Se dette nyhedsbrev i en browser
Hvis du vil se dette Nyhedsbrev med billeder så klik på linket ovenfor "Se dette nyhedsbrev i en browser"
 
                                                                                                                         Januar 2022

Kære Fremmer.
 
DETTE ER ET RETTET NYHEDSBREV, VENLIGST KASSER DET GAMLE. ( forkert mailadresse)
 
 
Godt Nytår. Godt jubilæumsår ..125år bliver den gamle klub. Men der sker stadig NYT.
 
Forpagterne af vores restaurant i klubhuset er stopppet fra årsskiftet. Hvad skal der så med vores gamle klubhus ? Det er op til dig. Mød op.
Klubben har fået ændrede og bedre vilkår hos Københvans kommune for benyttelse af vores arealer, læs mere.
Havnens visionsplan er endelig vedtaget og arbejdet med en ny bedding sammen med K.A.S kan nu gå i gang.
 
I meddelser fra Havnen kan du læse om erstatningshavnen i Nordhavn, flytning af både søsætning mv. 
Sejlerskolen MANGLER instruktører. Er du en af de nye ?
Mad og Foredrag udsat til marts.
 
ALTSÅ ENDNU ET VIGTIGT NYHEDSBREV. 
 
 
 Med venlig hilsen 
Øresunds Sejlklub Frem
 
 Kender du nogen, der skal have besked, som ikke selv får nyhedsbrevet, så send gerne denne mail videre. Det er nemt at tilmelde sig på forsiden af klubbens hjemmeside www.oesf.dk

Vi sender Nyhedsbrevet pr. post til de meget få, der ikke selv har mailadresser. Kender du nogle, der skal på denne liste, så kontakt klubbens kontor i åbningstiden om torsdagen.
Ønsker du ikke at modtage nyhedsbrevet fremover? Frameld dig via linket nederst i dette brev.
 

FORPAGTNINGSAFTALE OM RESTAURANT OPHØRER. HVAD NU MED VORES KLUBHUS?

1/1 2022 ophørte forpagtningsaftalen for vores restaurant/klubhus. Jeanett og Diego har fundet nye veje og vi siger tak og ønsker alt godt fremover.

Bestyrelsen har besluttet at sætte en diskussion og ideudvikling i gang.

HVAD SKAL VI BRUGE VORES KLUBHUS TIL OG HVORDAN? Skal vi have hyggekroge, foredrag, fredagsbar, kortspil, strikkeklub, mad skal kunne købe? eller kun medbragte klemmer? Hvad har sejlerskolen, gråsælerne, kapsejlerne, de aktive på pladsen om sommeren, vinteren  brug for i vores "NYE" klubhus., 

DER INDKALDES TIL IDEMØDE d 8/2 kl.19.00 I KLUBBEN.

 
Kom allerede nu med dine ideer, små som store, send dem til  koojet@oesf.dk
Er der noget, du allerede nu vil foreslå eller forestå.
 
MEN DU BEHØVES IKKE AT HAVE FÆRDIGE IDEER, DET VIGTIGSTE ER, DU KOMMER TIL MØDET. DET ER DIN MENING DER TÆLLER, NÅR VI SKAL GENEROBRE VORES KLUBHUS.  DET ER OS ALLESAMMEN, DER SKAL BRUGE HUSET.
 
DER SERVERES ØL OG VAND TIL ALLE.
  
 
Et livligt klubhus kunne være vores allesammens gave til den 125 årige jubilar. ØRESUNDS SEJLKLUBBEN FREM.
 
SÆT KRYDS I KALENDEREN 8/2 kl. 19.00

GENERALFORSAMLING AFHOLDES 28. marts 2022

 

Hermed indkaldes til generalforsamlingen 2022 det bliver mandag 28. Marts kl 19:00 i restauranten.

Forslag, der ønskes forelagt generalforsamlingen til vedtagelse, skal være bestyrelsen i hænde senest 14 dage før generalforsamlingens afholdelse. Forslag om vedtægtsændringer dog senest 1. februar. Forslagene skal optages på dagsordenen.

