Se dette nyhedsbrev i en browser
Øresunds Sejlklub Frem, juni 2020

Hvis du vil se dette Nyhedsbrev med billeder så klik på linket ovenfor "Se dette nyhedsbrev i en browser"


Kære Fremmer.
 
 
FØRST AF ALT GOD SEJLERSOMMER.
 
I dett Nyhedsbrev kan du læse om, den udskudte ordinære generalforsamling, om helstegt pattegris til sommerfesten, ingen normal sejlerskole i sommeren 2020 og om kontorets sommerferielukning.
 
Endelig en kort introduktion af nogle af de initiativer fra Vejdirektorat og By og Havn, der vedrører Svanemøllehavnen. 
 
 
I aktivitetskalenderen, i bunden af Nyhedsbrevet, kan du se alle datoerne for arrangementer i andet halvår af 2020. Håber, de kan gennemføres som planlagt.
Arkiver det eller print det ud og sæt kryds i kalenderen.
 
 
 Med venlig hilsen 
Øresunds Sejlklub Frem
 
 Kender du nogen, der skal have besked, som ikke selv får nyhedsbrevet, så send gerne denne mail videre. Det er nemt at tilmelde sig på forsiden af klubbens hjemmeside www.oesf.dk

Vi sender Nyhedsbrevet pr. post til de meget få, der ikke selv har mailadresser. Kender du nogle, der skal på denne liste, så kontakt klubbens kontor i åbningstiden om torsdagen.
Ønsker du ikke at modtage nyhedsbrevet fremover? Frameld dig via linket nederst i dette brev.
 

KONTORET HAR LUKKET 3/7 til 6/8 (BEGGE DAGE INKLUSIVE)

SOMMERFEST 29.AUGUST

 
Kl. 10:00 : Optirace. Alle aldre kan deltage ”unge som gamle”.
Tilmelding på opslagstavlen i ”SKPPERSTUEN”(Listen kommer op i starten af august)
 
Kl. 15:00 vil der være kaffe og kage ”under halvtaget” på pladsen, hvor FREM være værter
 
Kl. 17:30 - vil SLAGTER LASSE have helstegt pattegris med alverdens lækkert tilbehør klar til maven og der kan købes følgende;
1 øl el. vand 10 kr.
1 fl. Vin 100 kr.
1 glas vin 25 kr.
1 kop Irsk Kaffe 25 kr.
 
 
DITTO – kommer og spiller op til dans
 
Prisen for hele herligheden er 125 kr. pr. person, som skal forudbetales;
Af hensyn til maden SKAL man betale for arrangementer ved tilmelding.
Dette kan gøres ved, at man skriver sig på tilmeldingslisten i skipperstuen og betaler kontant til Niels Jørgen Larsen (på pladsen)
eller man tilmelder sig på mail til frem@oesf.dk
-og betaler med mobilpay til 25 47 10 04 (husk skriv navn og antal personer)

RESTAURANTEN ÅBNER IGEN 1/8 2020. ( Med de sædvanlige åbningstider)

GENERALFORSAMLING 28.september 2020 kl.19.00

DER INDKALDES TIL GENERALFORSAMLING 28.SEPTEMBER kl.19.00
 
(Mulighed for spisning fra 17.00)
 
Der har allerede i februar været indkaldt forslag til vedtægtsændringer, hvor fristen udløb inden aflysning på grund af Corona. Der er ikke kommet nogle forslag.
 
Forslag til generalforsamlingen skal være bestyrelsen i hænde senest 14 dage før, senest 14.september.
 
Dagsorden m.m. kommer senere.

HAVNENS FREMTID

NORDHAVNSTUNNEL OG NY MIDLERTIDIG HAVN.
 
I øjeblikket holder Vejdirektoratet møde med repræsentanter for klubberne om indretning af den midlertidige havn på den anden side af indløbet til Kalkbrænderihavnen og hvilke områder, der skal bruges i forbindelse med byggeriet. 
Parallelt med dette diskuterer klubberne og Svanemøllehavnen A/S principper for, hvem der skal flytte og efter hvilke principper flytning vil foregå . Så snart, der er resultat, vil det blive meldt ud.
 
VISIONSPLAN FOR SVANEMØLLEHAVNEN.
 
I forbindelse med vedtagelse af Kommuneplan 19 pålagde politikerne By og Havn, at lave en visionsplan/helhedsplan for udbygning og udvikling af Svanemøllehavnen, inklusive Svanemølleværket, evt. museum og evt. byggeri. By og Havn har fremlagt en plan for processen og nedsat en styringsgruppe, der består af en repræsentant for hver af sejlklubberne,  1 fra ro klubberne og 1 fra vinterbaderne og 1 fra Svanemøllhavnen A/S samt folk fra By og Havn. Det er planen, at samtlige klubber i havnen, Østerbro Lokaludvalg, restauranter og andre interessenter skal besøges af projektfirmaet, der derefter vil sammefatte de forskellige ønsker. Derefter vil der blive holdt workshops om forskellige emner.
Der har kun været holdt et møde, hvor ønsket om lange og faste lejekontrakter blev fremhævet. Derudover ønsket om, at Havnen åbnes op for folk udefra. Referater vil komme så snart der er nyt. Arbejdet starter efter sommerferien.
 

KLUBBEN HAR FÅET NYE TOILETTER OG BAD PÅ 1.SAL. KIG OP OG BRUG DEM:

HUSK NYE SØKORT I KATTEGAT

P-AFGIFT.
 
