2020 "var ønsket, at skabe en begivenhed, der en gang for alle – forhåbentligt – viser, at nu er vi kommet lidt videre alle sammen.
Det er fællesskabet blandt alle sejlere, der synliggøres og skal fejres. 
 
Det er vigtigt at understrege, at det ikke er en kapsejlads, men en eskadresejlads på Øresund startende fra Gilleleje og Køge, med det mål at vi alle runder et mærke i Københavns Havn, udlagt ved Den lille Havfrue.
 
Det er gratis at deltage, men vi samler donationer sammen som gives til at støtte Dansk Søredningsselskab, som en påskønnelse
 

BRUG HJEMMESIDEN AKTIVT - LÆS OG FORTÆL SELV HISTORIER

På denne side på vores hjemmeside, ligger der historier fra medlemmerne om sejllads og klubliv. Du kan også bidrage. Send en mail til koojet@oesf.dk
 

Medlemskortet

Klubben udsteder medlemskort til alle medlemmer. Det giver: 10%  på "dagens ret" i klubbens restaurant. Kan bruges som legimitation i andre sejlklubber i ind-og udland. Pris 20 kr. Skal fornys en gang årligt ved henvendelse til klubbens kontor. Gælder fra 1.april til 1.april. MEN afventer at KONTORET ÅBNER.

ÅBNINGSTID PÅ KONTORET : TORSDAGE kl. 17.30 -19.00. TELEFON: 39293385. MIDLERTIDIGT LUKKET

KØB
 
 
Der er stadig eksemplarer af denne fornemme bog om Svanermøllehavnens historie.
100 kr på Klubbens kontor.
 

Nyhedsbreve, hjemmeside og facebook


Susanne Christiansen er redaktør af Nyhedsbrevene, der påregnes at udkomme 6 - 8 gange årligt.

Klubben har en hjemmeside, hvor alle informationer om Øresundsejlklubben Frem er samlet. www.oesf.dk.  Webmaster er Morten Terf Andersen.

Endelig findes der også en facebookside. Øresunds Sejlklubben Frem. Her kan medlemmer kommunikere med hinanden. Administrator er Morten Terf Andersen.

Har du ris eller ros, gode historier, spændende arrangementer eller flotte billeder, så send dem endelig til koojet@oesf.dk.
 

DEADLINE TIL NÆSTE NYHEDSBREV 10 maj 2021

Om dette nyhedsbrev

 
  • Nyhedsbrevet udgives af Øresunds Sejlklub Frem.
  • Læs mere om klubben på www.oesf.dk
  • Bliv medlem af klubbens facebookgruppe Øresunds Sejklub Frem
  • Ønsker du ikke at modtage nyhedsbrevet, kan du altid framelde dig igen. Vær opmærksom på, at du derved kan gå glip af nyttige informationer om klubbens aktiviteter mv.
  • Kontorets åbningstid er torsdage 17.30 - 19.00

Frameld dig dette nyhedsbrev