EN NY AFTALE OM SEJLKLUBBENS GRUND ER FORHANDLET PÅ PLADS MED MED KØBENHAVNS KOMMUNE

I over 100 år har klubben lejet det meste af vores grund af Københavns kommune. Desværre har opsigelsesfristen været 6 måneder, hvilket vi mange i årenes løb har været bekymret for.
I øjeblikket betaler vi i nærheden af en kvart million i årlig leje, med udsigt til at stige til markedsbestemt leje på 653.000 kr i årligt.
Derfor og fordi, vi gerne vil i gang med at investere i vores fælles beddingsprojekt med K.A.S, ønskede vi nye lejekontrakter med længere opsigelse.
Vi henvendte os sidste forår til Københavns kommune og resultatet er yderst tilfredsstillende.
.
Klubben kommer sammen med K.A.S kommunale grund ind under kommunens fritidforvaltning, og kommunen overtager grunden. Vi har til gengæld fået brugsret pr.1/1-2022 og så længe sejlklubben eksisterer og er en fritidsklub. Det bliver kontrolleret hvert 3.år.
Og lejen eller brugsafgiften, nå ja...0 kr.
 
Vi er tilfredse . 
 
En meget lille del af vores grund ejes af By og Havn ligesom det er gældende for resten af Svanemøllehavnens klubber (undtagen en del af K.A.S grund). Her er der nu lagt op til nye forhandlinger om lejens størrelse og opsigelse.
 

VISIONSPLAN VEDTAGET

VISIONSPLAN VEDTAGET, BEDDINGSPROJEKT SAMMEN MED K:A:S KAN GÅ I GANG.
 
Læs forordet til visionsplanen her og klik videre til hele visionsplanen nedenfor.
 
Svanemøllehavnen er Danmarks største lystbådehavn og søsportscentrum.
På trods af sin størrelse lever havnen en lidt anonym tilværelse i den nordlige del af København. Men rundt om havnen forandrer byen sig. Der bygges på livet løs på de gamle industrigrunde, der er planer om at lave Svanemølleværket til museum, og københavnerne søger ned til havnen og vandet for at bade, gå tur og i det hele taget nyde livet.  
Det stiller både en række udfordringer og giver en hel række nye muligheder for os som havnens brugere.   Det har været vigtigt for os at formulere en vision for udviklingen, der fokuserer på at bygge det nye; men med det gamle som et solidt fundament.
Svanemøllehavnen er nemlig en havn med stolte traditioner, og allerede i dag med mange brugere og mange brugergrupper. Den byder på en lang række af tilbud om et aktivt liv på vandet og har gjort det igennem flere generationer.  
Havnen hænger desværre i dag fysisk dårligt sammen både indadtil og med byen omkring. Det er svært at komme fra den ene ende til den anden, der er ingen toiletter og andre faciliteter for gæster, og der er lange ventelister til bådpladser. Blot for at nævne nogle af knasterne. Samtidig er der nye behov for faciliteter til nye vandsportsaktiviteter, for aktiviteter for børn og unge, evt. i samarbejde med skolerne og for gæstfri åbning mod lokalsamfundet.  
De åbenlyse mangler og havnens ligeså klare potentiale betød, at på initiativ af klubberne i havnen vedtog Borgerrepræsentationen at skrive ind i den nye Kommuneplan, at der skulle udarbejdes en helhedsplan for Svanemøllehavnen. Det er den bold vi har grebet.  
Svanemøllehavnens klubber har i samarbejde med bl.a. By & Havn set på, hvordan vi i sammenhæng med og forlængelse af de store udviklingsprojekter i området, kan skabe en endnu bedre havn for både faste og lejlighedsvise brugere, for de gamle klubber og for nye grupper, for tradition og fornyelse, for aktiviteter, oplevelser og sociale fællesskaber.
 
Det er vigtigt for os, at en samlet visionsplan sikrer, at vi allerede nu kan gå i gang med de nødvendige projekter, som presser sig mest på, men at det samtidig har en klar samlet retning hen mod den dynamiske havn, som især vil kunne realiseres efter byggeriet af Nordhavnstunnellen er færdigt.  
Vi håber at visionsplanen vil blive taget godt imod af både borgere og politikere. Vi håber derfor, at Borgerrepræsentationen endnu en gang griber vores initiativ og muligheden for at realisere visionerne for Danmarks største søsportscentrum, der både er solidt forankret i mere end 100 år gamle traditioner og rækker langt ind i fremtiden.  
I løbet af processen er en række relevante interessenter blevet involveret som fx medlemmerne i havnens forskellige klubber og foreninger, Østerbro Lokaludvalg, Københavns Kommune, Lokale- og Anlægsfonden og By & Havn. Især vil vi gerne fremhæve den professionelle hjælp og med- og modspil By & havn har stillet til rådighed sammen med Spektrum Arkitekter i forbindelse med udarbejdelsen af visionsplanen. Vi håber planen vil begejstre og skabe lyst og initiativ hos alle, som den har gjort hos os.
 