HUSK AT FÅ EN PARKERINGSTILLADELSE PÅ KONTORET.
DIN P TILLADELSE FRA SIDSTE ÅR GÆLDER OGSÅ I ÅR.
 
Indtil du har en P-tilladelse kan du risikere at få en bøde og kan vælge i stedet at finde parkeringspladser i nærheden.
 
DU KAN FÅ KORT PÅ HAVNEKONTORET TIL PARKERING PÅ KULPLADSEN.
 
 

Nyt fra Sejlerskolen

Birgit Ryaa Hansen
 

På  lærermødet 18.juni var der enighed om at sæson 2020 ikke gennemføres på sædvanlig vis med ugentlig sejlads, og der vil ikke være nogen førerprøve til september.
Vi har fortsat udfordring med at kunne holde afstand og en stor del af lærerstandens alder og øvrige forhold gør de er i risiko gruppen og vi kan derfor ikke forsvare at sejle, vi talte om alternative muligheder der blev forkastet.

Fortsættere på kapsejladsskolen og de der sejler onsdagsmatch sejler hvis de ønsker det , og begge spækhuggere kommer til at deltage i DM i august.

Vi tilbagebetaler de indbetalte skolepenge for dette år og tilbyder alle elever samme plads næste år, hvis der er nogen der ikke ønsker pladsen i 2021, skal skolen have besked inden 15. August så vi ved hvor mange nye elever der kan optages.

Der er sommerfest lørdag 29. august med optimistsejlads og fest under halvtaget med helstegt pattegris om aftenen, Dito spiller op til dans efter maden. Her er der altså en mulighed for at deltage i et klubarrangement og måske udfordre andre klubmedlemmer i optimistjolle.

Deltagelse i sejlads

Da vi ikke kommer til at sejle i 2020 vil nuværende elever have fortrinsret til pladserne i 2021, vil der kun være få ledige pladser til nye elever i 2021.

  

AKTIVITETSKALENDER

 2020
 
 
 
JUNI:
JULI:
 
 
AUGUST:
29/08 : Optirace, Sommerfest
SEPTEMBER:
Torsdag 10/09 kl 17.00: Møde nye medlemmer
28/09 kl 19.00 GENRALFORSAMLING 
(Spisning fra 17.00)
 
2020
OKTOBER:
Lørdag 03/10 kl.14.00: Standernedhaling
Lørdag 03/10 kl 18.00: Skole-/standernedhalingsfest
Søndag04/10 kl 10.00:Havnetur
Torsdag 29/10 kl 18.00: Mad og Foredrag
NOVEMBER:
Mandag 16/11kl 19.00:Bådejermøde
Lørdag  21/11kl 18.00: Stiftelsesfest
Torsdag 28/11kl.18.00: Mad og Foredrag
DECEMBER
Søndag 06/12 kl 14.00: Julebanko
(Søndag 03/01/2021: Nytårskur)
.

BRUG HJEMMESIDEN AKTIVT - LÆS OG FORTÆL SELV HISTORIER

På denne side på vores hjemmeside, ligger der historier fra medlemmerne om sejllads og klubliv. Du kan også bidrage. Send en mail til koojet@oesf.dk
 

Medlemskortet

Klubben udsteder medlemskort til alle medlemmer. Det giver: 10%  på "dagens ret" i klubbens restaurant. Kan bruges som legimitation i andre sejlklubber i ind-og udland. Pris 20 kr. Skal fornys en gang årligt ved henvendelse til klubbens kontor. Gælder fra 1.april til 1.april

ÅBNINGSTID PÅ KONTORET : TORSDAGE kl. 17.30 -19.00. TELEFON: 30 11 39 89

KASKET OG T-SHIRT MED FREMLOGO

 
Øresunds Sejlklub Frem tøj.
 
Med stander på bryst :Damemodel Herremodel  Polo: 290 kr. (S,M,L,XL)  
 
Caps: 150 kr. (onesize)
 
Bestilling: Skrive mail til mads@voldby.dk
 
Afhentning på kontoret om torsdagen. Betaling nærmere besked ved bestilling.
 
 
KØB
 
 
Der er stadig eksemplarer af denne fornemme bog om Svanermøllehavnens historie.
100 kr på Klubbens kontor.
 

Nyhedsbreve, hjemmeside og facebook


Susanne Christiansen er redaktør af Nyhedsbrevene, der påregnes at udkomme 6 - 8 gange årligt.

Klubben har en hjemmeside, hvor alle informationer om Øresundsejlklubben Frem er samlet. www.oesf.dk.  Webmaster er Jens Stavnstrup.

Endelig findes der også en facebookside. Øresunds Sejlklubben Frem. Her kan medlemmer kommunikere med hinanden. Administrator er Morten Terf Andersen.

Har du ris eller ros, gode historier, spændende arrangementer eller flotte billeder, så send dem endelig til koojet@oesf.dk.
 

DEADLINE TIL NÆSTE NYHEDSBREV 10..JUNI 2020

Om dette nyhedsbrev

 
  • Nyhedsbrevet udgives af Øresunds Sejlklub Frem.
  • Læs mere om klubben på www.oesf.dk
  • Bliv medlem af klubbens facebookgruppe Øresunds Sejklub Frem
  • Ønsker du ikke at modtage nyhedsbrevet, kan du altid framelde dig igen. Vær opmærksom på, at du derved kan gå glip af nyttige informationer om klubbens aktiviteter mv.
  • Kontorets åbningstid er torsdage 17.30 - 19.00

Frameld dig dette nyhedsbrev