Se dette nyhedsbrev i en browser
Øresunds Sejlklub Frem, december 2019

Hvis du vil se dette Nyhedsbrev med billeder så klik på linket ovenfor "Se dette nyhedsbrev i en browser"


Kære Fremmer.
 
 
 Mange måneders skriverier, møder, diskussioner, argumenter og arrangementer om Købnehvans Kommunes kommuneplan og inddragelse af Frems landsplads har givet pote. Politikerne har lyttet og imødekommet alle vores ønsker. Mere længere nede i dette Nyhedsbrev.
 
Med denne glædelige nyhed ønskes alle God jul og Godt nytår. Vi ses til nytårskuren. 
 
I aktivitetskalenderen i bunden af Nyhedsbrevet, kan du se alle datoerne for vores fælles arrangementer i 2020. 
 
Arkiver det eller print det ud og sæt kryds i kalenderen.
 
 
 Med venlig hilsen 
Øresunds Sejlklub Frem
 
 Kender du nogen, der skal have besked, som ikke selv får nyhedsbrevet, så send gerne denne mail videre. Det er nemt at tilmelde sig på forsiden af klubbens hjemmeside www.oesf.dk

Vi sender Nyhedsbrevet pr. post til de meget få, der ikke selv har mailadresser. Kender du nogle, der skal på denne liste, så kontakt klubbens kontor i åbningstiden om torsdagen.
Ønsker du ikke at modtage nyhedsbrevet fremover? Frameld dig via linket nederst i dette brev.
 

Frems landplads er reddet, politikerne har lyttet

 
 

Det står nu klart, at Frems gamle landplads ikke omdannes til et forsyningsområde, der skal huse et spidslastningsanlæg. Frems plads bliver ved med at være offentligt/rekreativt område. Politikerne på Københavns Rådhus i økonomiudvalget har vedtaget Forslag til Kommuneplan 2019. Spidslastningsanlægget foreslås istedet at blive placeret på areralet foran roklubberne.
 
I maj 2019 fik vi nærmest ved et tilfælde at vide, at når Svanemølleværket  skal rømmes for at give plads til Teknisk Museum og andre aktiviteter samt boligbyggeri på pladsen, så vil der være behov for at etablere et såkaldt spidslastningsanlæg i 2023. Det blev foreslået placeret på Frems gamle landplads. Grunden blev derfor i kommuneplansforslaget klassificeret som "Forsyningsområde" i stedet for som i dag rekreativt/offentlig område.
Det blev startskuddet til en omfattende aktivitet i Frem med involvering og opbakning fra de andre sejlklubber i Svanemøllehavnen, Svanemøllehavnen A/S bestyrelse og en række organisationer.Målet var, at fastholde Frems plads som rekreativt område og optimalt, at der blev udpeget en anden placering af spidslastningsanlægget samt, at der i det hele taget blev lavet en heldhedsplan for området, Derudover, at vi fik erstatningsarealer for Kulpladsen. (Vi erkendte hurtigt, at vi ikke kunne gå imod boligbyggeri og museum på Svanemølleværkets grund).
Det resulterede i et utal af møder med By og Havn, HOFOR og Københavns Kommunes embedsmænd. Politikerne fra rådhuset blev inviteret og kom flere gange på besøg for at se og lytte og en række pressemeddelser blev afsendt, hvilket resulterede i en pæn omtale i aviser og netmedier. Endelig blev der taget kontakt med opfordring til støtte til en række eksterne organisationer, som f.eks Sejlunionen, Østerbro Lokaludvalg,fællesorganiastionen for havnene i Danmark, Friluftsrådet og ikke mindst havnens andre klubber især roklubberne. 
 
Tirsdag den 3/12 2019 stod det klart, at politikerne havde lyttet .
Af referatet fremgår det, at Socialdemokratiet, Enhedslisten, SF og Alternativet foreslår :
”I rammerne i Kommuneplan 2019 flyttes den foreslåede rammeændring til teknisk anlæg ved Svanemølleværket i stedet til det grønne areal ved Strandvænget, som ligger foran roklubberne.”” 
Blev anbefalet uden afstemning altså enstemmigt.
( Det skal tilføjes, at roklubberne accepterer denne løsning, fordi nedlæggelse af Frems landplads så kan undgåes)
 
Men det er ikke nok, vi har i høringsfasen foreslået overfor politikerne, at der laves en helhedsplan for hele området, så det unikke maritime miljø bevares, selvom, der skal bygges boliger, museum. Her valgte politikerne , nærmest at bruge nogle af vores formuleringer:
"..... Omdannelsen (Svanemølleværket til museum) kan samtidig fungere som katalysator for en byudvikling i området. På sigt er det visionen, at der på arealet nord for Svanemølleværket, omtalt kulpladsen, muliggøres byudvikling på 15.000 - 20.000 etagemeter. En samlet helhedsplan for området skal sikre, at byudviklingen sker i balance med det unikke maritime miljø, der kendetegner en af Nordeuropas største lystbådehavne.””
Også det var enstemmigt.
 