Klubberne i Svanemøllehavnens brugere
 

18 jubilarer fejret ved stiftelsesfesten 20.november

34 medlemmer har haft jubilæum i 2020 0g 2021. 
18 var mødt op tik stiftelsesfest i november.
2020
25 år
Michael P.J. Mørkeberg
Robert C. Andersen
40 år
Charlotte H. Bak
Gyda Andersen
Ole Chr. Andersen
50 år
Erik Vrøding Nielsen
Lonnie Ingvardtsen
60 år
Leif Beyer
   
2021
25 år
Michael Ehrenfels
Niels Kjøng
Pia Dorthea Rafn
40 år
Hans Mortensen
Flemming Licht Vornøe
K. Danneskiold-Samsøe
50 år
Dan Barfred
60 år
Mogens Lund
Henrik Martinsen
Mogens Henriksen
   
NØGLER TIL KLUBBEN
Der har været ubudne gæster i klubhuset. De havde slået sig ned med soveposer og gasapparat i skolestuen.
Derfor bliver bestyrelsen nødt til at indskærpe, at klubhuset skal være aflåst. DET BETYDER AT MEDLEMMER DER VIL IND TIL OMKLÆDNING, TOILET SKAL KØBE EN NØGLE TIL KLUBHUSET.
 
DET SKER PÅ KLUBBENS KONTOR I ÅBNINGSTIDEN.

 

Studiekreds om ‘EL OMBORD" FORTSÆTTER:

Har du svært ved at overskue el-nettet i din båd? Synes du dine batterier holder alt for kort tid? Er du i tvivl om hvad man skal og bør anskaffe, eller vil du bare ikke ofre mere end nødvendigt på el? Så tilmeld dig studiekredsen. 

Første session gik fint, og der var stor interesse fra alle for at fortsætte resten af sæsonen.   Vi vedtog følgende plan:  

Februar 3/2 5. session:
Måleteknik & dimensionering
Marts 3/3  6. session:
Instrumenter
April 5/4 7. session:
Køl, Frys, varme, selvstyre
Maj 5/5 8. Session emnet ikke fastlagt  

Der er stadig plads til flere på holdet. Mødested er i skolestuen på første sal af klubhuset kl 19:00, hvor længe aftenen varer afhænger de fremmødte og aftenens emne.   For ikke at gå forgæves anbefales du at tilmelde dig de enkelte aftener på https://www.state.dk/frem/

Hvis du har spørgsmål kan du skrive til Christen Monberg på chr@monberg.com

MAD OG FOREDRAG UDSKUDT TIL MARTS TORSDAG 24/3

 
 
 
 
 
ALLAN JUUL ANDERSEN  har i juli og august 2021 sejlet til Grønland, Island, Færøerne, Shetland og et strejf af Norge.
 
Den 23.august LANDEDE DE I SVANEMØLLEHAVNEN og d. 27.januar kan du MØDE Allan og høre alt om SEJLADSEN NORDOVER. 
Sæt allerede nu kryds i kalenderen.
 
 
  

Nyt fra Sejlerskolen, SKOLEN MANGLER INSTRUKTØRER

Birgit Ryaa Hansen
 

Skolen mangler instruktører, det gælder både til gaffelriggerne og IF-er/spækhuggere.

 

Aktuelt mangler vi en instruktør torsdag på en gaffelrigger, tirsdag på IF-er og torsdag på spækhugger, men vi kan også bruge vikarer der kan hjælpe ved afbud fra vores instruktører, onsdag kunne også være en mulighed.

Man sejler 1 gang ugentlig i maj, juni, august og september.

Vi tilbyder deltagelse i et sejlerskoleinstruktør kursus hos Dansk Sejlunion.

 

Hvis du mener du kan være en del af skolens instruktør korps hører vi meget gerne fra dig snarest.

 

Kontakt venligst skolechef Birgit Ryaa Hansen på sejlerskolen@oesf.dk eller telefon 26486944

 

NYT FRA HAVNEN

Ved havnefoged Anders Ostenfeldt.
 