 
Tilbage står, hvad så med kulpladsen?
På vores sidste møde med By og Havn, HOFOR, Københavns kommunes embedsmænd blev der lovet erstatningsplads til vinteropbevaring af både ved den gamle Færgehavn Nord, altså ved den midlertidige nye havn. ( Der arbejdes samtidig på, at dette kan blive permanent)
 
Endelig har vores aktiviteter skabt gode dialoger og en interesse for fortsatte møder også fra By og Havn, Københavns kommune og Østerbro Lokaludvalg.
 
Der skal derfor lyde en tak til alle, der har bakket Frem op, været aktive og samtidig et optimistisk udsagn: Det er muligt at blive hørt .

HUSK MAD OG FOREDRAG. NÆSTE GANG 30/1 2020, OM HVORFOR ROM ER SØMANDENS DRIK.

NYTÅRSKUR

SØNDAG d. 5/1 kl.14.00.
Vi ønsker hinanden Godt nyt Sejlerår.
Klubben giver sprudlende vin og kage.
 
KOM OG SPRING IND I DET NYE ÅR OG HILS PÅ SEJLERVENNERNE

GENERALFORSAMLING 2020

Generalforsamling 30. marts 2020  kl 19:00 i restauranten.
 
Ifølge klubbens vedtægter skal forslag, der ønskes forelagt generalforsamlingen til vedtagelse være bestyrelsen i hænde senest 14 dage før generalforsamlingens afholdelse. Forslag om vedtægtsændringer dog senest 1. februar.  
 
Til generalforsamlingen vil der være åbent for spisning mellem kl 17 og 19 med dagens ret til medlemspris.

KLUBBEN HAR FÅET NYE TOILETTER OG BAD PÅ 1.SAL. KIG OP OG BRUG DEM:

AKTIVITETSKALENDER

 2020
JANUAR
Søndag 05/01 kl 14.00: Nytårskur
Torsdag30/01 kl 18.00: Mad og Foredrag
FEBRUAR
Torsdag 27/02kl 18.00: Mad og Foredrag
MARTS 
Torsdag 19/03kl.17.00: Møde nye medlemmer
Torsdag 26/03kl 18.00: Mad og Foredrag
Mandag 30/03kl 19.00: Generalforsamling
APRIL
Lørdag 25/04kl 14.00: Standerhejsning
MAJ
30/05-01/06 : Pinsetur
JUNI:
JULI: 
2020
AUGUST:
29/08 : Optirace, sommerfest
SEPTEMBER:
Torsdag 10/09 kl 17.00: Møde nye medlemmer
OKTOBER:
Lørdag 03/10 kl.14.00: Standernedhaling
Lørdag 03/10 kl 18.00: Skole-/standernedhalingsfest
Søndag04/10 kl 10.00:Havnetur
Torsdag 29/10 kl 18.00: Mad og Foredrag
NOVEMBER:
Mandag 16/11kl 19.00:Bådejermøde
Lørdag  21/11kl 18.00: Stiftelsesfest
Torsdag 28/11kl.18.00: Mad og Foredrag
DECEMBER
Søndag 06/12 kl 14.00: Julebanko
(Søndag 03/01/2021: Nytårskur)
.

BRUG HJEMMESIDEN AKTIVT - LÆS OG FORTÆL SELV HISTORIER

På denne side på vores hjemmeside, ligger der historier fra medlemmerne om sejllads og klubliv. Du kan også bidrage. Send en mail til koojet@oesf.dk
 

Medlemskortet

Klubben udsteder medlemskort til alle medlemmer. Det giver: 10%  på "dagens ret" i klubbens restaurant. Kan bruges som legimitation i andre sejlklubber i ind-og udland. Pris 20 kr. Skal fornys en gang årligt ved henvendelse til klubbens kontor. Gælder fra 1.april til 1.april

ÅBNINGSTID PÅ KONTORET : TORSDAGE kl. 17.30 -19.00. TELEFON: 30 11 39 89

KØB
 
 
Der er stadig eksemplarer af denne fornemme bog om Svanermøllehavnens historie.
100 kr på Klubbens kontor.
 

Nyhedsbreve, hjemmeside og facebook


Susanne Christiansen er redaktør af Nyhedsbrevene, der påregnes at udkomme 6 - 8 gange årligt.

Klubben har en hjemmeside, hvor alle informationer om Øresundsejlklubben Frem er samlet. www.oesf.dk.  Webmaster er Jens Stavnstrup.

Endelig findes der også en facebookside. Øresunds Sejlklubben Frem. Her kan medlemmer kommunikere med hinanden. Administrator er Morten Terf Andersen.

Har du ris eller ros, gode historier, spændende arrangementer eller flotte billeder, så send dem endelig til koojet@oesf.dk.
 

DEADLINE TIL NÆSTE NYHEDSBREV 10.januar 2020

Om dette nyhedsbrev

 
  • Nyhedsbrevet udgives af Øresunds Sejlklub Frem.
  • Læs mere om klubben på www.oesf.dk
  • Bliv medlem af klubbens facebookgruppe Øresunds Sejklub Frem
  • Ønsker du ikke at modtage nyhedsbrevet, kan du altid framelde dig igen. Vær opmærksom på, at du derved kan gå glip af nyttige informationer om klubbens aktiviteter mv.
  • Kontorets åbningstid er torsdage 17.30 - 19.00

Frameld dig dette nyhedsbrev