Søsætningsdatoer er under udarbejdelse og vil blive planlagt i samråd med de øvrige klubber i havnen. Bådene under halvtag forventes at blive søsat når de både der står foran skurrækken er søsat, forventeligt efter 3-4 søsætningsdage. Mere information på klubbens infotavle, hjemmeside og Nyhedsbrev.. 
 
Erstatningshavnen: Byggeriet af Erstatningshavnen i Færgehavn Nord er i fuld gang og forventes færdigt 27 juli 2022, med indflytning 01 august 2022. Bådejere med fastplads der ligger i vejen for tunnelbyggeriet vil blive tilbudt erstatningsplads i den nye havn.Hele byggeriet og tunnelarbejdet forventes færdigt i 2027. Der findes fortsat informationsfoldere i vindfanget på havnekontoret og ellers på Vejdirektoratets hjemmeside. https://www.vejdirektoratet.dk/nordhavnstunnel
 
Munck Havne og anlæg som udfører opgaven med erstatningshavnen er også i gang med at udfærdige en optagekaj på nordspidsen af Svaneknoppen. Denne skal bruges ifbm. optagning/søsætning  af Sejlklubben Sundets både, da Svanesøen også delvist vil blive inddraget til arbejdsområde. Bådene vil fortsat stå på Svaneknoppen under byggefasen af tunnelen. 
 
Låge ved rampe opsat på Svaneknoppen. Der er i sommeren 2021 opsat en låge i stedet for den tidligere kæde for rampen. Prisen for op lukning af lågen er uændret ifht. Tidigere – 200 DKR. indenfor havnens åbningstid – hverdage 08:00-14:00. Der skal aftales og afregnes ved havnekontoret eller på Mobile Pay. Parkering af trailere og andet udstyr er ikke tilladt i området.
 
 Både på bedding: Tidsbestilling af både på bedding modtages fra 01 marts 2022, ved henvendelse på mail, telefon eller personligt fremmøde på havnekontoret og vil blive håndteret efter den rækkefølge de er kommet ind.
 
NB: Broerne kan fastsat være meget glatte, derfor pas på når man færdes på dem, både mht. is, rim og alger. Der saltes ikke på broerne.

BRUG HJEMMESIDEN AKTIVT - LÆS OG FORTÆL SELV HISTORIER

På denne side på vores hjemmeside, ligger der historier fra medlemmerne om sejllads og klubliv. Du kan også bidrage. Send en mail til koojet@oesf.dk
 

Medlemskortet

Klubben udsteder medlemskort til alle medlemmer. Kan bruges som legimitation i andre sejlklubber i ind-og udland. Pris 20 kr.
Skal fornys en gang årligt ved henvendelse til klubbens kontor.
Gælder fra 1.april til 1.april.

ÅBNINGSTID PÅ KONTORET : TORSDAGE kl. 17.30 -19.00. TELEFON: 30290386, mobil 30113989

KØB
 
 
Der er stadig eksemplarer af denne fornemme bog om Svanermøllehavnens historie.
100 kr på Klubbens kontor.
 

Nyhedsbreve, hjemmeside og facebook


Susanne Christiansen er redaktør af Nyhedsbrevene, der påregnes at udkomme 6 - 8 gange årligt.

Klubben har en hjemmeside, hvor alle informationer om Øresundsejlklubben Frem er samlet. www.oesf.dk.  Webmaster er Morten Terf Andersen.

Endelig findes der også en facebookside. Øresunds Sejlklubben Frem. Her kan medlemmer kommunikere med hinanden. Administrator er Morten Terf Andersen.

Har du ris eller ros, gode historier, spændende arrangementer eller flotte billeder, så send dem endelig til koojet@oesf.dk.
 

DEADLINE TIL NÆSTE NYHEDSBREV 1.marts 2022

Om dette nyhedsbrev

 
  • Nyhedsbrevet udgives af Øresunds Sejlklub Frem.
  • Læs mere om klubben på www.oesf.dk
  • Bliv medlem af klubbens facebookgruppe Øresunds Sejklub Frem
  • Ønsker du ikke at modtage nyhedsbrevet, kan du altid framelde dig igen. Vær opmærksom på, at du derved kan gå glip af nyttige informationer om klubbens aktiviteter mv.
  • Kontorets åbningstid er torsdage 17.30 - 19.00

Frameld dig dette nyhedsbrev